20.01.20 21:36 Alter: 1 year

فریده مرادی: پیش به سوی انقلاب دیگر !

Kategorie: Nachricht

 


به ظاهر بنزین است و به باطن هزاران درد دیگر.بیکاری، تورم ،تبعیض. گویا مدتهاست کارد به استخوان رسیده است .دیگه حتی با سیلی هم نمیتوان صورت خود را سرخ نگه داشت.پدران شرمنده و وا مانده از خواسته های خانواده و نگاه کودکان به دست های خالی پدران، به راستی که درد بزرگی است .
کار به همین جا ختم نمیشود علیرغم تحمل فشارهای کمرشکن اقتصادی از باب آزادی های اجتماعی و سیاسی نیز حلقه ی محاصره روز به روز تنگتر میشود. کوچکترین اعتراض انفرادی به حقوق معوقه کارگران امنیتی تلقی  شده و به شدید ترین صورت ممکن پاسخ داده میشود .
گویی تمامی مشکلات جامعه حل شده است که نوبت به بازی تکراری و کسل کننده ی مسئله حجاب زنان رسیده  است.

گشتهای ارشاد هر جا که دلشان بخواهد مزاحم نوامیس مردم شده و زخم های کهنه را تازه می کنند
با شنیدن خبر سه برابر شدن بهای بنزین مردم ایران دچار بهت زدگی شدند زیرا که موضوع گران شدن بنزین از سوی مقامات عالیرتبه همواره انکار میشد. تصمیمی که بدون اطلاع قبلی به صورت ناگهانی اجرا شد. حضور نیروهای یگان ویژه در جایگا ههای سوخت نشان از رعب و وحشت مسئولین از این تصمیم بود اجرای هم چنین تصمیمی اوج تحقیر و بی تفاوتی نسبت به مردم یک کشور است .
مردمی که به هر سازی رقصیدند، به امید دیدن کورسوی اصلاحات، به امید حفظ امنیت و جان هم وطنان. اما این بار دیگر بغض ها ترکید و هیچ چیز جلودار موج خروشان خشم مردم نشد. رژیم آخوندی که هیچگاه انتظار چنین عکس العملی را نداشت غافلگیر شده و خود را در شعله های بنزین گران شده اشان محصور دیدند. بر خلاف ادعاهای مسئولین رژیم که اعتراضات از طرف گروههای مخالف رژیم در خارج از کشور رهبری میشود، این اعتراضات به صورت کاملا خودجوش و آتش به اختیار مردم عادی جان به لب رسیده انجام گرفت .
رسانه های رژیم جمهوری اسلامی وقایع را از همان ابتدا به گونه ای دیگر پوشش داده و معترضان را عده ای کم و ارازل و اوباش جلوه داد اما بر کسی پوشیده نیست که آن روزها چه وقایعی روی داد و حنای رسانه ی میلی برای  کسی رنگی ندارد. نیروهای امنیتی،بسیج و لباس شخصی اعتراض مسالمت آمیز مردم را به خاک و خون کشاندند. آمار بالای کشته ها فقط در چند روز نخست نشان از درماندگی و خوی درندگی و وحشیانه ی رژیم تروریستی دارد.رژیمی که به نقل از روزنامه ی فرانسوی لوموند،حاضر است به قیمت حمام خون خودش راحفظ  کند .
اعتراض به گران شدن بنزین فقط یک بهانه بود و باعث شعله ورتر شدن خشم و انزجار مردم در تنگنا از دجالان اسلامی شد.کوچه ها و خیابان ها به تصرف مردم در آمدند و پایگاه های بسیج تصرف شدند.رژیم تروریستی وامانده و ترسان از خروش مردم همانند همیشه جوخه های ترور خود را اعم از بسیجی ، لباس شخصی و حرب الله را تا دندان مسلح به جان مردم معترض انداخت و در همان ساعات اولیه حمام خون به راه انداختند و حتی جنازه ی قربانیان را از بیمارستانها ربودند تا آمار دقیقی از قربانیان به گوش جهانیان نرسد.
 
از طرف دیگر با قطع اینترنت خواستند ارتباط مردم را با جهان خارج قطع کنند و مانع از ارتباط معترضان و اطلاع رسانی با یکدیگر شوند. اقدامی که باعث بهت زدگی مردمان همه  کشورهای جهان شد و واکنش اعتراض  مقامات کشورهای اروپایی و امریکایی را در بر داشت.حتی گروه تروریستی داعش پس از تصرف موصل در عراق از خدمات اینترنت بی بهره نبود و دولت عراق اینترنت آن کشور را قطع نکرد.موضوع قابل تامل دیگر چگونگی و شدت سرکوب در شهرهای مختلف است به گونه ای که بیشترین آمار قربانیان در شهرهای محروم کرمانشاه، کردستان،سیستان و بلوچستان و شیراز بود که این خود گواه از سر ریز شدن کاسه صبر مردم محروم  این مناطق است .
پس از این همه اقدامات وقیحانه در برابر قیام مردم،سخنان مسئولان نظام نمکی بود بر زخم مردم.آخوند روحانی که خود را نماینده یک ملت میداند و زمام امور را در دست دارد، اعلام کرد که خود او نیز از گران شدن بنزین  اطلاعی نداشته و پس از خواب شیرین مطلع شده است.یا دیگر مقامات که معترضان را در حکمی مفسد فی الارض تلقی کرده اند تا دست جلادان برای قلع و قمع مردم بیچاره بازتر شود .
همزمان با قیام مردم لبنان و بالخصوص مردم عراق و تلاش برای قطع دست های اختاپوس تروریستی ایران و  گروه های نیابتی اش، بیش از بیش باعث منزوی شدن و وحشت تروریستان رژیم آخوندی شده بود و شدت اعتراضات  به حدی بود که آخوند خامنه ای و بیشتر مقامات سپاه به آن اذعان داشتند. سناریوی مظلوم نمایی و اعتراف گیری  های اجباری رسانه  ملی  تکراری شده و مصرف داخلی داشت و آنقدر بر روی وقایع سر پوش گذاشتند که داد نمایندگان مجلس فرمایشی   نیز درآمد و پروانه سلحشوری نماینده مجلس تهران اعلام کرد که صدای اعترضات مردم  را با گلوله و بازداشت جواب دادن د
نیروهای انتظامی نیز برای منحرف کردن اذهان عمومی و خدشه دار کردن احساسات مردم،اماکن عمومی، بانک  ها و منازل شخصی را به آتش کشیدند که البته دست آنها برای همگان رو شد. این قیام و مبارزه سر آغاز انقلاب  است و آتش آن هرگز به خاکستر نا امیدی تبدیل نخواهد شد. صدای ایرانیان در بند ضحاک، اینبار در جهان طنین  انداز شد و گرد شرمساری بر چهره ی تیره ی تروری ستان دشمنان انسانیت نشست.اگر ملتی آزادی بخواهد باید بهای  آنرا بپردازد و بهای انقلاب ، خون جانباختگان است.

پیش به سوی انقلاب دیگر !
 
۲ دسامبر  ٠١۹
 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com