12.10.20 23:19 Alter: 13 days

گزارش تظاهرات ۱۰ اکتبر در استکهلم همراه با لینک فیلم در یوتیوب

Kategorie: Meldung Rechts

 

گزارش تظاهرات ۱۰ اکتبر، روز جهانی علیه اعدام

 

تظاهرات به دعوت شورای استکهلم و احزاب و سازمان های چپ و کمونیست به همراه نیروهای آزادیخواه کمونیست و مستقل با تجمع در میدان مدبوریار پلاتسن استکهلم شروع شد همراه با سخنرانی و شعار دهی عمدتا به زبان  سوئدی وگاها فارسی و با راهپیمائی ادامه یافت.

شعارها:‌ اعدام ها در ایران باید متوقف گردد، جمهوری اسلامی نابود باید گردد. به طور کلی بر علیه اعدام  و شکنجه و زندان و ضرورت همبستگی بین المللی در حمایت از مبارزات آزادیخواهانه در ایران شعار داده می شد.

پلاکاردها و بنر ها :  از چهل سال کشتار جمهوری اسلامی، از کشتار آبان ۹۸، از به اسارت کشیدن  و اعدام معترضین و هشدار اعدام های بیشتر سخن می گفت و بر ضرورت مبارزه فعال بر علیه اعدام، علیه جمهوری اسلامی و پشتیبانی از مبارزات کارگران و تهیدستان سخن می گفت.

سخنرانی به زبان سوئدی که در طول تجمع و راهپیمايی پخش میشد:  هم مضمون پلاکارد ها را  در خود داشت و هم با توضیح بیشتر، از نوید افکاری و دیگر جان باخته گانمان در این دوران ، از مبارزات کارگران هفت تپه، دانشجویان، زنان و.. سخن می گفت و برضرورت پشتیبانی ازمبارزات برعلیه جمهوری اسلامی تاکید میکرد.

لینک تظاهرات :

https://youtu.be/Ybihus3QBuA

 

 

زنده باد آزادی ــ زنده باد سوسیالیسم

شورا ــ استکهلم
Gozareshgar
info@gozareshgar.com