19.03.20 00:10 Alter: 16 days

دماوند: نامه به مسئولین سایت گویا

Kategorie: Meldungen Links

 

رونوشت به سایتهای 

- ایران گلوبال

-روشنگری

-اخبار روز

-گزارشگران

- آزادی بیان

- پیک ایران

- افغانستان آزاد

-عصر نو

 

مسئولین محترم سایت گویا!

با سلام!

بدنبال فوت خانم فاطمۀ موسوی (عفت) و اظهار نظرهایی که از سوی جریانات "اصلاح طلب" در مورد نقش وی در چگونگی "فرار اشرف دهقانی" از "زندان قصر" در سطح عمومی انعکاس یافت، در تاریخ 14 مارچ 2002 من مطلبی از رفیق اشرف دهقانی تحت عنوان "توضیحی راجع به داستانسرایی در مورد "فرار از زندان قصر"" را برای رسانه های مختلف و از جمله سایت گویا ارسال کرده و خواستم که برای "اطلاع" بازدید کنندگان سایت آن را نشر دهند. کمی بعد در تاریخ 16 مارچ 2020، مسئولین سایت شما نیز این مطلب را درج کردند. اما با کمال تعجب متوجه شدم که به دلایل نامعلوم، هنگام انتشار، نام مطلب ارسالی کاملا عوض شده و این نوشته از سوی سایت گویا با عنوان "توضیح اشرف دهقانی در بارۀ روایت غیر واقعی عفت موسوی از فرار او از زندان قصر" در صفحه اول سایت چاپ شده است و بر خلاف روح و مضمون نوشته رفیق اشرف، این موضوع را به خواننده القاء می کند که گویا مساله، بر سر تقابل رفیق اشرف دهقانی با یک شخص  می باشد که اکنون فوت شده است. واقعیتی که بلافاصله با واکنش   داماد ایشان یعنی احمد زید آبادی (روزنامه نگار  و از چهره های جریان اصلاح طلبان نظام) مواجه شده و او نیز در مطلبی که دوباره در سایت شما در پاسخ به اشرف دهقانی چاپ شده عنوان کرده که نمیداند که آیا "این عنوان را خود خانم دهقانی انتخاب کرده و یا اینکه رسانه های منتشر کننده توضیحات وی به ایشان نسبت داده اند" .

حقیقت این است که در مسایل طرح شده حول "فرار از زندان قصر" رفیق اشرف دهقانی در مورد تبلیغات و "داستانسرایی"های مربوط به این رویداد به هیچ وجه قصد تقابل با شخص خانم موسوی و یا روایاتی که در همین رابطه به صورت دسته دوم از او نقل می شود  را تا کنون نداشته است. هر ناظر بی طرف و بی غرضی می تواند این حقیقت را از توضیح ایشان و نوشته شان در  کتاب"بذرهای ماندگار" درک کند. با وجود این پس از نامگذاری شما بر این نوشته، سایت ایران گلوبال نیز یکی دو روز بعد به رغم در اختیار داشتن عنوان و اصل مطلبی که من برای آنها فرستاده بودم، مطلب رفیق اشرف دهقانی را با عنوان مشابه سایت گویا  درج کرد؛ در حالی که سایر رسانه هایی که مطلب مزبور همزمان در اختیارشان قرار گرفته بود نظیر سایتهای "روشنگری، گزارشگران، اخبار روز، عصر نو، افغانستان آزاد و ..."  بدون هیچ دخل و تصرفی و مطابق عرف کار خبر رسانی به درج توضیح رفیق اشرف دهقانی مبادرت کردند.

با توجه به این واقعیت کاملا روشن است که تغییر نام مطلب مزبور توسط شما باعث ابهاماتی در افکار عمومی شده و وظیفه و وجدان خبرنگاری حکم می کند که ضمن درج این توضیح،  حقیقت موضوع یعنی تغییر اسم نوشته رفیق اشرف دهقانی توسط سایت گویا را به اطلاع افکار عمومی برسانید. بدون شک این اقدام ضروری، برای تمامی مبارزان و آزادیخواهان جامعه تحت سلطۀ دیکتاتوری و سانسور و خفقان رژیم جمهوری اسلامی، نمونه ای از وظیفه و احترام به اصول کار خبر رسانی آزاد و با وجدان را به نمایش خواهد گذارد و از سنت گذاری های غلط در این عرصه جلوگیری خواهد نمود.

 در ضمیمه، یکبار دیگر متن ای میلی که در تاریخ 14 مارچ 2020 به شما ارسال شد و پاسخ ای میلی شما به تاریخ 16 مارچ 2020  را نیز برای یاد آوری ضمیمه می کنم و رونوشت این توضیح را در اختیار سایت ایران گلوبال و  رسانه های نامبرده که مطلب فوق را درج کردند می گذارم.   

با احترام

دماوند

damavand1349@yahoo.com

18 مارچ 2020
Gozareshgar
info@gozareshgar.com