17.03.21 23:40 Alter: 37 days

اشرف علیخانی (ستاره): در حاشیه ی کمپین و ائتلاف گسترده ی آزادیخواهان (نه به جمهوری اسلامی)

Kategorie: Nachricht

 


سال ۱۳۹۹ هجری شمسی به پایان رسید و سال ۱۴۰۰ آغاز میشود؛ آغاز یک قرن و پایان قرنی پر التهاب. قرنی که تمامأ به مبارزه گذشت و نزدیک به نیمی از آن (۴۲ سال) را در رژیم جمهوری اسلامی تحت قوانین عقبمانده و پوسیده و غارتگرانه به بدترین شکل ممکن سپری کردیم و سالهای زیبای عمرمان تباه شد و از بین رفت.

استعدادها و توانمندی هایمان پوسید و اعصابمان فرسود و جان و روانمان کاهید و جسممان پوکید. 

بیداد و چپاول و سنگدلی بیدادگران تاریخ بشریت را بطور یکجا در این ۴۲ ساله ی اخیر شاهد بودیم و خون به دلمان شد.

اما این سال تازه ی در پیش رو، گویا حال و هوای دیگری دارد. عطر خوش همدلی و همگرایی به مشام میرسد و بهار واقعی را مژده می دهد.

همبستگی و همفکری گسترده ی شماری از شخصیتهای گوناگون در عرصه ی سیاست، علم، هنر و ادبیات، و ورزش که هریک نماد بخشی از جامعه ی ایرانی و سمبل قشری از ایرانیان هستند، نویدبخش فردایی روشن است.

نویدبخش پایان دیکتاتوری و تحجر و آغاز احترام به فرد فرد انسانها فارغ از هر باور و قوم و جنسیت. آغاز آرامش، امنیت، رفاه، شادی و روشنایی؛ آنچه که ۴۲ سالست از آنها محروم هستیم.

البته برای هر پایان دادن و آغاز کردنی، بایست همت کرد و کوشید و ایستادگی داشت و راسخ ماند. همت و کوشش و ایستادگی یعنی: مبارزه، و هیچ مبارزه ای بدون همه جانبه نگری و خردورزی و بدون برنامه ریزی و فداکاری بدست نمی آید.

مبارزات احساسی و هیجانی، محکوم به شکست اند؛ اما مبارزاتی که بر پایه ی اصول، دانش، برنامه ریزی، تقسیم کار، هماهنگی و یکپارچگی باشند، پیروز میشوند.

یک مثال ساده:

جمعی با مهارتهای مختلف، گرد هم آمده اند تا از ویرانه ای، خانه ای زیبا بسازند. 

هر کدام از این افراد ممکنست تهرانی، شیرازی، مشهدی، سنندجی، تبریزی یا اهوازی باشند. هریک تفکر و گویش و فرهنگ خاص خود را دارند اما هدفشان یکیست: انجام کاری عقلانی و عاطفی (وجدانی).

در این جمع، یکی از آنها طراحی و مهندسی میداند، یکی دیگر حسابداری. یکی آهنگری بلدست و یکی دیگر نجاری. یکی مصالح را میشناسد و دیگری دکوراتورست و یکی دیگر گودبرداری و موزاییک کردن بلدست. خلاصه هرکس تخصصی دارد و همگی دست به دست هم میدهند و لوازم را فراهم کرده و خانه را میسازند، خانه ای که با عشق ساخته شده و بر اساس همدلی، همفکری و همراهی تا آخر.  و از آنجایی که در نهایت هیچکدامشان هم نمیخواهند مالک مطلق آن خانه باشند، مدیریت و رسیدگی به آن همچنان با همگرایی ادامه خواهدیافت و خانه روز به روز زیباتر خواهدشد.

مبارزه هم چنین است، به تخصص های مختلف و حس انسانی نیازمند. با شعار و حرف و دعوا و کنایه کاری پیش نمی رود.

انسانهای آگاه، خردمند، اندیشه ورز و خلاق در هر طیف و جناح آزادیخواه سیاسی (چه در داخل کشور و چه در خارج) هریک تخصص و دانش و تجربه ای ویژه دارند که با کنار هم گذاشتن این تجربیات و دانشها باید به طراحی، برنامه ریزی، سازماندهی و اجرایی کردن آن پرداخت. 

خوشبختانه  دوستی و همبستگی های اخیر که لازمست چند جانبه تر و فراگیرتر شود، چشم انداز  آزادی و نجات ایرانیان و آبادی میهن را به زیبایی ترسیم کرده است، با آرزوی تحقق هرچه زودتر اهداف آزادی و  سازندگی و برابری.

سال نو بر همگی آزادیخواهان خجسته باد

اشرف علیخانی (ستاره)
Gozareshgar
info@gozareshgar.com