10.06.10 22:39 Alter: 11 yrs

رضا مقصدی:شهر ِ غمگین ِ بارانی ِ من

Kategorie: Meldung Rechts

 

رضا مقصدی

                         به خاطره ی خونین ِ

                                               امیر جوادی فر

 

از تو دورم، من از تو چه دورم

شهر ِ غمگین ِ بارانی ِ من !

 

 

گرچه، ای همنشین ِ همیشه !

واژگان ِ درختان ِ سیبت

در کنار ِ انار ِ دلم نیست

مثل ِ لبخنده ی یک شقایق

عاشق ِ لحظه های صبورم .

 

 

با دل از رمز وُ راز ِ تو گفتم

با تو در کوچه باغت شکفتم

یک صدا، یک صدای صمیمی

از غزلواژه های تو گفته ست .

با بُلندای ِ آواز هایش

جان ِ ما را به دریا سپرده ست .

 

 

پیک وُ پیغام ِ« چمخاله*» یی تو !

آتش ِ هر نی وُ ناله یی تو !

تو منی، من تو ام تلخ وُ غمگین .

 

 

روی گلدان ِ ایوان ِ جانت

یادگار ِ دل ِ ما نوشته ست .

دست ِ شوریده ی سبز ِ نقاش

آهِ ما را چه آبی، کشیده ست .

 

 

این همان، آبی ِ عاشقان است .

رنگ ِ آهنگ ِ زیبای جان است .

 

 

شهر ِ من ! شهر ِ رنج وُ برنجم !

یک صدا، یک صدای صمیمی

درشب ِ شوم ِ دنباله دارت

از بُلندای ِ مِهرش فروریخت .

تا که با جان ِ باران، نشیند

با صدای «ندا » یش در آمیخت .

 

 

این صدا همصدای غزل بود

با من وُ آرزو های من زیست .

کیست اینک نداند، نخوانَد :

این صدا از برای غزل بود .

 

 

شهر ِ غمگین ِ بارانی ِ من !

این تو وُ این غزلخوانی ِ من .

 

 

*چمخاله، بندری خیال انگیز

در کنار لنگرود .

کُلن . خرداد، 89

Reza.maghsadi@gmx.de

Rezamaghsadi.blogfa.com


Gozareshgar
info@gozareshgar.com