26.07.20 22:22 Alter: 13 days

درحمایت از فراخوان تجمع شنبه اول آگوست - گوتنبرگ: صدای مردم آزادیخواه ایران،نه به اعدام وعلیه موج جدید سرکوب رژیم فاشیست اسلامی باشیم

Kategorie: Nachricht

 

Protestaktion mot dödsstraff och solidaritet med arbetarnas kamp i Haft 7 Tape

 i Iran

 

اعدام قتل عمد دولتی است، برای لغو آن و در دفاع از اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و مبارزات مردم سراسر ایران در شرایط دشوار کرونایی، با رعایت موازین، به خیابان بیاییم!

این روزها خبر اعدام دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله دو زندانی سیاسی را در زندان شهر ارومیه به عنوان آخرین کارنامه دولت جنایتکار روحانی در رسانه ها درج شده است.همزمان اخباری مبنی برحکم اعدام پنج تن از معترضین آبانماه و یک زندانی سیاسی در معرض خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند و جانشان به شدت تهدید میشود امیر حسین مرادی،سعید تمجیدی، محمد رجبی و حسین ریحانی ازدستگیر شدگان آبان ماه منتشر شده است. بنا به گزارش‌ها پنج تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ به نام‌های مجید نظری کندری، هادی کیانی، مهدی صالحی قلعه‌شاهرخی، محمد بسطامی، و عباس محمدی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اصفهان به یک یا دو بار اعدام محکوم شده بودند که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.  همچنین زهرا محمدی 10 سال حکم گرفته است. میدانید چرا؟ فقط بخاطر آموزش و تدریس زبان مادری اش که کردی است. اعدام در جمهوری اسلامی سنتا یک پای اعمال حاکمیت آنها بوده است. جمهوری اسلامی حکومتی است که با کشتار مخالفین سیاسی خود، با اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی، با شکنجه و جنایات وسیع علیه آنها و با اسید پاشی بر روی زنان و خون پاشیدن بر هر تحرک اعتراضی و حق طلبانه متولد شده است.ماشین کشتاروجنایت آنها یک لحظه ازکار نیفتاده است و در این زمینه دولت ”اعتدال“ آقای روحانی این نماینده خون آشام جمهوری اسلامی خوش خیم، گوی سبقت را ازهمپالگی های خود ربوده است و ”افتخار“ بیشترین اعدامها را در دو دهه گذشته نصیب خود کرده است.

 شما حاکمان ومدافعان نظم سرمایه در یک تبانی تبهکارانه، سفره مردم را خالی، امنیت و سلامت جامعه را به حد فلاکت و کشتارجمعی رساندید. اکثریت جمعیت ایران را زیر خط  فقر نگه داشتید، کل داراییهای مملکت را قبضه کردید فاسدید، دزدید، اختلاس گرید،احتکارمیکنید، قاچاقچی موادمخدر هستید، شکنجه گرید ،قاتلید، هر دو ساعت یک نفر را اعدام میکنید، کودکان ما را به زباله گردی، فقرا را به گورخوابی سپردید. چوب حراج به کارخانه ها و نیروگاه ها و اموال و داراییهای جامعه زدید. شما صلاحیت اداره  جامعه را ندارید طبقه ما خود آنرا اداره می کند.

ازمنظر ما ، طبقه کارگر ایران و مردم ازادیخواه و تحول طلب جامعه ما تنها با سازمانیابی و تشکلات مستقل خود ، بساط تان را به زباله دان تاریخ خواهند ریخت.

ایستادگی و مقاومت دوره اخیر کارگران نیشکر هفت تپه نشان داد، طبقه کارگر خود را برای رودرویی با شما پرتوان نشان می دهد .هیچ چیز واقعی  ترازاعتراض علیه زندان، شکنجه، اعدام ، فقر واستبداد و تلاش و مبارزه برای آزادی و رفاه و رهایی از دیکتاتوری نیست. هیچ چیز محق ‌تر از نفرت از هر چیزی که با حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی تداعی میشود نیست.سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و محاکمه آمران و مجریان قتل عام مردم، پایان این جنگ و بشارت دهنده دنیایی بهتر برای مردم ایران و خاورمیانه است!

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ همه پناهندگان و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و همه نیروها ؛ جریانات ؛ سازمانها ؛ نهادهای مترقی و سکولار را به شرکت فعال و حمایت در این گردهمایی فرا میخواند.

مکان و زمان

در برنس پارکن(مجسمه یوحنا)،گوتنبرگ شنبه اول (۱) اگوست ساعت ۳۰/۱۳

تلفنهای تماس:؟

محبوبه جاهدی فر: 0762285877

فتح الله خلیلی :    0736153919

هلن حبیبی :      0768803072

ایمان حیدری  : 0764295145

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ

ژوییه 2020
Gozareshgar
info@gozareshgar.com