05.08.20 14:17 Alter: 206 days

بهروز سورن: دستگرد اصفهان همچنان قربانی می گیرد

Kategorie: Nachricht

 

ایام یادبود قربانیان جمهوری اسلامی در دهه شصت و تابستان 67 را سپری میکنیم و جمهوری اسلامی همچنان از میان معترضان و دگر اندیشان قربانی میگیرد. هنوز اسناد و مدارک مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 بقلم فرخ حیدری رد سایت گزارشگران دیده میشود و هنوز یاد پر شمار ارمانخواه ازادی طلب و برابری خواه که در این ایام بقتل رسیدند طنین افکن است. امروز نیز اطلاع یافتیم که مصطفی صالحی از معترضان دیماه سال 1396 که متهم به قتل یکی از نیروهای سپاه پاسدارن بوده است , اعدام شده است. مصطفی صالحی این اتهام را رد کرده بود. بر ما زندانیان سیاسی آندوران کاملا روشن و واضح است که تحت شکنجه اعترافات بسیاری گرفته میشود که در عالم واقعیت اتفاق نیافتاده است. این اقاریر برای خلاص شدن از درد وحشتناک ناشی از شکنجه های متنوع و از جمله شلاق زدن ها و فشارهای روحی صورت می پذیرد و متهم هرگز به پذیرفتن اتهامات دیکته شده نیست.پرونده سازی از جمله تخصص های دیرباز مزدورانی است که در خدمت رژیم حاکم  و در قامت  بازجو و بازپرس و شکنجه گر در رکاب نظام جمهوری اسلامی هستند.پیش از این گزارشاتی از انتقال وی به سلولهای انفرادی از سوی منابع حقوق بشری منتشر شده بود. علیرغم اعتراض میلیونی در شبکه های مجازی اما مصطفی صالحی اعدام شد و نشاندهنده این است که جمهوری اسلامی برای افکار عمومی داخلی و بین المللی احترامی قائل نیست. این واقعه بار دیگر تاکیدی است که این حاکمیت ارتجاعی تنها و تنها با قیام سراسری و انقلابی رفتنی است و این سرنوشت محکوم چنین حاکمیتی است و مردم کشورمان تنها نیرویی هستند که میتوانند چنین سرنوشتی را برای رژیم حاکم رقم بزنند.


َعلی اشرافی |


من از شمارش هر روزه ی اعدامیان دلم می گیرد. من قتل عمد دولتی را غیر قابل فراموشی و بخشش می دانم. من برای در آغوش کشیدن رها شدگان از بند، لحظه ها را می شمرم. من دیدن بازماندگان و داغداران کشتار دهه شصت عموماً و تابستان 1367 خصوصاً، در حالی که از نتیجه ی داد خواهی منصفانه و عادلانه، در چشمان آن ها اشک شوق و شادی موج می زند را انتظار می کشم، حتا روزی نباشم.

اما بعد، آمده است: «...مصطفی صالحی از معترضان دیماه سال 1386 ...» که باید به
...مصطفی صالحی از معترضان دیماه سال1396، تصحیح شود.
کوشش بر دوام ع ا

سامان |

اعدام و کشتار انسان‌ها به هر شکلیو بهانه‌ای که باشد محکوم. هیچ انسانی شایسه نابودی نیست. ارتکاب جرم اول باید اثبات شود و متناسب با جرم از لحاظ حقوقی و نه شرعی کیفر انجا شود. در جمهوری اسلامی از بدپ پیدایش ما شاهد اعدام‌های بی محاکمه، بی روشن بودن اتهام، و حتی در بیشتر موارد، اتهام‌های واحی و جعلی بوده‌ایم که عمدتا جنبه ایدئوبوژیکی شرعی- اسلامی داشته و محض دشمنی، انتقام، ارعاب و کشاتار عامو نسل کشی بوده‌اند. توحشی که بیش از ۴۰ سال است در ایران جاری است. باید توسط مردمو با نیروی بزرگ اجتماعی متوقف شود، راهی جز برکناری سرنگونی انقلابی این حکومت نیست. این را می‌گویم چون ریشه های فساد و ناپاکی همه جارخنه کرده است. جامعه دیگری باید، دموکرلاتیک، ملی مردمی.Gozareshgar
info@gozareshgar.com