14.06.20 00:28 Alter: 20 days

عاطفه اقبال: گزارش من از زندان در سال ۱۳۶۱

Kategorie: Nachricht

 

در بند بهداری یک آپارتمان کاملا مجزا به بچه های شدیدا شکنجه شده تعلق دارد. بچه هایی که در این بخش محبوسند. در اثر شکنجه های بسیار وحشیانه دچار عوارضی نظیر فلج یا استفراغ خونی، ادرار خارج از کنترل و لمس شدن تمامی بدن شده اند. همچنین افرادی که گلوله در بدنشان مانده و به خاطر شکنجه دادن آنها گلوله را خارج نکرده اند

 


این گزارش را به محض بیرون آمدن از زندان برای مجاهدین نوشتم و توسط دو نفر از اعضای خانواده به دو کانال مختلف آنها رساندم. قسمت هایی از این گزارش در نشریه اتحادیه انجمن های دانشجویان مسلمان خارج از کشور شماره ۵۷ در تاریخ ۱۶ مهر ۶۱ منتشر شد. این اولین گزارش کاملی بود که از زندان بیرون می آمد. مجاهدین آنرا تحت عنوان گزارشی که از داخل زندان به دست آنها رسیده منتشر کردند. یکی از دلایلش این بود که من هنوز آنزمان در ایران بودم. البته که من قبل از اینکه از زندان بیرون بیایم، از داخل زندان با شیوه های مختلف گزارشات متعددی به مجاهدین فرستاده بودم که شرحی جداگانه دارد. گزارش چاپ شده چهار صفحه می باشد که قسمت هایی از آنرا تایپ کرده ام. 

https://khaterateghbalatefeh.blogspot.com/2020/06/blog-post_13.html

Gozareshgar
info@gozareshgar.com