23.03.20 22:13 Alter: 11 days

احمد پوری: نوروز کرونایی و اَبَربحرانهایی که در راهند!

Kategorie: Meldungen Links

 

 

بهاران خجسته باد، حتی در سال کرونایی!

در نوروز کرونایی، بهتر است امروز از همدیگر فاصله بگیریم تا فراد بتوانیم عزیزانمان را در آغوش بگیریم!
  
احترام و عشق واقعی به عزیزان در این روزها به معنی فاصله گرفتن از سنت و خرافات خردستیز است تا آینده خود و همنوعان را نجات دهیم!
از یک نظر تبریک سال نو در شرایطی که ویروس کرونا زندگی خیلی ها را در سراسر ایران و جهان درو کرده و خانواده های بسیاری را داغدار می کند بسیار سخت است.
از طرف دیگر با توجه به مبارزات درخشانی که مردم ایران قهرمانانه و با روحیه ای پرشور و مثال زدنی علیه ویروس کرونا و ویروس جمهوری اسلامی در سال گذشته به پیش بردند قابل افتخار و شایسته بهترین تبریک هاست!
این شرایط سخت و پر از رنج و محنت را تنها با برخورد سیستمی و همبستگی و همکاری جمعی می توان با کمترین هزینه ها طی کرد! هر گونه راه حلی که بر خود محوری، "خودم اول" یا "کشور اول" استوار باشد، در نهایت به فاشیسم، جنگ و بربریت منتهی خواهد. این تئوریها ریشه عمیق در ایدئولوژی نظام سرمایه داری سودمحور دارند و با صراحت می گویند: جنگ همه با همه "قانون طبیعت" است! " انسان گرگ انسان است!" "نژاد قوی یا برتر" حق دارد با زیر پا گذاشتن ضعفا به حیات خود ادامه دهد!
بحرانهایی که از طبیعت یا سیاست بر می خیزد به این دلیل غیرقابل مهار شده اند که نظام سرمایه داری و رهبران سیاسی ایی که برجهان حاکمند، خود خطرناکتر از ویروسهای کرونا هستند! قربانیان تصمیمها و سیاستهای آنها بسیار بیشتر از قربانیان بلاهای طبیعی است... مسائلی را که مطرح می کنم شعار و انشاء نویسی نیست. امیدوارم اشاره به یک مثال ابعاد فاجعه نظام سرمایه داری روشن کند...
تنها در قرن بیستم با مسئولیت دولتها "دست کم 160 میلیون نفر از مردم بی دفاع کشته شدند! یعنی روزانه 4650 نفر در طول 365.000 روز!... در تمام 2.500 سال پیش از آن فقط 130.000 میلیون نفر قربانی چنین قتل هایی شدند!"...
صفحه 454 کتاب بربریت واقعا موجود ویراسته لئوپانیچ/کالین لیز ترجمه فریبرز رئیس دانا

در این یادداشت به بطور مختصر به مسائل زیر می پردازم
1. آیا از فاجعه کرونا می توان برای نجات واقعی بشریت بعنوان اهرمی کارساز استفاده کرد؟
2. سیاستمداران فاسد، انکار علم و واقعیتها
3. مبارزه با دو دگم بزرگ
4. متولیان معبد کاپیتالیسم چرا به راهکارهای سوسیالیستی متوسل می شوند؟
5. میلیاردرها از دست ویروس کرونا به پناهگاههای اتمی زیر زمینی یا کشتی تفریحی نوح در وسط اقیانوسها پناه می برند!
6. کرونا و رشد فاشیسم!
7. کرونا و پناهجویان و مهاجران!

 

قبل از هرچیز لازم است بسیار کوتاه به تفاوت بین بحران معمولی و ابر بحران اشاره کنم. در بحرانهای معمولی بعد از رفع آشوب و بحران نظام به حالت تعادل در سیستم سابق برمی گردد. در ابربحرانها بعد از رفع آشوب و بحران، با مرگ یا زوال نظم قدیم، به نظم نوین گذر می کنیم...
ویروس کرونا یکی از نشانه های ابربحرانهایی استکه در نتیجه حاکمیت نظام سرمایه داری و نابودی اکوسیستم کره زمین و بشریت می توانند برای ابد ردپای خود را در تاریخ بشریت حک کنند! برای گذر از این بحرانها چاره ای نیست جز اینکه با آگاهی از کل پروسه تکاملی آن، نظام فرسوده و فاسدی را که هستی کره زمین و بشریت را تهدید می کند، به زباله دان تاریخ بفرستیم...

آیا از فاجعه کرونا می توان برای نجات واقعی بشریت بعنوان اهرمی کارساز استفاده کرد؟
هلندیها ضرب المثلی دارند که می گویند: شانس آوردن، در شرایطی که فلاکت و بدبختی از همه جا می بارد!...
به همین دلیل می خواهم از شانس یا فرصتی صحبت کنم که بشریت از فاجعه کرونا می تواند برای نجات خود از ابربحرانها استفاده کند!
ویروس کرونا در کوتاهترین زمان، بی لیاقتی و دروغ گویی رهبران جهان را عیان و آشکار کرد... تمامی رهبران جهان از خامنه ای گرفته تا دونالد ترامپ در درجه اول سعی کردند به خاطر منافع طبقه حاکم بجای دفاع از امنیت و زندگی شهروندان، حق تقدم عملی خود را روی نجات اقتصادی شرکتهای بزرگ، بازار بورس، موسسات مالی و بانکها متمرکز کردند. به همین دلیل اول تلاش کردند ابعاد خطر ویروس نامرئی کرونا و پیامدهایش را انکار کنند. زمانیکه پنهان کردن پیامدهای مرئی ویروس نامرئی، یعنی اجسادی که برخاک می افتادند غیرممکن شد، مجبور به اعترافات هوشمندانه شدند تا خود را ناجی مردم جا بزنند!... اکنون برای آماده کردن مردم به مواجه شدن با مرگ ده ها هزار، صدها هزار، یا ملیونها انسانی که برخاک خواهند افتاد، و قربانی سیاستهای غارتگرانه و ویرانگر طبیعت و بشریت هستند، می گویند: فاجعه ای که مشاهده می کنید تازه آغاز کار است و هنوز پایانی بر آن متصور نیست!... این بار خود را قهرمان صداقت و شفافیت در شرایط سخت و ناگوار جا می زنند! این داستان هنوز ادامه دارد... علیرغم تمام ادعاها و رجزخوانی های پرشور در دفاع از منافع شهروندان و تکرار مکرر شعار "کشورم اول" هیچکدام از دولتهای دمکراتیک و دیکتاتوری خود را برای محافظت از توده ها در چنین شرایطی آماده نکرده بودند!
بشریت در حال جنگ با دشمنی نامرئی و همه جا ضر است! شاید برای ویروس کرونا به نیروی علم و تلاش دانشمندان در عرض چند ماه قرصی، آنتی ویروسی، راه حلی پیدا شود...

 

سیاستمداران فاسد، انکار علم و واقعیتها
اگر به خاطر نوع تولید و مصرف بشریت، افزایش گازهای گلخانه ای، تخریب اکو سیستم و گرمایش کره زمین، تغییرات بزرگ جوی شروع شود، در آنصورت برای برگرداندن وضعیت بحرانی موجود به حالت تعادل سابق یا پائین آوردن چند درجه گرمایش کره زمین، امکان پیدا کردن راه حلهای کوتاه مدت، قرص، آسپرین و آنتی ویروس مطلقا کارساز نخواهد شد. شاید به صدها سال زمان نیاز باشد! احتمالا نسل بشر منقرض خواهدشد و تمامی انواع موجودات زنده از بین خواهند رفت!
جنایتکاری بنام دونالد ترامپ در کنفرانس جهانی سازمان ملل برای نجات بشریت و کره زمین بخاطر حفظ منافع مشتی میلیاردر بارها نتایج تحقیقات هزاران دانشمند محیط زیست را انکار کرد و گفت گرمایش کره زمین داستانی است که چینی ها ساخته اند! ما به مصرف زغال سنگ ادامه می دهیم. تنها راه حلی را می پذیریم که به رشد اقتصادی ما کمک کند! ریک پری وزیر انرژی دونالد ترامپ گفت: مصرف انرژیهای فسیلی از تجاوز جلوگیری می کند! درنهایت تاسف از این نقل قولها هزاران نمونه می توان آورد! 1%های حاکم بر جهان حتی آگاهانه به دانشمندان خود فروش رشوه می دهند تا مقلات شبه علمی بنویسند و نقش تولید و مصرف نظام سرمایه داری در نابودی کره زمین و بشریت را انکار کنند! در امریکا هزاران نمونه از این عملکرد هست اخیرا در هلند که یکی از "متمدن ترین و سالم ترین " حکومتهای جهان است، یک نمونه از این گونه فساد رشوه دهی شرکتهای بزرگ ما نند شرکت نفتی سلطنتی شل به دانشمندان برای نوشتن مقالات شبه علمی و انکار تحقیقات و نتایج علمی دانشمندان دیگر، بعد از سی سال علنی شده است!
Nederlandse bedrijven financierden jarenlang prominente klimaatscepticus
https://nos.nl/artikel/2324068-nederlandse-bedrijven-financierden-jarenlang-prominente-klimaatscepticus.html?fbclid=IwAR29nRRMi8SdaphgExdPnB6efFiypv2OEUnkDK_JMRy8MTU1507D6oTcq30


چند روز پیش خبرنگار سی ان ان می گفت ترامپ همان فردی است که تا دیروز در نهایت وقاحت تکرار می کرد "کرونا مشکل آنطرف اقیانوسهاست!" مشکل امریکا مسئله مالی و اقتصادی است، نه کرونا! خبرنگار اضافه کرد: چنین فردی لیاقت رهبری کشور امریکا را ندارد!
ترامپ حتی در این شرایط که ویروس کرونا جان میلیونها انسان را تهدید می کند بفکر تجارت و کسب حداکثر سود ممکن اقتصادی و سیاسی شخصی است! او سعی کرد دانشمندان آلمانی را که در کشف واکسن کرونا پیشرفت چشمگیر کرده اند با پول بخرد!
"آمریکا اول" حتی در بحران کرونا؟"
از سوی دولت آلمان هم شنیده می‌شود که "ترامپ هر کاری برای اینکه این واکسن تنها در اختیار آمریکا قرار بگیرد، انجام می‌دهد."..
"کریستسان لیندنر، رهبر حزب دموکرات‌های آزاد آلمان، تلاش آمریکا در این راستا را "توهین‌آمیز" خوانده است. حزب چپ آلمان هم هشدار می‌دهد که نباید اجازه داد این مسئله به تجارتی میلیاردی ختم شود."
رادیو دویچه وله فارسی

سئوال مهم این استکه چنین احمق های جنایتکاری چگونه می توانند بر بشریت حکومت کنند؟
جواب: ترامپ یک فرد خودشیفته غیرقابل کنترلی نیست که بر حسب تصادف به قدرت رسیده و مانند فیل در فروشگاه پر از اشیاء کریستال همه چیز را لگدمال می کند!... اگر او برخلاف منافع بخش غالب طبقه حاکم یک قدم بردارد فورا او را سرجایش می نشانند! طبقه حاکم و رهبران واقعی جهان در مواقع بحرانی به چنین افرادی نیاز دارند تا منافع خود را از طریق اینگونه مترسکها حتی به قیمت رشد علنی فاشیسم به پیش ببرند! ترامپ یک استثناء نیست! بقدرت رسیدن افراد پوپولیست در تمام کشورهای اروپایی هر روز قویتر و بیشتر می شود. فاشیسم راه حل نظام سرمایه داری گرفتار بحران است!...
این پرسش قابل تامل است. چرا بشریت در مقابل سیستمی که به نابودی کره زمین می تواند منتهی شود به مقاومت خلاق نمی پردازد؟

 

مبارزه با دو دگم بزرگ
آیا بشریت می تواند با موفقیت از کویر وحشت ویروس کرونا عبور کرده و نظامهای جنایتکار سودمحور را برای همیشه به گورستان تاریخ به سپارد؟
برای رسیدن به چنین رویایی بشریت نیازمند رنوسانسی جدید در عرصه جهانی است. در قدم اول نیازمند مبارزه با دو دگم تحمیق کننده بزرگ هستیم.
یک: دگم های خردستیز و مقدس مذهبی، و دگم های خردستیرتر مقدس تر "بازار آزاد!"
بنیادگرایان و پرستندگان خرافات مذهبی با انکار معجزات علوم که هر روز هزاران انسان را نجات می دهد، به معجزات قبرها و امامزاده ها و اماکن "مقدسی" ایمان دارند که هرگز معجزه ای از آنها دیده نشده!... بنیادگرایانی که بخاطر ایمان کور خود اماکن مقدس مذهبی را که مراکز انتشار خرافات خردستیز و انواع بیماریهاست، شفاخانه می نامند. برای بقای افکار پوسیده خود حاضرند بدون تامل، میلیونها دگراندیش را از دم تیغ بگذرانند. احکام و دستور قتل عام دگراندیشان را بنام قاضی مشخص یا رهبر و ولی فقیه صادر نمی کنند، بنام خدای نامرئی صادر می کنند و خود را بعنوان مجریان اوامر مقدس الهی از پیامدهای اعمال و جنایات خود مبرا می کنند! خمینی بارها اعلام کرد همه ما مجریان اوامر الهی هستیم تنها وظیفه خود را در مقابل خدا انجام می دهیم. بزبان دیگر اگر میلیونها نفر بکشند مسئولیت پذیر نیستند زیرا وظیفه الهی خود را انجام داده اند! مسئولیت تصمیم گیری و صدور حکم قتلعام دگراندایشان با خداست نه با مجریان اوامر الهی!
بنیادگرایان نظام سرمایه داری و بازار آزاد دقیقا همان کار بنیادگرایان مذهبی را به شیوه ای هوشمندانه و مدرن انجام می دهند! صدور احکام جنگ و کشتار میلیونها نفر را نه بنام قضات وزارت دادگستری، سیاستمداران و روسای جمهور، بلکه بنام قوانین مقدس "بازار آزاد" صادر می کنند! در نظام سرمایه داری دگم های "بازار آزاد" در عمل قدرتمندتر از دگمهای هر مذهبی است! پرواضح است که از دگمهای مذهبی هم در رسیدن به منافع خود به نحو احسن استفاده می کنند! بی جهت نیست که در امریکا و تمام کشورهای متمدن سرمایه داری خردستیزترین و خرافاتی ترین افکار در ابعاد غیرقابل تصور رواج دارد و ترویج می شود!...

دو: دگمهای بازار آزاد
اولا روءسای جمهور امریکا در استفاده از دگمهای مذهبی برای دفاع از منافع طبقه حاکم هرگز تردید نکرده اند. همه آنها در شروع جنگهای تجاوزگرانه به کشورهای دیگر، مدعی شده اند که از طرف خداوند ماموریت دارند آن کشورها را به دمکراسی و دین و تمدن مسیحی هدایت کنند!... جرج بوش در شروع جنگ با عراق گفت: هر کشوری که در مقابل حرکت آزاد سرمایه، بازار آزاد و جهانی شدن درهای کشور خود را ببندد و مقاومت کند، ارتش آمریکا را در مقابل خود خواهد یافت! همو گفت: جهانی شدن مانند نیروی جاذبه زمین است و هیچکس نمی تواند در مقابل آن مقاومت کند!... ملاحظه می فرمائید که فرمان و دستور جنگ را بنام ضرورت اجتناب ناپذیر "بازار آزاد" یا "قانون طبیعت" نامرئی صادر می کنند، نه بنام طبقه حاکم امریکا!...
طنز تاریخ آنجاست که دونالد ترامپ برای دفاع از منافع طبقه حاکم بر امریکا بنام همان قوانین مقدس "بازار آزاد" درهای آمریکا را بروی کالاهای چینی بست و از اقتصاد حمایتی به نیروی دولت و ارتش آمریکا دفاع کرد! یکی از مقدس ترین اصول بازار آزاد عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و رقابت آزاد و بازار آزاد بود! اکنون تمامی بشریت شاهد است که چگونه این دگمهای سخت و استواری که قرنها برای تحمیق توده ها ترویج شده بود، بقول مارکس: به خاطر منافع طبقه حاکم در لحظه ای دود شدند و به هوا رفتند!...
بازار آزاد درست مانند خدا می تواند همه نوع احکام متضاد صادر کند و هیچکس را حق چون و چرا پرسیدن نیست، فقط باید به احکام صادر شده تسلیم شوند!...

 

متولیان معبد کاپیتالیسم چرا به راهکارهای سوسیالیستی متوسل می شوند؟
اکنون همه از ضرورت بهداشت و بیمه سلامتی همه گانی مجانی، و غیره حرف می زنند! تا دیروز بیان چنین تقاضایی جرم نابخشودنی بود...
حتی پادشاه هلند هر سال در تقسیم بودجه دولت بارها گفته است زمان دولت رفاه سپری شده است. هرکس باید مسئولیت زندگی خودش را بدست گیرد!... اکنون در مهمترین سخنرانی تاریخی خود بیشترین تاکید را بر روی همبستگی، همکاری، همدلی، تسکین و امید دادن به همدیگر گذاشت. او گفت: ویروس کرونا را نمی توانیم متوقف کنیم ولی ویروس تنهایی را می توانیم متوقف کنیم!... همبستگی و محبت و گرما نسبت به هم در این دوران ما را نجات خواهد داد...
اغلب شهروندان اروپا از رهبران خود می پرسند چرا همه کشورها از همان روز اول به کمک ایتالیا نرفتند؟
چرا تمام کشورها با همبتسگی همدیگر به مبارزه با ویروس کرونا نمی پردازند؟
تقریبا همه حتی دونالد ترامپ در عمل به ورشکسته شدن تئوری مبتذل "کشورم اول" در مبارزه علیه کرونا اعتراف کرده اند!...

راستی چرا سرسخت ترین دشمنان سوسیالیسم یکشبه به راه حلهای سوسیالیستی متوسل می شوند؟
زیرا آتش به خانه خودشان رسیده است! کم نیستند تعداد خانواده های سلطنتی، روسای جمهور، نخست وزیران که یکی از عزیزانشان به ویروس کرونا مبتلا شده است!... ویروس فقیر و غنی نمی شناسد، مرز کشورها را نمی شناسد... ابر بحران موجود می تواند نسل بشریت را منقرض کند اگر بهداشت و بیمه رایگان برای تمام بشریت تضمین نشود!... به همین دلیل برای نجات نظام سرمایه داری و خودشان چاره ای جز زیرپا گذاشتن بزرگترین دگمهای تاریخی نظام سرمایه داری ندارند! ...
یادمان باشد که این کار در مراحل مختلف تاریخی تکرار شده، نظام سرمایه داری را دوبار دو نفر از محافظه کارترین رهبران سرمایه داری با توسل به راه حلهای سوسیالیستی نجات دادند، بیسمارک که از گسترش نفوذ سوسیالستها وحشت داشت، هرچند که پروتستانت متعصب بود اول با لیبرالها، سپس با کاتولیکهایی از آنها هم متنفر بود، متحد شد... سرانجام در سال 1878 با تصویب قانون ضد سوسیالیستی، حزب سوسیال دمکرات آلمان را غیرقانونی کرد... به امید دور کردن کارگران از حزب سوسیال دمکرات کارگران را در مقابل بیماری، بیکاری، تصادفات و پیری بیمه کرد!...

دولت وینستون چرچیل نیز طرحی را آماده کرد که دربرگیرنده شش محور اصلی نیازهای بشری شامل بهداشت و درمان، غذا، پوشاک، مسکن، سوخت، روشنایی و حمل و نقل بود. در این طرح دولت موظف به تامین خدمات بهداشت و درمان رایگان برای همه کسانی که قادر به تامین آن نبودند، شده بود...
علیرغم تنفر آنها از نظام های سوسیالیستی و عدالت خواه و انسان محور، این رفرمها به خاطر ترس از جنبشهای سوسیالیستی کارگران و تهیدستان بود!...

آیا می دانستنید: طبق آمار سازمان ملل هر سال 5.5 میلیون کودک کمتر از 5 سال به خاطر فقر و گرسنگی می میرد؟ این رقم در سال 1990 برابر با 12.6 میلیون بود.


Levels and Trends in Child Mortality Report 2018
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/mortality/child-mortality-report-2018.asp?fbclid=IwAR25MKrqalbthnUKXWZEXC9h_ePbG3kdVvEEm7qt8LZSxewJIaq5kXJ8YPE

آیا می دانستید: بهبود آمار فقر و مرگ و میر در جهان، از سال 1990 به بعد را ما مدیون رشد اقتصادی کشور چین در 30 سال گذشته هستیم که صدها میلیون نفر را از زیر خط فقر بیرون کشیده و این بهبود تقریبا ربطی به برنامه ها و کمکهای کشورهای ثروتمند ندارد! آنها با یکدست به کشورهای فقیر سالانه 130 میلیارد دلار کمک مالی می کنند ولی با دست دیگر 2000 میلیارد دلار از کشورهای فقیر به کشورهای ثروت وارد می کنند. بنام کمک به فقر زدایی بطور دائم شکاف بین ثروتمندان و فقرا در سطح جهانی و داخل کشورها بیشتر می شود! 200 سال پیش حتی در دوران استعمار آشکار و جنایتکارانه، کشورهای ثروتمند سه برابر کشورهای فقیر ثروت داشتند، اکنون با وجود تلاش ظاهری آنان برای فقر زدایی، کشورهای ثروتمند 80 برابر کشورهای فقیر ثروت دارند! علت اینکه چنین غارت و جنایتی امکان پذیر می شود این استکه قوانین حاکم بر جهان را نه در پارلمان های کشورها بلکه در جلسات مخفی گروهایی مانند بیلدربرگ یا جی هشت یا ... مشتی میلیارد که امپراتوران نامرئی جهان هستند تعیین می کنند! اینها افرادی هستند که کسی به آنها رای نداده و کوچکترین کنترلی توسط توده ها و شهروندان جهان بر آنها اعمال نمی شود درحالیکه مشتی میلیاردر تمام ساکنان کره زمین را بطور دائم کنترل می کنند!... تنها راه نجات بشریت از این دیکتاتوری نامحدود که فقط به نفع مشتی میلیاردر کار می کند این استکه قوانین اقتصادی حاکم بر جهان یعنی نظام سرمایه داری را به زباله دان تاریخ بفرستیم تا نظامی انسان محور جایگزین نظام آدمخوار سودمحور باشد!
لطفا به این ویدئوی 4 دقیقه ای بدقت نگاه کنید تا ابعاد شکاف بین فقرا و ثروتمندان را بدرستی درک کنید.
https://www.youtube.com/watch?v=5ErPd8Ew8ZQ&feature=share&fbclid=IwAR0rCi1PxnQkGAgkujyBKhzJNyUAIOI8YiL4cgwDmgodrCsagoyau9P6XbI

آیا می دانستید: 45% تمام کودکانی که در جهان می میرند از شدت فقر است!
World Hunger and Poverty Facts and Statistics
https://www.worldhunger.org/world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/?fbclid=IwAR03LGDaAM5QR_Hwl67qrhccdh2YKDZFq9Gu1m8uVcH5cirw9RElVIDVx84
آیا شنیده اید که 1%های حاکم بر جهان یک هزارم بیماری کرونا نگران مرگ از گرسنگی میلیونها کوک بی گناه از گرسنگی باشند؟ آنهم در جهانی که هر سال برای بیش از دوبرابر جمعیت جهان غذا تولید می شود و اغلب آن قبل از مصرف به آشغالدانی ریخته می شود درحالیکه اینهمه کودک از گرسنگی می میرند؟!...

علت دست و دلبازی 1%های حاکم بر جهان و روی آوردن به راه حلهای انسانی و سوسیالیستی برای تامین حداقلهای استانداردهای انسانی به هیچ چیز ربط ندارد جز اینکه می خواهند حیات خود را تضمین کنند و از امکان گسترش قیامهای خودجوش توده ها در این شرایط بشدت بحرانی جلوگیری کنند!
اگر آنها بتوانند این ابربحران را به سلامت پشت سر بگذارند حتما امتیازاتی را که اکنون به اجبار داده اند پس خواهند گرفت!

 

میلیاردرها از دست ویروس کرونا به پناهگاههای اتمی زیر زمینی یا کشتی تفریحی نوح در وسط اقیانوسها پناه می برند!
اکنون میلیاردرها تلاش می کنند به پناهگاههای بزرگ اتمی زیر زمینی پناه برند تا بتوانند به جشن و سرور خود ادامه دهند. از ماندن در خانه خسته شده اند! ...
در یکی از این پناهگاهها 75 نفر می توانند برای 5 سال می توانند زندگی لوکس سرشار از تنوع و تفنن داشته باشند!...
بهتر است این ویدئو را حتما ملاحظه بفرمائید! تا شکاف بین فقیر و غنی را در دوران کرونایی بهتر درک کنید! میلیاردها انسان حتی بدون ویروس کرونا از ویروس گرسنگی می میرند، در روز کمتر از دو دلار درآمد دارند! زیر خط فقر شدید هستند...

In deze luxe bunker van $3 miljoen kunnen 75 mensen het 5 jaar lang uithouden
https://www.businessinsider.nl/in-deze-luxe-doomsday-bunker-van-3-miljoen-kunnen-75-mensen-het-5-jaar-lang-uithouden/?fbclid=IwAR15AeZ-pGi8qcAbK0bkXroTaUB2E5ze-9h7kMKHnbT0OOa27rlRv8LohZE
میلیاردرها در مقابله با کرونا چکار می کنند؟ با یک جت شخصی میلیاردرها به سوی پناهگاهای خود می روند!
Met een privéjet naar je bunker: wat de superrijken doen tegen corona
Jeannette Kras 12-3-2020
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/opmerkelijk/met-een-priv%C3%A9jet-naar-je-bunker-wat-de-superrijken-doen-tegen-corona/ar-BB11664z?fbclid=IwAR3F6j_dBOmW2nFX8iPOuy2MyyH43A5iV2ItN99dnVoRR8ip0e5l6WnU8QU
بازار بورس این نوع پناهگاه ها یا جزایر بدون ویروس وکرایه کردن جت ها و هواپیماهای شخصی بشدت رو به اوج نهاده و تبدیل به بازاری با سودآوری نجومی می شود! کرایه کردن جتهای خصوصی از این جهت که پرواز اغلب شرکتهای هواپیمایی لغو شده یا مجاز به پرواز به این نقاط نیستند!...
در این باره باید مقالات مفصل نوشت ...

کرونا و رشد فاشیسم!
نظام سرمایه داری و الگوی صنعتی حاکم بر جهان در حال نابودی محیط زیست و سیاره ماست ... بحرانهای بزرگ فرصتهای بزرگ برای تغییرات بزرگ در دو جهت بوجود می آورند.
یک: در جهت حفظ نظام پوسیده که به هر گونه سرکوب از جمله فاشیسم عریان متوسل می شود. در اروپا، امریکا حملات تبلیغاتی علیه پناهجویان شدت یافته می گویند زمانیکه ما خودمان کمبود ماسک صورت داریم نباید به فکر پناهندگان باشیم! در چشم افراد مستاصلی که به تئوری "خودم اول" یا "کشورم اول" به مثابه کشتی نجات نوح متوسل شده اند، کسانیکه از پناهجویان دفاع می کنند، به مثابه دشمنان داخلی معرفی می شوند!... در ایران هم در نهایت تاسف برخی از افرادیکه به این تئوریهای جنایتکارانه تبعیض و راسیسم و فاشیسم آلوده هستند، در مقابل همنوعان و برادران افغان در عمل تبعیض اعمال می کنند و برخی از بیمارستانها از پذیرش بیماران افغان جلوگیری می کنند!... در باره کرونا و رشد فاشیسم به مثابه آخرین پناهگاه مرتجع ترین نیروهای میرنده باید مقالات زیادی نوشته شود...
دو: بحرانهای بزرگ فرصتی برای تضیف نظم پوسیدن و تولد نظم نوین و نیروهای مترقی فراهم می کند.
هنگامی که نظامی فرو می ریزد درحقیقت نطفه های نظام نوین را در ویرانه های خود بوجود می آورد ولی پیروزی نظام نوین مطلقا از اتوماتیسم طبیعی پیروی نمی کند! هر آن چیزیکه به جامعه انسانها مربوط است به میزان آگاهی آن اجتماع ربط دارد!... مرگ نظام کهنه فضا را برای تولد ایده ها و نظم نوین آماده تر می کند، بقیه اش به توانایی ما در پرورش افکار و سازماندهی نظام نوین بستگی دارد!...

 

کرونا و پناهجویان و مهاجران!
در کشورهای ترکیه، یونان، افریقایی، خاورمیانه، و حتی اروپا، در کمپهایی که هزاران یا ده ها هزار پناهجو زندگی می کنند کرونا می تواند به عامل قتل عام انسانها تبدیل شود، که مسئولیت آن بطور کامل به گردن دولتهایی است که زندگی پناهجویان در دست آنهاست!...
وضعیت مهاجران و پناهجویان پرونده بسته و "انسانهای غیرقانونی" که سرپناه، کار و درآمدی ندارند بسیار شکننده و خطرناک است. هم خودشان در معرض خطر هستند و هم به عاملی برای انتشار ویروس در جامعه تبدیل می شوند. به همین دلیل برخورداری از مینیموم استانداردهای زندگی انسانی باید برای تمام ساکنان کره زمین تضمین شود. دولتها باید مسئولیت خود را در این زمینه بعهده بگیرند!
تبعیض علیه مهاجران باید متوقف شود!
درحقیقت همه ما مهاجرینی بیش نیستیم و از نسل انسانهایی هستیم که از آفریقا به تمام نقاط کره زمین همواره در حال مهاجرت بودند و هستند!...
در باره نوروز پناهجویان و مهاجران در دوران کرونایی در یادداشتهای آینده خواهم نوشت...

ویروس کرونا دشمن نامرئی بشریت است. ویروس جمهوری اسلامی خردستیز و نظام امپریالیستی دشمنانی خطرناکتر از ویروس کرونا هستند که تحت هیچ شرایطی نباید از هشیاری و مبارزه علیه آنها غافل ماند!...
برای همه هموطنان گرامی و بشریت، سالی بدون ویروس کرونا، بدون ویروس جمهوری اسلامی، بدون ویروس سرمایه داران حاکم برجهان، بدون جنگهای غارتگرانه امپریالیستی، بدون فقر و بی خانمانی، و ایرانی آباد و آزاد و عدالت محور برای همه هموطنان ارجمند آرزومندم...

ویروس کرونا دشمن نامرئی بشریت است. ویروس جمهوری اسلامی خردستیز و نظام امپریالیستی دشمنانی خطرناکتر از ویروس کرونا هستند که تحت هیچ شرایطی نباید از هشیاری و مبارزه علیه آنها غافل ماند!...

برای همه هموطنان گرامی و بشریت، سالی بدون ویروس کرونا، بدون ویروس جمهوری اسلامی، بدون ویروس سرمایه داران حاکم برجهان، بدون جنگهای غارتگرانه امپریالیستی، بدون فقر و بی خانمانی، و ایرانی آباد و آزاد و عدالت محور برای همه هموطنان ارجمند آرزومندم...

"سپیده که سر بزند
در این بیشه‌زار خزان زده شاید گلی بروید
شبیه آنچه در بهار بوئیدیم
پس به نام زندگی
هرگز نگو هرگز"
پل الوار

با احترام،
احمد پوری (هلند) 22 – 03 - 2020  


**************************
لینک کانال احمد پوری در تلگرام:
@
Ahmed_Pouri_NL
https://t.me/Ahmed_Pouri_NL


پیوند این یادداشت در صفحه فیسبوک:
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/3275418802477332?__tn__=K-R-R

در همین رابطه :
نوروز یعنی شکست زمستان، زمستان طبیعت و سیاست و...!
دوستان ارجمند، چگونه می توان از نوروز و شادی سخن گفت ولی بر اینهمه جنگ و جنایت و فقر و بی عدالتی حاکم بر جهان دم فرو بست؟
ادامه مطلب...
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/2518542551498298?__xts__[0]=68.ARAl_Go1-xnv-3nPDOeXXk_86G5g8WONV6zpdjRsc7J3a2jAO03pQITIbWvzjIQlZ32IKY0H2sOcytXGUb9BRdS1ASHmXcKWzsywq5UyGeZPtiZLBt82r4vyQ9RVHluIZPlp7E14bHbMSUkdlJS_VfTqYwCrDeyHlsAM8DfTOZuSuT7eQM-DOfREMCXNR7llWfl28GBEWka1D_impNSuDvX2pMcueuho6ivKEuyxT_1D8QFfXDVFyJcHbIXrXyTNzkDHx-wDOdEXVIJhVfsGmyTe8Q_Lwn22DuB0pryGzpsDT6qbnAGTMK_Bs_u_eSVHY4CdkZCH5SHl0_O-9HaQan2R6Q&__tn__=C-R
Gozareshgar
info@gozareshgar.com