22.03.20 21:47 Alter: 12 days

حسین عرب: اقدام عملی اپوزیسیون در کمک و حمایت از مردم داخل کشور برای مبارزه با کرونا

Kategorie: Meldungen Links

 

سخنان ، رفتار، و زبان بدن مسئولین ارشد جمهوری به روشنی بیانگر آشفتگی در درون رژیم و از دست رفتن کلاف اداره کشور از دست هیات حاکمه است. اپوزیسیون باید برای دوره فروپاشی و اضمحلال جمهوری اسلامی برنامه مشخصی ارائه کند، چرا که در صورت عدم وجود نقشه راه، کشور دچار فاجعه خواهد شد.

سخنان خامنه ای در ارتباط با ساخت ویروس کرونا توسط آمریکا، همکاری اجنه با دشمنان جمهوری اسلامی، پیشرفت و افزایش تولید ملی در سال 1389 ، وعده جهش تولید در سال 1399، بعلاوه گفته های پیشین او مبنی بر کذائی بودن، و بی اهمیت جلوه دادن شیوع کرونا در کشور، همچنین سخنان روحانی، در ارتباط با مرتب و منظم بودن امور کشور، بازگشت به کار کارکنان دولت و شرکت ها، و دانش آموزان، و دانشجویان به محل های تحصیل پس از پایان تعطیلات نوروز، به وضوح نشان می دهد، در هیات حاکمه جمهوری اسلامی پریشانی و گسیختگی پیش آمده و با کوچکترین شورش مردمی و حادثه غیر مترقبه ، نظام از همه خواهد پاشید و در اینصورت کشور به گردابی از آشوب وارد می شود که تبعات آن برای کشور و مردم سنگین و حتی غیرقابل جبران خواهد بود.

پیشنهاد من تشکیل کمیته های محلی از مردان و زنان جوان و پیر ساکن محله و تشکیل تعاونی هایی بمنظور رتق و فتق امور خانواده ها و ساکنین محله اعم از کمک های پزشکی، مالی، و کالایی به افراد گرفتار است. برای پیاده سازی این راهکار بایستی ساز و کارهای لازم توسط اپوزیسیون به مردم داخل کشور آموزش داده شده و صندوقی جهت کمک مالی، تجهیزات پزشکی، و اقلام مورد نیاز تاسیس و با جمع آوری پول از ایرانیان ،دولت ها خارجی، سازمان های جهانی ضروریات کمیته های محلی را تامین کرد.

برای عدم مخالفت جمهوری اسلامی با کمک به مردم داخل، این اقدام  می تواند در همکاری با سازمان های خیریه ، خدمت رسانی بین المللی ، و معاضدت دولت ها انجام شود.

امروزه بهترین فرصت برای تغییر رویکرد اپوزیسیون از حرف به عمل است.

حسین عرب

پیروز و پایدار باشید

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com