10.02.10 01:14 Alter: 11 yrs

ی صفائی: فردا

Kategorie: Meldungen Links

 

زمین

در اعماق تپه های سیاه،

شقایق های خونین اش را

در آغوش گرفت

و تاریخ

با شرمی سی ساله

دگر بار ورق خورد.

 

خون گرم شقایق

و اشک زمین

جوانه های آزادی را

سیراب  کرد.

 

جوانه هایی که

با لطافت گلبرگ شان

شرم را

از گونه ی تاریخ می زدایند

و

به من

به تو

به ما

نوید روزی دیگر را می دهند،

روزی که

امروز نیست..........

 

ی. صفایی

30 ژانویه 2010


Gozareshgar
info@gozareshgar.com