05.01.21 00:00 Alter: 16 days

توفیق محمدی: ما و شرایط دشوار سال کرونایی ۲۰۲۰ و آنچه در فضای دفاع از پناهندگی گذشت !

Kategorie: Meldungen Links

 

گزارش سالیانه ۲۰۲۰


*****

طی گزارش زیرتلاش داریم شما خواننده گرامی را به مجموعه نگاه و فعالیت خود جلب نماییم و برآنیم که دست یاری به سوی شما بلند نماییم تا درکارمبارزه به همراه یکایک تان، صدای جمعی حق پناهندگی باشیم!

*- مقدمه :

*- نگاهی به یک سال فعالیت انجمن پناهندگان ایرانی در شهر گوتنبرگ/ سوئد:

*- پناهندگی در سوئد:

*- فعالیت های انجمن در سال گذشته :

*- در دیگر زمینه های اجتماعی :

*- مشاوره و کمکهای حقوقی :

*- همکاری و رابطه با سایر جریانات:

*- پایان بخش گزارش :

*****

مقدمه :

دردنیای بیرنگی و خاکستری ، قرارمان این بود که گزارش طولانی برای یک سال کارکرد " انجمن پناهندگان ایرانی - گوتنبرگ در کشور سوئد انتشار دهیم تا نگاه و افق جمعی ما را به خوانندگان این گزارش منتقل نماییم .

اما در قبال سرعت انتقال مسائل در سطح شبکه های مجازی ، بر آن شدیم که به همین مختصر اکتفا کنیم و امیدمان بر آنستکه طی سال پیشروی میلادی (۲۰۲۱) بدوراز اپیدمی کرونای و وسعت یافتن آن و پیدایش واکسناسیون عمومی ، جامعه به سمت ارامش فرا روید و زندگی به روال افتد و سالی که بدان ورود نمودیم ؛ برای همه مردمان جهان و خاصه خود ویژه گی دشواری پناهندگان ، به مقتضای تلاش ها و مبارزه پیشروی در سوئد و هر کجای جهان ؛ آدم ها بتوانند آنگونه زندگی کنند که خود می خواهند . دولت ها به میثاق های جهانی به دیده احترام نگرند و حق پناهندگی را امری عمومی و حقوق بشری بشناسند و بدان پایبندی نشان دهند .

ما همه فعالان " انجمن پناهندگان ایرانی - گوتنبرگ (سوئد) در راه وصول به حق پناهندگی ، همچون سال گذشته ، ازهیچ اقدامی فرو گذار نمی کنیم .

با این مقدمه کوتاه تلاش خواهیم نمود که محور های فوق را با هم به مطالعه بنشینیم!


نگاهی به یک سال فعالیت انجمن پناهندگان ایرانی در شهر گوتنبرگ/ سوئد:

  انجمن پناهندگان سال گذشته ۲۰۲۰ یک دوره پر کاری را از سر گذراند.سال گذشته سال پر مشغله و فعالیتهای آکسیونی بزرگ و برجسته ما در دل شرایط کرونایی قطع نگردید . قرار جمعی مان این بود که فعالیت های مؤثر، و پُر دوام تری را در عرصه خبری - تصویری را در ستون فقرات فعالیت انجمن جا دهیم . قرار بود که فعالیتهای هماهنگ را در پیش بگیریم و در زمینه سیاستهای روشن،با بکار گیری ابتکارعمل های چند پُرتحرک باشیم. در این راه بدون شک قدمهای چندی برداشته شده، که همچنان در سال جدید دنبال می گردد!

مرور کوتاهی بر عرصه های اصلی فعالیت ماروشن می دارد. اولا با همه دشواری خود ویژه شرایط کرونایی امروز با افتخار می توانیم از سطوح مختلف موفقیت های دوره یک ساله یاد کنیم. جمع ما بعنوان یک جریان ضد حاکمیت جمهوری اسلامی دهها آکسیون سازمان داده و چتری برای جمع کردن اعتراض علیه سرکوب جمهوری اسلامی بودیم. امر مدافعه از حق پناهندگی گریختگان از جهنم اسلامی ایران را فعالانه تعقیب کنیم. ثانیا توانستیم از قبل این اکسیون ها سر پل ارتباطی  با دوستان مهاجر و زحمتکش و پرتلاش افغانستانی را فراهم آوریم . ثالثا طی سازماندهی آکسیونهای علیه اعدام و نمایش سمبلیک تاتر خیابانی، دفاع از جان زندانیان سیاسی  و در مقطع اعتصابات پُرشور کارگران نیشکر هفت تپه، آکسیون های دفاعی را سازمان بدهیم .

جمع ما طی این دوره در همسویی با جمع تشکل های چپ و دمکراتیک در جای جای جهان ، امر همگرایی را با مسئولیت به پیش بردیم و در مقطع قتل عام زندانیان سیاسی و دهم اکتبر ، تحرکات خیابانی را همراه دیگر گروهبندی ها در شهر گوتنبرگ سازمان دادیم که گزارشات ریزتصویری و صوتی آن پخش گردید.

دفاع ازکارگران زندانی و دفاع از جنبش زنان و راهپیمایی  ۸ مارس روز جهانی زن و مبارزه علیه خشونت زنان در ۲۵ نوامبر و همچنین در دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر با فراهم آوردن کلیپ تصویری نمایش جمعی فعالان انجمن را به تصویر کشیدیم .

جدا ازاین سازماندهی آکسیون های اعتراضی در امر دفاع از خیزش بزرگ دی ماه ۹۶و آبانماه ۹۸ و محکوم کردن کشتار مسافران هواپیمای مسافربری  و شمع افروزی در میدان یرن توریت ، تجلی اراده جمعی مان را در برابر این جنایات به نمایش گذاشتیم .

گفتگوی چند تن از فعالان انجمن در سلسله بحث های جمعه شب پاتوق کتاب اندیشه - گوتنبرگ از فعالیت های جمعی ما در سال پشت سر گذاشنته بشمار می رود .

ما طی سال گذشته در کنار دوستان سوئدی خود، سعی کردیم که جلو داردر صف اعتراض علیه بنیاد گرایی مذهبی باشیم و در افشای آن بعنوان یک جریان مورد اعتماد پناهندگی نقش بازی کردیم. در انجام پیشبرد این مجموعه وظایف سنگین ، خود را سپاسگزار همه فعالین انجمن می شناسم. انجام این مجموعه فعالیت را مدیون حضورفعال یکایک اعضاء انجمن پناهندگان در گوتنبرگ می دانم ، که انجمن مان را بعنوان یک چهره قابل اعتماد در بین افکار عمومی به نمایش گذاشتند . باشد در سال جدید با برنامه ریزی همه جانبه تری این سلسله اقدامات را به شکل موثرتری با بکارگیری خرد جمعی به ثمر برسانیم.


موقعیت پناهندگی در اروپا:

 

در رابطه با وضعیت عمومی پناهندگی در شرایط بس سهمناک اپیدمی کووید 19 ، با دشواریها بیشتری نسبت به سال های پیش دریک سال پشت سر گذاشته همراه بود. با توجه به روند جاری و سیاست ضد پناهندگی اتحادیه اروپا و گردش به راست در کل اروپا، متاسفانه نه تنها بهبودی در آینده قابل پیش بینی نیست بلکه محدودیتها بیشتر خواهد بود. کشورهای پناهنده پذیر اروپایی هر روزه بیشتر در مقابل تعهدات بین المللی کمک رسانی و زیر پوشش قرار دادن موج فراریان از جنگ، خشونت و تعقیب و مصائب اجتماعی شانه بالا می اندازند. بحران کرونا و بحرانهای اقتصادی و بیکاریهای فزاینده درسطح کشورهای پناهنده پذیر بخشی از این کشور ها را عملا از دایره مکانی امن برای پناهجویان به محلی دشوار برای ماندن و زندگی غیر قابل تحمل تبدیل شده است. و در همان حال سیاست دولت های اروپایی در امر پناهنده پذیری بیش از پیش سخت تر شده و با تصویب کردن قوانین جدید هر روزه شرایط پذیرش پناهندگی را مشکل تر می کنند.

 بر مبنای چنین وضعیتی، مسئله پناهندگی بعضا به یکی از دست آویزهای احزاب راست در بسیاری از کشورهای اروپایی تبدیل شده است. در پیش گرفتن راهکارهای موثرتر برای جلوگیری از ورود پناهجویان، تصویب قوانین جدید ضد پناهنده پذیری و مشکل کردن شرایط پذیرش و معیشت پناهجویان در صدر کارکرد های ضذ پناهندگی احزاب راست در کشورهای اروپایی قرار گرفته است. برپایه بحران های سرمایه داری موجود و تحکیم موقعیت گرایشات شبه فاشیستی و راسیستی ضد مهاجر و پناهنده درکل اروپا و مشکل افزایش بیکاری،در قالب احزاب مختلف دست راستی ، تهاجم آشکارا راسیستی و بیگانه ستیزی مجال رشد و نمو پیدا کرده است. به قدرت رسیدن حزب دست راستی و بیگانه ستیز دمکرات های سوئد، با شعار مرکزی - سوئد از آن سوئدیان است - نمایش ضد خارجی خود را در حق خارجیان به سطح رسانده اند.

درست در چنین شرایطی ایست که فعالیت ما بعنوان یک انجمن مدافع حقوق پناهندگان ، پر مسئولیت تر از گذشته جلوه می نماید و ما تلاش خواهیم کرد که در صفوفی فشرده تر از پیش ، در سال آینده خود را در همراهی با دیگر گروههای جانبدار مدافع حق پناهندگی ، متشکل تر به نمایش بگذاریم !

درست درچنین شرایطی ،براساس پیشنهاد جدید سیاست گذاری های احزاب راست، اخراج پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا پس از این شدت خواهد گرفت. "ایلوا یوهانسون" نامزد پیشنهادی سوئد در کمیسیون اتحادیه اروپا، می‌گوید: « توجه زیادی به بازگشت مهاجران خواهد بود. می‌دانم که حمایت قوی سیاسی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پذیرش و خوش‌آمدگویی به مهاجران وجود دارد. اما همزمان، این نگرانی نیز وجود دارد که ما قادرنیستیم آنان که مستحق هستند و آنهایی که مستحق نیستند را تفکیک کنیم. در نظر است یک مکانیسم نظارتی ایجاد شود. از جانب دیگر پایگاه داده‌های امور مهاجرین اتحادیه اروپا یا "یوروداک"، دچار برخی تغییرات خواهد شد. این تغییرات باعث خواهد شد که اثرانگشت پناهجویان طوری ذخیره خواهد شد که پنهان شدن یا رفتن از یک کشور به کشور دیگر امکان پذیر نباشد»

درچنین وضعیتی مکانیسم اجباری همکاری یکی از عناوین مهم در پیشنهاد جدید است که تقسیم مسئولیت‌ها را در زمینه پناهنده پذیری میان کشورهای اتحادیه اروپا توضیح می‌دهد. هر کشور مبتنی بر جمعیت و درآمد سرانه بطور سهمیه‌ای مهاجر می‌پذیرد. اما این مهاجران شامل آنهایی نمی‌‌شود که بطور مستقیم به کشوری می‌روند. پولند(لهستان) و هنگری(مجارستان) به این مورد در پیشنهاد جدید، پاسخ رد داده‌اند.

همچنین اتحادیه اروپا دنبال تقویت ‌همکاری‌ها با کشورهای خارج از این اتحادیه هستند. این مساله مهم‌ترین بخش از پازل بحران مهاجرتی در اروپا است. تلاش بر این است تا مهاجران در کشورهای اصلی خود باقی بمانند. بخش دیگر این است که پناهجویان در اولین کشوری که وارد می‌شوند همانجا بمانند. در کشورهای یونان، ایتالیا و اسپانیا با این بخش از پیشنهاد رضایت چندانی وجود نخواهد داشت."ایلوا یوهانسون" می‌گوید: « فکر می کنم که ۲۷ کشور عضو با پیشنهاد من چندان خوشحال نخواهند شد»

اتحادیه اروپا در پی طرح جایگزین مقررات دوبلین است؛رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، "اروسولا وندرلین" گفت: « که مقررات دوبلین را لغو و سیستم جدید اروپایی مدیریت مهاجرت را جایگزین آن خواهیم کرد»، کنوانسیون دوبلین سندی است که سال ۱۹۹۷ تصویب شد. این سند که به نام قانون دوبلین نیز شناخته می‌شود در واقع بیان می‌دارد که پناهجویان دراولین کشور امنی که وارد شدند باید اعلام پناهندگی کنند.

این اقدامات به نفع پناهجویان نیست بلکه بیشتر این پیشنهاد جدیدی که قرار است جایگزین مقررات دوبلین شود به منظور مدیریت و نظم بخشیدن به بحران موجود پناهجویی است که کشورهای اتحادیه اروپا با آن مواجه است.بطور مثال این امکان که یک پناهجو با داشتن پاسخ منفی از یک کشور اروپایی به کشور دیگر برود از میان برداشته خواهد شد.احتمالا یک پاسخ منفی به پرونده پناهجویی از یک کشور اروپایی در تمام کشورهای اروپایی معتبر شمرده خواهد شد.مهم‌ترین سودی که پیشنهاد جدید به پناهجویان خواهد داشت؛روشن شدن وضعیت هزاران پناهجویی است. که در حال حاضردرکشورهای مانند یونان وایتالیا ودردل اردوگاه‌های پناهجویان سال‌هاست که دربی سرنوشتی مطلق به سر می‌برند

 در سال گذشته کانونهای جدید بسیاری به مناطق جنگ زده اضافه شد و به تبع موج وسیع فراریان و آوارگان از خاورمیانه و افریقا دوباره شدت گرفت.سال گذشته تراژدی های انسانی غرق شدن و ناپدید شدن و افتادن در دام فجایع بیشمار دیگر جان صدها نفر کودک و زن و مرد را با خود بهمراه داشت. در مقابل این وضعیت اروپای واحد کماکان به تقویت دیوارها و سدهای مانع از ورود پناهجویان به مرزهای اروپا پرداخت. اختصاص بودجه های کلان، همکاری و اختصاص نیروهای نظامی در مرزهای جنوبی اروپا و کنترلهای وسیعتر راههای ورودی پناهجویان کماکان ادامه داشت. در همان حال چاره جویی ها و اتخاذ سیاستهای مشترک با تصویب قوانین و مقررات معین برای ورود به کشورهای اروپایی ادامه داشتند. نباید از یاد ببریم که آن ضرورتهای پایه ای اقتصادی و سیاسی در دهه های قبل برای اروپا دیگر بسر آمده است.

  حقوق انسانی در اروپا به نسبت سرنوشت همه فراریان از شرایط غیر انسانی در کشورهای متبوع خود و همه انسانهای که در جستجوی یک زندگی بهتر روانه اروپا می شوند. در این میان هنوز نقطه امید های پیشروی را نباید نادیده گرفت. هنوز اتخاذ یک سیاست آهنین برای مسدود کردن روزنه پناهندگی در اروپا با وجود قوانین موجود (کنوانسیون ژنو و عهدنامه های مختلف اروپایی و بین المللی) گذشته ازاینکه امروزدست وپا گیربنظرمی رسند و خصوصا تا زمانی که پرچم دفاع از حقوق بشر کماکان برای اروپا از نظر منافع سیاسی اهمیت داشته باشد، نمی تواند به سادگی دور زده شود. هنوز کُور سوی امیدواری به حضور میلیون های انسان مدافع حق پناهندگی و زندگی برابر خارجیان در جوامع اروپایی جایگاه خود ویژه ای دارد. بعبارتی علیرغم حوادث نگرانی آور،هنوز افکار عمومی بشر دوستانه در اروپا به اندازه کافی قوی هست که بتوان در مقابل راسیسم و سیاستهای ضد پناهندگی بسیج کرد و به مقابله برخاست. واین نقطه امیدی است که جنبش دفاع از حق پناهندگی در میدان سیاسی و سازمان گری باید به آن در برانگیختن افکار عمومی مترقی جامعه میزبان با نقشه مندی همه جانبه تری به حرکت درآید!

 
پناهندگی در سوئد:


سیاست پناهنده پذیری سوئد کماکان بر مبنایی استراتژی احزاب حاکم راست پارلمانی سوئد بر سخت گیری هر چه بیشتر در امر پذیرش پناهجویان استوار است . سیاستی که نتیجه نهایی اش از نظر وزیر مهاجرت سوئد می بایست منصرف کردن متقاضیان پناهندگی از مراجعه به این کشور تلقی گردد. با این حال علیرغم محدودیتها وسخت گیریهای اداره مهاجرت، آمارها با وجود بالا و پایین شدن شمار متقاضیان، تغییرا ت چشم گیری را در طی سال گذشته نشان میدهد. چیزی که بیشتر قابل تعمق است پائین نگاه داشتن درصد قبولی متقاضیان درحد ۳۰ در صد می باشد.

 در سال۲۰۲۰حضورنمایندگان حزب نژاد پرست و بیگانه ستیز دمکرات های سوئد در پارلمان سوئد و دیگرنقاط کلیدی درطی سالهای گذشته به نفع سیاستهای پناهندگی راست تر از قبل تاثیر گذاشت. این حزب که بر مبنای پلاتفرم بیگانه ستیزی و ضد پناهندگی پشتوانه قاطع همه سیاستهای محدودیت و سخت گیری پناهندگی و درهمان حال اهرم فشار در پارلمان علیه حق پناهندگی بود.

 

نیمی از ۴۰ هزار پناهجوی نوجوان تنها که سال ۲۰۱۵ وارد سوئد شدند، پذیرفته نشدند. آنهای که اقامت نگرفتند، و نگران اخراج اجباری بودند، به زندگی پنهانی رو آوردند و یا هم به کشورهای دیگر اروپایی رفتند، تا فرصت‌های جدید را بیازمایند. اما به هر دلیلی که بوده، سال‌های مهم زندگی هزاران نوجوانان پناهجو صرف دلهره و انتظار بی‌‌ثمر شد.

با این وجود به گفته" اوسا ویدیل"، دبیرکل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگی در سوئد، بحران پناهجویی خاتمه نیافته است و حتا بدتر از پنج سال قبل شده است. اومی‌گوید : «اثری که موج پناهجویی سال ۲۰۱۵ بر اذهان عمومی در سوئد گذاشت، در امور جمع آوری کمک مشهود است. اینکه حمایت کم‌تری از پناهجویان و بی‌جاشدگان می‌شود. هم اکنون میلیون‌ها بی‌جاشده و پناهجو، نیازمند کمک‌ هستند. این پناهجویان در کشور دومی و معمولا در مجاورت با کشورهای بحران زده و در کشورهای روبه رشد، در انتظار بازگشت به خانه‌ هستند.» اوسا ویدیل، تصریح کرده است: « این دسته از پناهجویان امکان آمدن به کشورهای اروپایی را ندارند اما نیازمندان واقعی کمک و حمایت هستند» .به باور دبیر کل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگی در سوئد آمده است : « همه باید فرصت این را داشته باشند تا پرونده‌ پناهجویی شان بررسی‌ شود. اینکه اقامت دریافت می‌کنند یا خیر این بحث جدا است اما مبتنی بر کنوانسیون‌های جهانی بررسی پرونده پناهجویی حق هر انسان است.انتظار طولانی در زمان بررسی پرونده و آسیبی که به این دلیل به زندگی هزاران پناهجو وارد شده است، هم می‌تواند ضعف نظام مهاجرتی سوئد باشد و هم نتیجه انتظاراتی که پناهجویان از این سیستم دارند.»

خطر افزایش پناهجویان بدون مدرک

 آمار دقیق پناهجویانی که مخفی زندگی می‌کنند در دست نیست. براساس آمار اداره مهاجرت، احتمال آن می‌رود که از سال ۲۰۱۰ به‌این‌ سو، بین  ۳۵ هزار  تا ۴۰ هزار پناهجو در کشور بصورت پنهانی و بدون مدرک زندگی کنند. انعکاس واقعی این آمار مسئولیت جمعی ما را دو چندان می نماید که باید برای خلاصی متقاضیان پناهندگی از وضعیت موجود ، راهجویی های لازم صورت گیرد و برای به امان بردن آن سازماندهی لازم صورت گیرد!!


فعالیت های انجمن در سال گذشته :


در این گزارش پرداختن به همه ابعاد فعالیت جمعی مان در سوئد و اقدامات انجام شده نمی تواند جا داده شود. بنابراین آنچه در اینجا می آید خلاصه ای از اهم فعالیتهای صورت گرفته است .
انعکاس عمومی فعالیت های ما علیه جمهوری اسلامی است؛  بدین معنی در دوره گذشته فعالیتهای زیادی علیه نظام اسلامی ایران در اینجا (گوتنبرگ) سازمان داده ایم.

جهت گیری عمومی این اعتراضات علیه رژیم اسلامی ایران و دفاع از حقوق انسانی و پایه ای مردم و افشا گری ، روشنگری افکار عمومی جامعه سوئد بخشی از فعالیت تعطیل ناپذیر ما بوده است.

تمرکز اصلی این اعتراضات، علیه اعدام، دفاع از زندانیان سیاسی ، دفاع از فعالین کارگری در ایران ، و موارد متعدد دیگر فراخوان داده و آکسیون اعتراضی سازمان داده است. این حرکتهای اعتراضی در همراهی با نیروها و فعالین سیاسی ـ اجتماعی وپناهندگان و بخشی دیگربا همراهی فراخوان بیانیه مشترک نهادهای چپ و دمکراتیک درسراسرجهان انجام شده است. می توان گفت : درسلسله اعتراضات سال گذشته شهرگوتنبرگ، فعالین انجمن ما سهم فعالی را در خصوص اعتراض علیه تمامیت نظام اسلامی فراخوان داده و حضور وسیع داشته ایم!

در زیربخشا نشانی های این اعتراضات شمارش می گردد که تماما بیشتر،درسطح سایت ها و شبکه های مجازی گزارش شده است :

 

*- اکسیون اعتراضی در همبستگی با جنبش مردم ایران در تاریخ پنجشنبه شانزدهم ژانویه۲۰۲۰  برابر ۲۶ دی۹۹

*- آکسیون اعتراضی روز شنبه ۲۲ ماه فوریه در دفاع از زندانیان سیاسی و همه بازداشت شدگان آبان سال ۹۸ و علیه رزیم فاشیست اسلامی ایران در میدان یرن توریت گوتنبرگ

*- آکسیون اعتراضی ایستاده در تاریخ یکشنبه ٨ مارس ۲۰۲۰ در میدان گوستاو آدولف توریت شهر گوتنبرگ

*- آکسیون مشترک روز شنبه ۱۳ ماه ژوئن۲۰۲۰  گوتنبرگ / سوئد

*- آکسیون اعتراضی از «تلویزیون ایران انترنشنال» روز شنبه اول ماه اوت ۲۰۲۰ در مرکز شهر گوتنبرگ - سوئد در پاسخ # نه به اعدام و در دفاع از مبارزات کارگران هفت تپه و دیگر تحرکات

*- آکسیون اعتراضی روز شنبه ۱۵ ماه آگوست ۲۰۲۰ در میدان مرکزی « برنس پارکن» در دفاع از اعتصاب کارگران هفت تپه و واسته های آنان و دیگر تحرکات اعتراضی در ایران

*- آکسیون شنبه پنجم سپتامبر۲۰۲۰ گوتنبرگ

*- آکسیون اعتراضی شنبه دهم (۱۰) اکتبر ۲۰۲۰ روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام درشهر گوتنبرگ (سوئد) همزمان با دیگر نیروهای امضاء کننده بیانیه مشترک۳۵ نهاد چپ و دمکراتیک درسطح ترکیه و اروپا - کانادا و آمریکا

*- آکسیون اعتراضی روز شنبه ۱۴ نوامبر۲۰۲۰ در میدان یرن توریت گوتنبرگ. همراه با فراخوان کارزار مشترک ۴۰ نهاد وتشکل وسازمان دمکراتیک وچپ درسالگرد خیزش آبان ٩٨ با عنوان : یاد جانباختگان خیزش آبان گرامی باد!

*- روز شنبه اول ماه اوت ۲۰۲۰ آکسیون علیه مجازات اعدام و در حمایت و همبستگی با اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه

*- روز شنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۲۰ در میدان یرن توریت گوتنبرگ. همراه با فراخوان کارزار مشترک ۴۰ نهاد و تشکل و سازمان دمکراتیک وچپ در سالگرد خیزش آبان ٩٨


در دیگر زمینه های اجتماعی :


- نشست های متمرکز فعالین انجمن ، بخشی از فعالیت تعطیل ناپذیر و با اهمیت ما بوده است.

- دفاع از کیسهای معین و پیگیری پرونده پناهجویان

- در چهارچوب اهداف و وظایف انجمن، همواره با پیگیری و احساس مسئولیت کیس و پرونده پناهجویان عضو این نهاد را زیر پوشش قرار داده است. در موارد دیگر از کمک به فعالین سیاسی و مخالفین رژیم ایران دریغ نکرده است.

- کمک به تهیه مدارک و تائیدیه ها بخشی از اقدامات ما را شکل داده است. سیاست ما در زمینه تائید ها تنها ساپورت کردن و حمایت مبتنی بر شناختی است که از افراد داشته ایم. روال کار ما بر این منوال است که همکاری اعضای انجمن با در نظر گرفتن موقعیت سیاسی آنها و خصوصا فعالیت های سیاسی آنها علیه جمهوری اسلامی را به شیوه مستند و مستدل منعکس کنیم. در سال گذشته نزدیک به دهها مورد تائیدیه از طرف این تشکل صادر شده است.


مشاوره و کمکهای حقوقی :


مشاوره حقوقی و راهنمایی های قانونی یک دیگر از عرصه های مهم فعالیتهای ما بوده است. بخشی از این خدمات جواب به تماسها و همچنین قرارها تلفنی بوده که این خود عرصه  دیگری از کار ما بوده که ابعاد گسترده ای داشته است.

ما طی یکسال گذشته بیش از ده ها مورد مشاوره حقوقی داشته ایم که بیشتر آنان از طریق آگاهی و تجارب تاکنونی دبیرانجمن پناهندگان پیش رفته اند. که بخش قابل ملاحظه ای حضوری بوده است . دهها پرونده پناهجویان مورد بررسی و مشورت قرار گرفته است. در آماده سازی و پروسه اداری از تماس با وکیل و دادگاه اداره مهاجرت تا نتیجه نهایی دهها پرونده کمکهای مختلفی به عمل آمده است.هماهنگی و همیاری تبلیغاتی و مدیایی با رادیو فرهنگ و بخشا همکاری با فعالین سیاسی شهر و ظاهرشدن هر چه بیشتر ازلحاظ  سیاسی  در سطح رسانه های خبری شهری، نمونه های دیگری از مضامین کاری انجمن را به ثبوت میرساند.

 
همکاری و رابطه با سایر جریانات:


فعالان انجمن ما در شهر گوتنبرگ  همواره پیرامون کمپینها و فعالیتهای حق طلبانه همیشه با نیروهای چپ همکاری داشته است. در راستای مسائل پناهندگی و ضد راسیستی و دفاع از عدالت اجتماعی با بقیه جریانات چپ که در جنبش پناهندگی گرد آمده اند در این دوره همکاری داشته ایم.

در رابطه با جریانات مدافع حق پناهندگی در شهر گوتنبرگ جریانات و نهادهای مختلف و از جمله نهاد های ایرانی فعالیت دارند. ما تاکنون با بعضی از این نهادها و شخصیت ها همکاریهای آکسیونی مختلف پیش بردیم. اقدامات مشترک با این نهادها به درجه پابند بودن آنها به امر انسانی پناهندگی و مضمون حرکتهایی بوده که سازمان داده میشود. در همان حال رعایت پرنسیبهای فعالیت سیاسی و همکاری مشترک یکی از شروط این همکاریها بوده است.

دردیگرزمینه اجرایی کماکان کمبودهای اساسی درعرصه های تخصصی، عکس و فیلم، سایت، استفاده از کانالهای مجازی هم چون فیس بوک، یوتیوپ،تویتر،تلگرام، واتس آپ ونیز تبلیغات رادیویی را دربرابرخود داشته ایم که نمی توان از آن صرف نظر کرد. هر چند در این زمینه ها هم پوشش تبلیغاتی ما پیشرفت هایی داشته است اما کماکان کسانی که بتوانند و فرصت قلم زدن سر سیاستهای پناهندگی وموضعگیری سیاسی راداشته باشند ازکمبودهای اساسی مااست.

اضافه نماییم ما توانستیم طی دوره پشت سر گذاشته ازسایت های معتبر و پر بیننده، رسانه ها،  فیس بوک، یوتیوپ،تلگرام و رادیو فرهنگ منعکس کننده بخش زیادی از فعالیتهای کمپینی و سیاسی ما بوده است.


پایان بخش گزارش :


گذشته از همه اقدامات آکسیونی و همه فعالیتهای سیاسی در دفاع از حقوق مردم در ایران و علیه سرکوبگری های رژیم، همچنین علیه تبعیض و دفاع از عدالت اجتماعی در سوئد، ما با تبیین روشن سیاست های پناهندگی، تشخیص موقعیت ها و راهکارهای درست در رابطه با اخراج ها، مسئله پلیس و پروسه های پناهندگی و شریک شدن در درد آدمهای که بما مراجعه می نمایند،  توانسته ایم چهره قابل اعتماد ازانجمن پناهندگان به جامعه ایرانی و پناهجویی ارائه دهیم. و این امکان جمع شدن تعداد زیادی را بدور ما فراهم کرده است. نیرویی که بما قدرت تحرک، اقدام و ظاهر شدن به عنوان جریان سیال و فعال می دهد

 

 توفیق محمدی دبیرانجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ

 

۲۰۲۰\۱۲\۳۱
Gozareshgar
info@gozareshgar.com