06.02.20 22:52 Alter: 16 days

پانته آ بهرامی: به دوستان و رفقای کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین

Kategorie: Meldungen Links

 

 

www.panteabahrami.com/2019/07/the-iranian-student-confederation/

دوستان عزیزم و رفقای کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین

در لینک بالا ویدیوی کوتاهی در پیوند با کنفدراسیون و شرح مختصری از پروژه جدید فیلم من در مورد این تجربه ارزشمند نوشته شده است.

درشرایط امروز سیاسی ایران نورتابیدن برسابقه سکولار- دمکراسی کنفدراسیون- این تجربه ارزشمند تاریخی بیش از هرزمان دیگر ضروری است. شاید بتوان از دستاوردهای آن برای آینده نزدیک کشور استفاده کرد. تا بحال تلاش چندین فیلمساز برای مستندی در مورد این تجربه نادر بخاطر نبود امکانات مالی با شکست مواجه شده که حداقل من از سه تای آن باخبرم ولی این بار این پروزه نباید شکست بخورد. به این دلیل ساده که به شما تکیه دارد که درتمام این سالها به کمک همراهان و دوستانتان بار این دستاوردها را به دوش کشیده اید. ما ازسنت  خود کنفدراسیون استفاده می کنیم و به بدنه آن تکیه می کنیم و این ایده را که ازدوستانتان گرفته ایم به اجرا می گذاریم. پیشنهاد این است که برای شروع فیلم ما نیاز به حدود صد نفر داریم که بین 500 تا یک هزار دلار برای تولید اولیه کمک کنند. شما می توانید ازطریق لینک بالا یعنی کارت اعتباری یا ارسال چک کمک های خود را ارسال کنید. باشد که نوری بر این تاریخ ناگفته بصورت تصویری تابیده شود. 

با سپاس

پانته آ بهرامی

Gozareshgar
info@gozareshgar.com