31.07.20 23:06 Alter: 217 days

باقر ابراهیم زاده : یاد رفیق علی مجیدی عزیزمان همواره گرامی باد

Kategorie: Nachricht

 

چند سال قبل خبر جان باختنش را شنیدم که توسط عوامل اطلاعات مسمومش کرده بودند . علی انسانی با عاطفه و مبارز و فراموش نشدنی است و همواره در قلبم ودر قلب همه رفقایش جا دارد .یاد و راه و آرمان های انسانی و درخشانش گرامی باد


علی از استعداد بالایی برخوردار بود . در دوران تحصیل همواره از محصلین نمونه و برجسته در کنگاور و در منطقه غرب کشور بود . قدرت تشخیص و تیز بینی اش در مسائل اجتمایی و طبقاتی بی نظیر بود . قدرت سازماندهی و آمیختگی با مردم از خصوصیات برجسته اش بود . از دوران دبیرستان با مطالعات کتاب های سیاسی و اجتمایی به عرصه مبارزه سیاسی و طبقاتی روی آورد . با هوش و استعداد بی نظیری که داشت ، یکی از فعالین سازمان چریک های فدایی خلق در منطقه بود.
در سازماندهی مبارزات مردم علیه رژیم شاه در کنگاور نقش برجسته ای داشت .

فعالیت شبانه روزی اش همراه با سایر رفقایش و تشدید فعالیت سیاسی اش با آزاد شدن زندانیان سیاسی و نقش برجسته برادر جان باخته ام دکتر غلام ابراهیم زاده، فعالیت سیاسی کمونیست ها در کنگاور و منطقه غرب کشور گسترش پیدا کرد . حضور علی نیز در این عرصه پررنگ بود . علی به رفیقمان یحیی رحیمی از کمونیست های برجسته و مظهر مقاومت زندان های شاه و حکومت اسلامی علاقه وافری داشت و رفیق یحیی توسط آدمکشان اسلامی در 25 خرداد 1360دستگیر و بعد از شکنجه های وحشیانه اعدام شد یادش همواره گرامی باد.
با قیام مردم علیه حکومت شاه بدون هیچ ترسی از مرگ شرکت کرد . در روز های قیام 1357 برای در هم شکستن مقاومت ارتش شاهنشاهی در حمله مردم به پادگان سلطنت آباد تهران در حالی که همه جای پادگان مملو ازصدای غرش رگبار مسلسل ها و انفجارات بمب ها بود، در تسخیر پادگان همراه رفقایش در حمله به پادگان سلطنت آباد شرکت کرد .بعد از سقوط حکومت شاه و تسخیر شهربانی کنگاور توسط مردم ، طی مدتی که انتظامات شهر به عهده مردم بود نقش علی ارزشمند و گرانبها بود . بعد از قیام تا دستگیری اش توسط جنایتکاران حکومت اسلامی در سازماندهی و آگاهی رسانی به مردم در جهت حقوق طبقاتی شان و افشای جنایات حاکمان اسلامی فعالانه شرکت کرد . تا مقطع انشعاب با سازمان فدایی فعالیت سیاسی نمود و بعد از انشعاب فعالیت سیاسی اش را با سازمان راه کارگر ادامه داد
بعد از دستگیری در کنگاور و انتقال به زندان دیزل آباد کرمانشاه تحت شکنجه های قرون وسطایی قرار گرفت و شجاعانه مقاومت کرد . علی محرم و نگهدارنده اسرار تشکیلات و مردم و زندانیان بود . مقاومت علی در مقابل بازجویان و شکنجه گران اسلامی باعث شد که بر اساس محتویات پرونده اش نتوانستند او را اعدام کنند ، و بعد از چند سال از زندان آزاد شد . و به علت محرومیت از حقوق اجتماعی نتوانست به شغل تدریس در دبیرستان ادامه دهد . بعد از آزادی از زندان دیزل آباد کرمانشاه در کنگاور همواره تحت کنترل مداوم عوامل سازمان اطلاعات بود و در این تحت نظر و کنترل بودن ، چند سال قبل خبر جان باختنش را شنیدم که توسط عوامل اطلاعات مسمومش کرده بودند . علی انسانی با عاطفه و مبارز و فراموش نشدنی است و همواره در قلبم ودر قلب همه رفقایش جا دارد .یاد و راه و آرمان های انسانی و درخشانش گرامی باد
Gozareshgar
info@gozareshgar.com