22.07.20 23:13 Alter: 12 days

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانور برگزار می‌کند: برنامه پالتاکی با سخنرانی بهرام رحمانی

Kategorie: Meldung Rechts

 

 
سخنرانی پالتاکی
موضوع: ایران به کجا می‌رود؟
سخنران : بهرام رحمانی- جنبش های اجتماعی در چه موقعیتی قرار دارند؟

- آیا این همه سانسور و سرکوب و خشونت می‌تواند مردم را مرعوب کند؟

- غارت اموال عمومی ایران اصلی‌ترین عامل بازتولید فقر و فلاکت اقتصادی در جامعه ماست

- حضور فعال حکومت اسلامی در جنگ‌های موسوم به جنگ‌های نیابتی؟

- همکاری‌های حکومت اسلامی ایران و ترکیه در سرکوب مردم کرد در منطقه

- تنگناهای حکومت اسلامی در نهادهای بین‌المللی

- تروریسم حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور

- آیا خیزش مجدد مردمی در پیش است؟

- چه باید کرد؟

پرسش و پاسخ

از همه افراد و فعالین سیاسی دعوت به عمل می‌آید تادر این سخنرانی حضور یابند. حاضرین نیز می‌توانند نظرات خودشان را با شرکت کنندگان در سخنرانی و نیز سخنران در میان گذارند.


زمان :  روز جمعه 31   یولی   
۲۰۲۰ 

ساعت  
۱۹ بوقت اروپای مرکزی

مکان :  پالتاک، کاتگوریAsia and pacific‏ سپس روی Iran  کليک کنيد. اتاق:IRAN KanooneKoneshgaran-Hannover

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com