08.10.20 21:34 Alter: 20 days

زهرا شمس: آوای تو، آوای نی

Kategorie: Meldungen Links

 

بسیار گل کز کف من برده است باد 

اما من غمین گل های یاد کس را پرپر نمی کنم 

من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم. 

... 

سیاوش کسرایی 

 

 در سال ۲۰۱۱به دیدن کنسرت استاد شجریان که با هنرنمایی شاهو عندلیبی هم همراه بود رفتم. بسیار لذت بردم و آنچنان تحت تاثیر صدای گرم شجریان و نی شاهو عندلیبی قرار گرفته بودم که تمام شب این رویداد شیرین در برابر چشمانم بود و چنین شد که این چند  خط را سرودم:  

  

 آوای تو، آوای نی  

  

نی غمش آمد برون از نای تو  

ناله ی نی آمد از آوای تو  

  

نی بنالید و تو نالان تر زنی  

سوز نی پر سوز از غم های تو  

  

او حدیث بی زبانی می سرود  

وای وای عاشقان از وای تو  

  

این همه غوغا که برپا کرده ای  

خیزد از آن آه آتش زای تو  

  

تو منی من تو درین دشت غمان     

من شوم سرمست از آوای تو        

  

 تو شدی آوای من آوای ما  

ما همه ریزیم گوهر پای تو                       

  

زهرا شمس- اکتبر ۲۰۲۰  

Gozareshgar
info@gozareshgar.com