18.05.20 22:29 Alter: 8 days

انتخاب بین مرگ و گرسنگی!

Kategorie: Nachricht

 


گروهی از مدیران مهد‌های کودک تهران دوشنبه ۲۹ اردیبهشت مقابل استانداری تهران تجمع، و به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. مهدهای کودک تعطیل‌اند و مدیران آن‌ها می‌گویند بیکار و بدون درآمد مانده‌اند و قادر به تامین مخارج مهدها از قبیل پرداخت هزینه آب و برق نیستند. آنان در پلاکاردها و پارچه‌نوشته‌هایی که به همراه داشتند، خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود و بازگشایی مهدها در خرداد ماه شدند. مدیران و کارکنان مهدهای کودک عمدتا زن هستند. با شیوع #کرونا و تعطیل یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از مشاغل، کارکنان آن‌ها بدون حمایت #بیکار شده‌اند. صاحبان موسسات کوچک نیز در وضعیت دشواری به سر می‌برند.رادیو زمانه
سیاست خصوصی سازی و قرادادهای موقت برای نیروی کار، این چنین فجایعی را رقم میزند.
مربیان مهد کودک در انتخاب بین دوگانه گرسنگی و  خطر ابلای ویروس کرونا،گزینه دوم را برگزیده اند .
این "دوگانه"  ناشی از سود ورزی اقلیتی است که  تحت لوای دولت و همه نهادهای در قدرت بر همه ابعاد زندگی مردم چنبره زده اند.
Gozareshgar
info@gozareshgar.com