18.05.21 21:44 Alter: 25 days

اتحاد بین المللی: کارزار بین المللی برای آزادی معلم زندانی، اسماعیل عبدی را گسترش دهیم !

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

اسماعیل عبدی، معلم ریاضی با 25 سال سابقه تدریس وعضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، نزدیک به شش سال است که به دلیل فعالیتهایش در دفاع از حقوق  اولیه معلمان از جمله حق ایجاد تشکل مستقل، در زندان بسر می برد. طبق حکم تعلیقی مربوط به سال 89 که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای عبدی صادر کرده او مجددا به 10 سال زندان محکوم  شده است. به این ترتیت اسماعیل عبدی تنها به دلیل فعالیت های اتحادیه ای به 16 سال حبس محکوم شده است.

 

اسماعیل عبدی در 2 تیر ماه 1394 زمانی که قصد داشت به نمایندگی از شورای هماهنگی  کانون های صنفی  معلمان ایران  برای شرکت در اجلاس جهانی آموزش بین الملل ( کنگره  هفتم در کانادا)  ویزا بگیرد،  پاسپورت اش توسط مقامات امنیتی توقیف و به او گفته شد که ممنوع خروج است. چهار روز بعد، در ششم تیر ماه 1394 زمانی که او برای آگاهی از علت ممنوع خروج بودن خود به دادسرای زندان اوین رفته بود، همانجابازداشت شد؛ در این روز 80 نفر معلم ( به نمایندگی از هر استان دو نفر) در اعتراض به بازداشت غیر قانونی عبدی مقابل زندان اوین تجمع کردند. او را 40 روز در سلول انفرادی حبس کردند و 10 ماه را در بند های 7 و 8 زنداناوین گذراند؛ سپس در سیزدهم بهمن ماه1394 ایشان به اتهام کلیشه ای "تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" به شش سال حبس از سوی دادگاه بدوی (قاضی صلواتیشعبه15)محکوم شدو در دادگاه تجدید نظر( قاضی زرگر شعبه 36) این حکم در آبان ماه1395تایید شد.اما این  پایان اذیت و آزار اسماعیل عبدی نبود؛ در حالی که اسماعیل عبدی، حکم شش سال زندان را می گذارند و معلمان و خانواده اش چشم انتظار آزادیش بودند، مقامات قضایی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی پرونده دیگری را علیه او به جریان انداختند و این کنشگر صنفی را یک بار دیگر درهفتم اردیبهشت 1399به اتهام ساختگی "تبلیغ علیه نظام و اتهامات امنیتی" به 10 سال حبس محکوم کردند. در حال حاضر ایشان بطور غیر قانونی به ندامتگاه مرکزی کرجتبعید شده و از  تسهیلات قضایی مربوط به زندانیان ازجمله مرخصی، محروم است  و تماس او با خانواده، محدود شده است.

 

 اسماعیل عبدی در اعتراض به این احکام بی پایه، ناعادلانه و ضد انسانی  و شرایط تحمل ناپذیر زندان های ایران وهمچنین  اذیت و آزارهایی که توسط مقامات امنیتی در زندان نسبت به او و دیگر فعالان کارگری و معلمان انجام می گیرد،سه بار دست به اعتصاب غذا زده است.پاسخ مقامات به این اعتراض ها، تشدید اذیت، آزارها و سخت گیری های بیشتر بوده است.دردهم اردیبهشت 1395 در هفته معلم و روز کارگر، عبدی در اعتراض به نقض گسترده حقوق معلمان و کارگران اعتصاب غذا کرد که پس از 16 روز با قید وثیقه تا  زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر آزاد شد.در طول سالهایی که اسماعیل عبدی درزندان بوده،کمپین های مختلفی توسط  تشکل های معلمان در ایران و  تشکل های کارگری و معلمی و نهاد های مدافع  حقوق بشر در سطح بینالمللی، از جمله توسط آموزش بین المللل، برای آزادی اسماعیل عبدی بر پا بوده است. 20 هزار نفر ازمعلمان ایران در سال1397 و 10 هزار  نفر دیگر دراردیبهشت سال 1400با امضای یک متن و تحویل  آن به مقامات قضایی ایران خواهان آزادی اسماعیل عبدی شدند. همچنینطوفان تویتری در هفته معلم امسال برای آزادی اسماعیل هشتگ ترند توییتر شد. این کمیین هااگر چه تا کنون به آزادی  اسماعیل عبدی منتهی نشده اند، اما خواست آزادی عبدی را در فضای عمومی هر چه بیشتر گسترش داده و دولت جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار داده است.

صدور احکام سنگین زندان آنهم به طور مکرر برای اسماعیل عبدی، رعایت نکردن حقوق اولیه او به عنوان یک فعال معلمان و زندانی عقیدتی،و اذیت  و آزارایشان توسط مقامات امنیتی زندان، همگی نشان می دهد که مقامات جمهوری اسلامی در حال انتقام گیری از اسماعیل عبدی هستند. اسماعیل عبدی به یکی از نمادهای مقاومت، تلاش و مبارزه معلمان برای رسیدن به حقوق  اتحادیه ای و انسانی تبدیل شده است. مقامات حکومتیمی کوشند که بااجرای احکام طولانی مدتاز عبدیو دیگر فعالین معلمان و کارگری زهر چشم بگیرند. عبدی در پشت دیوارهای زندان، تاوان  تلاش های  پیگیر خود برای کسب حقوق  پایمال شده معلمان و ایجاد تشکل های مستقل معلمان، تاوان پایداری و تعهد اش  بهآزادی، کرامت انسانی و آموزش رایگان و همگانی را می پردازد.

 

 در ایران کارزارهایی برای آزادی اسماعیل عبدی، ازجمله توسط تشکل های معلمان و همسر ایشان، منیره عبدی در جریان است. ما از آموزش بین الملل (EI) و همچنین از اتحادیه های کارگری و نهاد های مدافع حقوق انسانمی خواهیم که از این کمپین ها حمایت کنندو دولت جمهوری اسلامی ایران را برای آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل عبدی و همه فعالین کارگری و معلمان،تحت فشار گسترده تری قرار دهند.

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

17 ماه مه 2021

info@workers-iran.org

http://www.workers-iran.org

http://www.etehadbinalmelali.com

https://twitter.com/IASWIinfo


Gozareshgar
info@gozareshgar.com