06.02.20 22:07 Alter: 1 year

پاسخی کوتاه به یک پرسش رفیقانه!

Kategorie: Nachricht

 

طرح تشکیل بلوک چپ ضمنا و ضرورتا طرح ایجاد آلترناتیو سیاسی است و همانطور که مطرح کرده اید در برابر آلترناتیو راست قرار میگیرد حال انکه شورای مستقل که از مجموعه فعالین سیاسی منفرد و مستقل تشکیل شده است و همه با صفت فردی در آن حضور دارند, وظیفه ای جز همبستگی با امواج اعتراضی در داخل کشور برای خود قائل نبوده است. نه قرار بوده که الترناتیو سیاسی ارائه دهد و نه در اینده دگردیسی خواهد داشت.این جریان بر اساس مستندات خود که بالغ بر هشتصد صفحه است هرگز بعنوان جایگزین احزاب و سازمانها مطرح نشده است و حتی از حضور افراد سازمانی و حزبی اما با صفت فردی استقبال کرده است. پس این مقایسه به علم نیست.

***

دوست گرامی پویا در کامنتی چنین نوشته است:

دوست گرامی بهروز سورن!

با بحث شما بطور کلی موافق ام اما یک سوال دارم ،آیا تفاوتی ار نقطه نظر طرح آلترناتیو،سیاسی،تئوریک و غیره میان شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران و هسته اولیه بلوک چپ و کارگری وجوب دارد؟ شما چرا از شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران دفاع می کنید اما هسته اولیه بلوک چپ و کارگری را "نطفه ای است که هرگز متولد نمیشود" خطاب می کنید؟ اختلاف اساسی شما باهسته اولیه بلوک چپ و کارگری "هرگونه بلوکی چپ و سوسیالیست بدون حضور تعیین کننده فعالین منفرد و مستقل از جریانات متشکل حزبی تلاشی است تکراری و ناموفق." می باشد.اما همزمان از شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران ،که افراد تشکیل دهنده آن از اعضای احزاب و سازمان ها و دیگر تشکل ها هستند، دفاع می کنید.به عنوان مثال .... از حزب رنجبران که عضو شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران است

بدلیل مسایل حقوقی و شاید امنیتی نام این رفیق حذف شده است

شخصا با هیچیک از تلاشهایی که منجر به تجمع حتی روشنفکری بشود مخالف نیستم. آنچه جنبش های اجتماعی در کشورمان نیاز دارد, تجمع است.همانطور که دیده میشود پویای گرامی مقایسه ای میان طرح تشکیل بلوک چپ و شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران را مطرح کرده است و از من نظر خواسته است.پویای گرامی! طرح تشکیل بلوک چپ ضمنا و ضرورتا طرح ایجاد آلترناتیو سیاسی است و همانطور که مطرح کرده اید در برابر آلترناتیو راست قرار میگیرد حال انکه شورای مستقل که از مجموعه فعالین سیاسی منفرد و مستقل تشکیل شده است و همه با صفت فردی در آن حضور دارند, وظیفه ای جز همبستگی با امواج اعتراضی در داخل کشور برای خود قائل نبوده است. نه قرار بوده که الترناتیو سیاسی ارائه دهد و نه در اینده دگردیسی خواهد کرد.

این جریان بر اساس مستندات خود که بالغ بر هشتصد صفحه است هرگز بعنوان جایگزین احزاب و سازمانها مطرح نشده است و حتی از حضور افراد سازمانی و حزبی اما با صفت فردی استقبال کرده است. پس این مقایسه به علم نیست.از جانب دیگر حرکت افقی در ارتباطات وسیع درونی خود را نیز در عمل پیاده کرده است و پس از نه ماه فعالیت هیچ فرد و نهادی در راس آن قرار نداشته و قرار نمیگیرد حال انکه بر اساس پلاتفورم شما این رهبری مخفی شکل گرفته است و جایی برای ساختار افقی باقی نگذاشته است.پلاتفرم شما بسیار پر رنگ بدنبال جذب احزاب و سازمانهاست ( اتوپی ) حال آنکه ما با نقد انها آغاز کردیم. بنابر این مسیر حرکت ما نیز در دوجهت مختلف است.

تلاش ما برای تشکیل شورای مستقل همبستکی با جنبشهای اجتماعی در ایران بلحاظ ابتکار عمل هیج سنخیتی با اقدام شما ندارد. ابتکاری بوده است. مقصودش و مخاطبش سازمان دادن به نیروهای منفرد و مستقل سیاسی بوده است که طی دهه ها فردی و مستقل از جریانات سیاسی حرکت میکردند و امروزه در ظرفی بزرگتر خود را مییابند حال آنکه پلاتفورم هسته اولیه چپ و کارگری مبتنی بر جذب احزاب و سازمانهاست.اتفاقا شما رفقا جایتان را مناسب نیافته اید. با شناختی که من از موقعیت چپ و نیروهای سنتی اش دارم , پروسه رسیدن نیروهای سنتی موجود به واقعیات همانا تقویت نیروهایی است که انان را به نقد میکشند. بزبان ساده تر پاسخی به ضرورتها میدهند, وزنه ای میشوند و سپس به بازار معادلات این نحله راه می یابند و مهر خود را بر روند تکامل پذیر این نحله می کوبند.

در دنیای امروز چنانچه وزنه و مادیتی باشد میتواند حقانیتی را بیان کند ولاغیرامیدوارم که منظورم را متوجه شده باشی

ما امروزه با ماموت هایی درگیریم که مثل کرگدن پوست کلفت هستند. از سازمان و حزب که ابزار رسیدن به آمال انسانی کارگران و زحمتکشان میباید تلقی شود, خانه پدری ساخته اند و وظیفه مقدس و شاهکار زندگی خود را دفاع از این خانه پدری میدانند. از کف نهادن این خانه پدری تن دادن به نقدهایی تلقی میشود که دهه هاست بر انها روان است. من شک دارم که این نحله فرقه ای حتی به شما پاسخ مثبت دهند!ارزوی موفقیت برایتان

بهروز سورن

6.2.2020

 


پویا |

دوست گرامی بهروز سورن! با درود مجدد. متاسفانه بخشی ازمطلب من در اینجا و زیر مطلب آقای فرامز دادور جا افتاده است.فکر می کنم اشکال تکنیکی است.شاد و پیروز باشید.

پویا |

دوست گرامی بهروز سورن ! با درود.
قبل از هر چیز باید بگویم من مدافع هسته اولیه بلوک چپ و کارگری نیستم و از طریق سایت گزارشگران با این "تشکل" نوظهور آشنا شدم و هیچ گونه ارتباطی با این جمع ندارم.
شما در پاسخ به سوال من دربارۀ تفاوت میان هسته اولیه بلوک چپ و کارگری و شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران و .... به نکات کاملا درستی از نقطه نظر سیاسی،تشکیلاتی و عملی پرداختید.

1 – اینکه شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران خود را آلترناتیو نمی داند و تنها پشت جبهه ای برای مبارزات اعتراضی مردم علیه کلیت رژیم جمهوری ( کارگران،زنان و.... ) است، " ما از مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم که بطور گسترده و به اشکال گوناگون در ایران علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی جریان دارد، پشتیبانی و در راستای حمایت از جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی و بازتاب مبارزات آنان در سطح بین المللی تلاش می کنیم.". و خواسته های خود را در راستای خواسته های "اکثریت مردم" طرح می کند" "ما، به عنوان بخشی از نیروهای چپ و آزادی خواه در خارج از...Gozareshgar
info@gozareshgar.com