21.06.20 22:22 Alter: 12 days

همسر آزاری در چهارمحل خورگام رودبار گیلان/ ضرب و شتم فجیع زن جوان توسط مرد کهنسال

Kategorie: Nachricht

 

زن خانواده که همسر دوم مرد کهنسال و دارای فرزند حدود ۵ ساله پسر است پس از فرار از دست شوهر به همسایه ها و مردم و مغازه داران میدان اصلی چهارمحل پناه برده در حالیکه شرایط جسمی مناسبی نداشته و رمقی برای تنفس و سرپا ماندن در جسم بی جان باقی نمانده بود


 شرح ماجرا: مرد کهنسال که حدود ۸۰سال سن دارد همسر دوم و جوان خود را که حدود۲۲ سال سن داشته و دارای یک فرزند پسر است به بهانه وجین نکردن مزرعه عدس مورد ضرب و شتم فجیع قرار داده است

زن خانواده که همسر دوم مرد کهنسال و دارای فرزند حدود ۵ ساله پسر است پس از فرار از دست شوهر به همسایه ها و مردم و مغازه داران میدان اصلی چهارمحل پناه برده در حالیکه شرایط جسمی مناسبی نداشته و رمقی برای تنفس و سرپا ماندن در جسم بی جان باقی نمانده بود

به همین دلیل همسایگان پس از مداوای اولیه با برقراری تماس تلفنی ۱۱۰همچنین از اورژانس اجتماعی کمک درخواست کردند و سپس برای بستری به بیمارستان رستم آباد انتقال داده شد

همسر مورد ضرب و شتم قرار گرفته اصالتی دیلمانی دارد که پس از فوت همسر اول به عقد مرد کهنسالی درآمده است

 همکاران اورژانس اجتماعی با مشاوره دادن از التهابات جلوگیری نمودند و خانم و فرزندش را جهت مداوا به بیمارستان رودبار انتقال دادند وسپس این خانم تحویل خانواده پدری اش شد.

منبع اینجا

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com