20.03.20 00:20 Alter: 13 days

گزارشگران: بهاران خجسته باد!

Kategorie: Nachricht

 

در استانه تحویل سال نو دنیا در غم و ماتم فرو رفته است و ویروس کرونا همچنان بیرحمانه بر بشریت میتازد. ابتدا انرا با ویروس خطرناک آنفولانزا مقایسه کردند و سپس با سارس و کمی بعدتر با طاعون و این روزها با جنگ جهانی دوم و چنانچه بسرعت دامنه حملات مرگ آور آنرا محدود نکنند و دارو و واکسن پیشگیری از آنرا نیابند میتوان گفت جنگ جهانی سوم علیه این بیماری در عمل آغاز شده است. در این میان یکی از بزرگترین حکومت های استبدادی که با علم به گسترش خطرناک این بیماری ویروسی به فعالیتهای تجاری و مذهبی خود ادامه داد و برای رسیدن به اهداف شوم سیاسی خود حتی آنرا برای مردم کشورمان لاپوشانی کرد, جمهوری اسلامی بود.

این نظام که با قتل عام مخالفان و منتقدان سیاسی خود آغاز کرده بود, ظاهرا با قتل عام مردم کشورمان به انتها خواهد رسید. آمار و ارقام ارائه شده تا کنونی از نظرگاه ایرانیان آگاه در حوزه های بهداشت و دانشجویی بسیار بالاتر از ارقام ارائه شده نظام است. کار به جایی رسیده است که بخشهایی از مسئولین رژیم نیز فرار را بر ماندن و صلوات فرستادن! ترجیح داده اند. دسته دسته به جزایر خلیج فارس میگریزند تا از ویروس کرونا در امان بمانند. در بسیاری از نقاط کشور با لباس روحانیت در خیابانها و اماکن عمومی تردد نمیکنند زیرا مکررا از سوی رهگذران که آنها را مسبب گستردگی ابعاد مبتلایان به این بیماری مسری میدانند, کتک خورده اند. خامنه ای که چندی پیش این واقعه بی سابقه را امری عادی و نه چندان مهم میدانست امروزه با آزادی موقت دهها هزار زندانی و در میان آنها زندانیان امنیتی با احکام زیر 5 سال موافقت میکند.مکانیسم های اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی در تمامی زمینه هایش و متاثر از ویروس کرونا و تدابیر کشورهای بینالمللی, به مرزهای فاجعه بار خود نزدیک میشود. طیف های بسیاری و بویژه محرومترین اقشار جامعه توان ادامه زندگی حداقلی خود را ندارند.

مسئولین رژیم عمق فاجعه را درک کرده اند و راه حلهای نظامی را در راس اقدامات مقابله با شرایط موجود در برابر خود قرار داده اند. بمیدان اوردن سپاه و بسیج و ارتش بظاهر برای تقویت بنیه مقابله با گسترش تصاعدی این بیماری مهلک اما در واقع امر جهت پیشگیری از شورشهای بسیار وسیع تر از قیام سراسری آبانماه صورت میگیرد. وحشت سراپای حاکمان را فرا گرفته است. تبسم های فریبکارانه روحانی نه تنها خریداری ندارد که مردم گفته هایش را به تمسخر میگیرند. اما حکومتیان یک موضوع را هرگز نمیتوانند نادیده بگیرند و آنهم حس انساندوستی و همبستگی میان مردمی است که چهل سال طعم سرکوب و اهانت و تحمیق را در کنار یکدیگر چشیده اند و امروزه نیز با علم به ناکارآمدی و ناتوانی این حاکمیت به یاری یکدیگر می شتابند. گفتمان تحویل سال و نوروز شادی آور امروزه و در چنین وضعیتی رنگ باخته است و قطعا اکثریت مردم کشورمان متاثر از قوائد ضروری قرنطینه از دید و بازدیدهای معمول چشم خواهند پوشید. در میان طیفهای وسیع و آسیب پذیر در چنین شرایطی اما نباید کودکان کار را فراموش کرد. دهها هزار کودک کار حاشیه نشین در انتظار یاری انسانهایی هستند که اندیشه انسانی دارند وغم آنان میخورند

در انتها از تمامی یارانی که طی سال گذشته ما را در خبررسانی کمک کردند, سپاسگزاریم و امید که در سال جاری نیز به فعالیت و همکاری داوطلبانه خود ادامه دهیم.

سال بهتری را برایتان آرزومندیم!

گزارشگران

در آستانه سال 1399

www.gozareshgar.com

 


مجید |

با درود به رفیق بهروز عزیز

بهار خنده زد و ارغوان شكفت...

فرارسیدن بهارو جشن نوروز را به همه کارگران شریف، زنان آزادیخواه و شجاع سرزمینم و معلمان و کودکان و حامیانشان تبریک و شادباش می گویمم.مشیدیGozareshgar
info@gozareshgar.com