04.01.21 22:48 Alter: 15 days

مهدی ضمیری: جولیان آسانژ به آمریکا مسترد نخواهد شد / تصمیم دادگاه لندن

Kategorie: Meldungen Links

 

دادگاه کیفری مرکزی انگلستان موسوم به «اولد بیلی» روز دو شنبه با صدور حکمی در خو است آمریکا برا ی استرداد «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر «ویکی لیکس» را رد کردبه نوشته خبر‌گزاری «آکسیوس»، یک قاضی انگلیسی در این خصوص گفت به دلیل خطر احتمال خودکشی آسانژ در بازدا شتگاه‌های آمریکا، وی نباید به این کشور استرداد داده شود این قاضی انگلیسی گفته استرداد وی به آمریکا به دلیل سلامتی ذهنی وی «ظالمانه» خواهد بود آسانژ در آمریکا به اتهام نقض «قانون جاسوسی» سال 1917 و همچنین هک کردن کامپیوتر‌های دولتی این کشور تحت تعقیب قرار داشت این خبر در حالی منتشر شده که پیشتر «نیلز ملزر» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه با بیان این که جو لیان آسانژ سال‌ها به دلیل گفتن حقیقت تحت تعقیب قرار گرفته، از «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا خواست وی را عفو کند.

این کارشناس سازمان ملل دو هفته گذشته نامه‌ای سرگشاده را خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا منتشر کرد و به جمع فراخوان‌ها برای عفو آسانژ پیوست.پلیس انگلیس در فروردین 1398 جولیان آسانژ را که در سفارت اکوادور پناهنده شده بود پس از ساخت و پاخت با دولت این کشور و اخراج آسانژ از ساختمان سفارت بازداشت کرد.

براساس گزارش خبرگزاری ها ، «لنین مورنو»،‌ رئیس جمهوری اکوادور مدعی شده بود که به دنبال نقض مکرر مقررات بین‌المللی بوسیله آسانژ،‌ دولت اکوادور پناهندگی وی را لغو کرده است.جولیان آسانژ 47 ساله در سال 2010 با انتشار تصاویر و ویدئوهای کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت و یکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند .دادگاه کیفری مرکزی انگلستان موسوم به «اولد بیلی» روز دوشنبه با صدور حکمی در خواست آمریکا برای استرداد «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر «ویکی لیکس» را رد کرد.

به نوشته خبر‌گزاری «آکسیوس»، یک قاضی انگلیسی در این خصوص گفت به دلیل خطر خودکشی آسانژ در بازداشتگاه‌های آمریکا، وی نباید به این کشور استرداد شود.این قاضی انگلیسی گفته استرداد وی به آمریکا به دلیل سلامتی ذهنی وی «ظالمانه» خواهد بود.آسانژ در آمریکا به اتهام نقض «قانون جاسوسی» سال 1917 و همچنین هک کردن کامپیوتر‌های دولتی این کشور تحت تعقیب قرار داشت..

این خبر در حالی منتشر شده که پیشتر «نیلز ملزر» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه با بیان این که جو لیان آسانژ سال‌ها به دلیل گفتن حقیقت تحت تعقیب قرار گرفته، از «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا خواست او را عفو کند.این کارشناس سازمان ملل دو هفته گذشته نامه‌ای سرگشاده را خطاب به رئیس‌ جمهور آمریکا منتشر کرد و به جمع فرا خوان‌ها برای عفو آسانژ پیو ست.پلیس انگلیس در فروردین 1398 جولیان آسانژ را که در سفارت اکوادور پناهنده شده بود پس از ساخت و پاخت با دولت این کشور و اخراج آسانژ از ساختمان سفارت با استفاده از تعداد زیادی پولیس بزور بازداشت کرد.

براساس گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، «لنین مورنو»،‌ رئیس جمهوری اکوادور مدعی شده بود که به دنبال نقض مکرر مقررات بین‌المللی بو سیله آسانژ،‌ دولت جدید اکوادور که از جنا ح راست نژاد پرست اکوادور هست پنا هندگی آسانژ در سفارت این کشور را لغو کرده بود.

جولیان آسانژ 47 ساله در سال 2010 با انتشار تصاو یر و ویدئوهای مستند کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌ های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت و یکی‌لیکس و شخص جولیان آسانژ تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خو است آنها را دستگیر و به آمریکا تحویل بدهند آسانژ استرالیایی به اتفاق اسنو دن که سالهاست در روسیه پناهنده شده اسناد مهم و مستند جنایات آمریکا در عراق و افغانستان را افشا کرده بودند. که سربازان و ا فسران عراقی را با همکاری تعدادی افسران و سربازان آمریکایی مخالف جنگ در عراق را به بیرون درز دادند. این اسناد از طرف اسنودن و آسانژ در ا ختیار رسانه‌ های بین المللی قرار میگرفت

مطلع میساخت و جهانی را از بربریت کاوبوی های سربازان آمریکایی مطلع می‌ ساخت و اجازه ندادند برای مردم جهان دو جنگ جنو ب شرقی آسیا ، ویتنام ، کامبوج و لائوس و جنگ و حشیانه غرب در عراق و لیبی از اذهان مردم دو ر بماند تا آمریکایی ها آن‌ها را از اذهان مردم پنهان کنند خوشبختانه با مبارزات مردمی در همه جنگها آمریکا و شرکا اگر چه از نظر نظامی تلفات سنگینی وارد کردند و لی آبرو و حیثیت خود را در همه جنگها از دست دادند و مقاومت کشورهای جها ن سوم را به سراسر جهان گستراندند و این شد سرنوشت آمریکا و شرکای شکست‌ خورده در برابر توده های مردم جهان همانطور که آسا نژ و اسنودن نشان دادند که چه بی اعتبار و بی حیثیت شده‌ا ند و مدتهاست که سر در گریبان بحرانهای دا خلی و خارجی گرفتار آمده‌اند.

ضمیری برلن ---- 04.01.2020
Gozareshgar
info@gozareshgar.com