10.02.20 23:09 Alter: 11 days

از مهرانه قاسمی مادر ندا ناجی در اینستاگرام

Kategorie: Nachricht

 

دخترم از استثمار کارگر می‌گفت ، از زنانی که دیده نمی‌شوند، از کودکانی که در این فرایند عادی شده بی عدالتی دستشان به آینده خوش نمی‌رسد...برای همه اینها دخترم ۲۸۵ روز است که در زندان است.

دخترم حقوق خوانده بود. آخر هم ترجیح داد از «حق» دفاع کند. البته از آن حقی که حق است! نه آنچه که به نام حق و به کام نامردمان ناحق می‌شود. دخترم معلم بود. به بچه ها درس می‌داد. به همانها که دستشان به مدرسه ها و کلاسهای کمک درسی گران‌قیمت نمی‌رسد و نیمی از روز را کار می‌کنند و اگر خوش‌شانس باشند نیم دیگر روز را با کتاب و کیف قرضی در ‌کلاسهایی که هیچ شباهتی به کلاس درس ندارد درس می‌خوانند ... دخترم از تساوی حرف می‌زد و تا آنجا که توان داشت به آن عمل می‌کرد. دخترم از استثمار کارگر می‌گفت ، از زنانی که دیده نمی‌شوند، از کودکانی که در این فرایند عادی شده بی عدالتی دستشان به آینده خوش نمی‌رسد...برای همه اینها دخترم ۲۸۵ روز است که در زندان است.

#neda_Najei
@eightmars
Gozareshgar
info@gozareshgar.com