11.10.20 00:58 Alter: 15 days

نیم نگاه 16 : برنامه ای از بیژن سعیدپور و حسن حسام

Kategorie: Meldungen Links

 

نیم نگاه 16 : برنامه ای از بیژن سعیدپور و حسن حسام، تحلیل چند رویداد مهم در روزها و هفته های اخیر 

https://www.youtube.com/watch?v=G26mJfon9oU


تلویزیون برابری: دراین برنامه، به مسایل زیر پرداخته شده است: 1- مرگ هنرمند:محمدرضا شجریان 2- تراژدی کشتار جمعی زندانیان سیاسی در دهه شصت و نقش بارز "اصلاح طلبان" 3- ده اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام 4- سیاست ناامن سازی جامعه برای زنان "بدحجاب" 5- زندانی شدن سه عضو کانون نویسندگان ایران  6- تدارک رژیم اسلامی برا ی بسیج بخشی از اوباش و بسیجی ها در محلات برای مقابله با خیرشهای آتی 7- مسئله "انتخابات" ریاست جمهوری 1400 و تدارک سپاه 8- تداوم مبارزه کارگران هفت تپه و مردم ستمدیده


Gozareshgar
info@gozareshgar.com