21.03.21 22:39 Alter: 33 days

احمد پوری: نوروزتان پیروز!

Kategorie: Meldungen Links

 

 

امیدوارم نوروز امسال رستاخیز آگاهی، همبستگی، اتحاد توده ها و شکست زمستان طبیعیت و سیاست حاکم باشد!

 

نوروز واقعی در جهانی بدون ویروس های (جمهوری اسلامی، جنگ، فقر، فاشیسم، بیگانه ستیزی، کرونا، کودکان کار، بردگی مدرن، اخبار جعلی، نظامهای دیکتاتور و توتالیتر در تمام اشکالش مذهبی و غیرمذهبی... ) امکان پذیر است!

در جهانی مالامال از فقر، فساد، بی عدالتی، نوید نوروز واقعی با مبارزه علیه ریشه های ویروسهای اجتماعی شروع می شود.

"به گزارش بلومبرگ، دارایی خالص مدیرعامل میلیاردر آمازون فقط در یک روز 13 میلیارد دلار جهش کرد!"  

در اوج بحران کرونا که میلیونها انسان حتی در کشورهای ثروتمند بیکار، ورشکست، بی خانمان شده، بی رحمانه به زیر خط فقر پرتات می شوند، میلیاردرها سودهای نجومی می برند!...

 

اهمیت آگاهی و رهایی انسان

فقر، جنگ و خشونت در تمام جهان حادثه طبیعی یا سرنوشت الهی نیست. نتیجه برنامه ریزی آگاهانه طبقه حاکم و غارتگران جهان است.

فلیپ آلستون گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد فقر شدید کشورها اذعان می کند "هیچ دستور العمل جادویی" برای از بین بردن فقر شدید وجود ندارد. اما در چنین ملت ثروتمندی (امریکا)، " تداوم فقر شدید، یک انتخاب سیاسی توسط کسانی است که در قدرت هستند، و با اراده سیاسی، می تواند به راحتی از بین برود."

"ويروس ليبرالى در تئورىهای اقتصادى رايج، رابطه فقر با روند انباشت سرمايه را انكار مى كند... ديدگاهی كه تفكر اجتماعى معاصر را آلوده كرده و توانايى درك جهان، چه رسد به تغيير آن را از ميان مى برد!"   سمیر امین

 

 

ویروس گرسنگی

"بحران های سیاسی و جنگ دلایل اصلی افزایش میزان گرسنگی در جهان است. به طور کلی ۹۸ درصد گرسنگان جهان در کشورهای درحال توسعه زندگی می‌کنند.

هر ساله ۲/۶ میلیون کودک زیر پنج سال به دلیل گرسنگی می‌میرند، یعنی جمعیتی معادل یک سوم جمعیت کودکان جهان" ژان زیگلر

 

برده داران امروز در کجا مستقرند؟

پروفسور ژان سیگلر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حق غذا... در کتاب " امپراتوٍری وقاحت" سخن از فئودالی کردن مجدد جهان میکند... "این حکومت فئودالی هزار بار خشن تر از آریستوکراتی زمان انقلاب فرانسه است... برده داران امروز در بورس ها مستقرند... آنها مسئول گرسنگی صدها هزار نفر هستند. هر پنج ثانیه یک کودک زیر ۱۰ سال از گرسنگی تلف میشود. "  

 


"تنها در قرن بیستم با مسئولیت دولتها "دست کم 160 میلیون نفر از مردم بی دفاع کشته شدند! یعنی روزانه  4650نفر در طول 36500 روز!... در تمام 2.500 سال پیش از آن فقط 130.000 میلیون نفر قربانی چنین قتل هایی شدند!"...

صفحه 454 کتاب بربریت واقعا موجود ویراسته لئوپانیچ/کالین لیز ترجمه فریبرز رئیس دانا

اینها مهمترین ریشه های فقر، بی عدالتی، پناهندگی  و مهاجرت هستند!

 

چند روز پیش تعداد قابل توجهی از هموطنان ارجمند ما در انتخابات هلند با افتخار به احزاب راست افراطی و نئوفاشیست رای دادند!

کسانیکه باد می کارند، طوفان درو خواهند!

اگر صلح، رفاه، عدالت اجتماعی، محیط زیست تمیز، جهانی بدون جنگ، فاشیسم، فقر، بیکاری و پناهنده می خواهید؟ چاره ای ندارید جز اینکه با ریشه تمامی این مشکلات آشنا شوید...  

 

یک نکته درباره حاجی فیروز

امیدوارم برای اجرای سنتهای فرهنگی جهت خوشحالی بخشی از هموطنان، هیچ بخشی از هموطنان یا جامعه بشری را تحقیر نکنیم! نه بخاطر رنگ پوست، نه بخاطر محل تولد، یا زبان و...

حاجی فیروز رنگین بهتر از حاجی فیروز یک رنگ و سیاه است که تداعی کننده دوران برده داری و بنوعی تحقیر سیاه پوستهاست... بهتر است حاجی قیروز نیز به رنگهای الوان در لباس زیبای ملیتهای مختلف ظاهر و با اشعار بهتر و مترقی موجب شادی بیشتر شود!...

 

"واژگون كنيم، تمام مناسباتي را که در آن انسان موجودی تحقیر شده، برده، مهجور و ذلیل شده است." كارل ماركس

 

امیدوارم در زندانها بدست پرتوان توده ها باز شود. واژه زندانی سیاسی از صفحه روزگار برچیده و به تاریخ سپرده شود! دیگر آینده هیچ انسانی به زندان یا ترک اجباری کشور منتهی نشود.  

به امید آنروز!

 

نوروز بمانید که ایّام شمایید!
آغاز شمایید و سرانجام شمایید!
آن صبح نخستین بهاری که ز شادی
می آورد از چلچله پیغام، شمایید!
آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار
آن گنبد گردننده ی آرام شمایید!
خورشید گر از بام فلک عشق فشاند،
خورشید شما، عشق شما، بام شمایید!
نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟
اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید!
عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه ی بهرام و گل اندام شمایید!
هم آینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق،
هم صاعقه ی خشم ِ بهنگام شمایید!
امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست
در فنّ کمین حوصله ی دام شمایید!
گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است،
در کوچه ی خاموش زمان، گام شمایید
ایّام ز دیدار شمایند مبارک
نوروز بمانید که ایّام شمایید!

 

 

با احترام،

احمد پوری (هلند) 20 – 03 – 2021

 

پیوند این یادداشت در فیسبوک:

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/4305477826138086

 

لینک کانال احمد پوری در  تلگرام:

@Ahmed_Pouri_NL      https://t.me/Ahmed_Pouri_NL

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com