07.02.20 23:25 Alter: 12 days

همنشین بهار: نشست‌های دکتر شاپور بختیار با شورای امنیت ملی

Kategorie: Meldungen Links

 

دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، ما که شاه و خمینی و بختیار را یا به عرش می‌بریم و در ماه می‌نشانیم، یا «خود گویی و خود خندی»، به فرش کشیده، جز نکبت و تباهی نمی‌بینیم، خوب است به جای بحث پیرامون دندانهای اسب، آن را بشماریم. صحبتهای رد و بدل شده در نشست‌های دکتر شاپور بختیار با فرماندهان ارتش که از جمله اسناد مهم مربوط به انقلاب بزرگ ضدسلطنتی است، شایان تأمل است. (بویژه دقایق ۲۰، ۲۴ و ۳۹)

نشست‌های دکتر شاپور بختیار با شورای امنیت ملی در سال ۵۷

مقاله و ویدئو در لینک زیر

____________________________________________________

Inline image

لو رفتن خانه زعفرانیه - ۱۹ بهمن سال ۶۰
ناگهان موسی زنده شد و اسلحه کشید

مقاله و ویدئو در لینک زیر
hamneshinbahar.net/article.phpGozareshgar
info@gozareshgar.com