06.05.20 22:26 Alter: 20 days

مهدی ضمیری: درباره واقعه به رودخانه انداختن مهاجران افغانی

Kategorie: Meldungen Links

 

از خبر ها چنین بر می اید که در مرز ایران و افغانستان در منطقه رود مشترک هیرمند تعدادی جوان جویای کار از مرز ایران گذر کرده و اسیر مرزبانان ایران  شده که همه انها را با روشهای غیر انسانی  مجبور میکنند تا خاک ایران را ترک کنند و‌چون انها مقاومت‌ میکنند تعدادی از انها را در رودخانه پرت‌میکنند و تعدادی  از انها که شنا بلد نبودند در آب غرب میشوند  و آنهایی را که  وارد‌شده بودند مورد‌ضرب و شتم  قرا ر داده تا جایی که تعدادی را زخمی ها را به اب رودخانه پرت‌کرده و ازانجاکه شنا بلد‌نبودند غرق میشوند‌ حرکتی غیر انسانی و دور از انتظار انهم با همسایگان با فرهنگ و اداب و سنن مشترک  هزاران ساله  که بعداز انقلاب چه در جنگ وچه در ساخت و ساز کشور نقش بزرگی ایفا کرده اند و در باز سازی کشور سهیم.

طبیعی است که‌در چنین شرایطی احساسات ایرانی و افغانی با تاریخ و‌تمدن مشترک بشدت جریحه دار شده و‌عکس العمل نشان میدهند برای منهم قابل تصور نیست که با این شیوه با برادران و‌خواهران  افغانی ما برخورد‌شود ضمن انکه برای ورود و‌خروج‌ اتباع خارجی هم قوانین داخلی داریم‌ و‌هم‌قوانین بین المللی .

این شیوه‌برخورد باعث شد تا مقامات افغانستان بشدت عکس العمل نشان دهند انهم در شرایط افغانستان که بارها متجاوزان‌را در طول تاریخ شکست داده و از کشور بیرون‌ کرده است .افزایش تضاد بین دو کشور  بنفع دو طرف نیست  چون هنوز نیروهای متجاوز آمریکایی و ناتو  در افغانستان حضور دارند و شرایط خروج از افغانستان را  پذیرفته اند  ضمن انکه  افغانها  تقریبا همه مسلح هستند و مرز مشترک‌ما هم با انها کم نیست و رودخانه هیرمند از کوهای خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد.

جبران این خطای بزرگ و تنبیه مرز داران وجبران خسارات میتواند از الام مردم و حکومت افغانستان بکاهد. و نباید تضاد ما با این‌همسایه شرقی افزایش یابد ایران یک عذرخواهی  در این‌مورد به افغانها بدهکار است و‌انتطار میرود جبران شود .

  افزایش تلفات کرونا‌در امربکا از 

مرز 135000نفر گذشت . و این کشور هنوز نتوانست تعداد تلفات روزانه را کاهش دهد که‌نشانه بی برنامگی و‌نداشتن وسایل طبی لازم‌برای مداوای مبتلایان است.

و جناب ترامپ‌و تیم او‌ قادر به مدیریت این‌بحران پر هزینه نیستند.‌اوضاع داخلی امربکا نشان میدهد که‌برای تیم ترامپ و پمپیو وزیر امور خارجه الویت‌ نه مداوای مبتلایان‌ بلکه پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری امسال است.

از طرف دیگر تظاهرات گسترده در سطح‌کشور  برای ازاد‌گذاشتن امور تولیدی و تجاری گسترش یافته ولی سرمایه لازم برای ادامه‌ ان وجود ندارد و تکلیف مبتلایان‌نا معلوم که تعداد انها‌ از مرز میلیون گذشته است  که البته نشانه سردرگمی برای حل بحران کروناست‌.

درخواست‌ همکاری و سرمایه گذاری مالی اتحادیه اروپا از چین برای مبارزه مشترک با اپیدمی کرونا تکلیف امریکا را کاملا‌روشن‌کرد اتحادیه اروپا و‌چین 

مشترکا با سرمایه دوطرف  بجنگ کرونا خواهند رفت و هم واکسن انرا تولید خواهند کرد .

ضمیری برلین 06.05.2020
Gozareshgar
info@gozareshgar.com