31.07.20 22:17 Alter: 8 days

شعری از شفق/ یکی از مادران پارک لاله ایران : اعدام نکنید!

Kategorie: Meldungen Links

 

اعدام نکنید!

 

وقتی گل سرخ را سر بریدند،

وقتی سروهای ایستاده را شکستند،

شقایق جامه درید و پرپر شد.

شمعدانی در قاب پنجره گریست.

محبوب شب از شب گریزان شد.

 

دیگر بس است:

بگذارید یاسها بر دیوار بمانند.

پای تان را از گلویمان بردارید،

بگذارید نفس بکشیم،

نفسمان را قطع نکنید،

اعدامشان نکنید،

که تاریخ بیکار نمی ماند.

 

شفق/ یکی از مادران پارک لاله ایران

۹ مرداد ۱۳۹۹

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com