12.02.20 14:16 Alter: 10 days

مطلبی گزینشی گزارشگران از خوزستان امروز

Kategorie: Nachricht

 

حتما شما هم ماجرای دریافت مبالغ میلیاردی توسط واسطه ها برای تایید صلاحیت نامزدهای مضحکه انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را شنیدید. آش اونقدر شور بوده که مثل اینکه گفتند چند نفری هم دستگیر کردند. خب این واسطه ها حتما سبیل کسی را در شورای نگهبان چرب میکردند که نامزدها بتوانند از این فیلتر بگذرند. سئوال اینه که در میان دستگیر شدگان کسی از اعضای شورای نگهبان نیست یعنی؟!! مگر می شه؟!! می گن چاقو دسته خودش را نمی برده همین مصداقش دیگه.

همین یه قلم نشون می ده که چه بساطی در مملکت برقراره. شما اگر بخواهید به نون و نوایی برسید اول باید به مجلس راه پیدا کنید. برای راه پیدا کردن در مجلس باید بخشی ار سرقفلیش را بخرید. برای خریدن سرقفلی باید دم اعضای شورای نگهبان را دید. رسیدی به مجلس تازه رسیدی به جمع دزدان حرفه ای که در انجام وظیفه شون هیچگاه غفلت نمی کنند.

این "انتخابات" نیست. این دکان دزدی و برکت برای اسلامیون حاکم است. مردم به این بساط در کلیت خودش در آبان اعتراض کردند و در پاسخ به مضحکه انتخاباتی اسفند هم باید همان راه آبان را ادامه دهند.
کانال
Gozareshgar
info@gozareshgar.com