14.01.20 00:34 Alter: 4 days

اطلاعیه گردهمایی مشترک نهادها در سوئد: خیزش مبارزاتی و اعتراضی مردم در ایران ادامه دارد!

Kategorie: Nachricht

 

اعتراضات سراسری مردم علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی سرمایه در آبانماه آنچنان رژیم را به لب پرتگاه برد که تمامی سران دستگاه فاسد، جز کابوس سرنگونی چیز دیگری برایشان قابل تصور نبود. رژیم جنایکار در آبانماه بیش از 1500 نفر را کشت و هزاران نفر را دستگیر کرد که در زیر شکنجه های بزدلان حاکم در ایران به سر میبرند و متاسفانه در خطر مرگ قرار دارند. با کمک ترور قاسم سلیمانی که یکی از تروریستهای به نام دستگاه اسلامی بود و در منطقه باعث مرگ و کشتار هزاران افغانستانی، عراقی، لبنانی و سوریه ای و ... شد و ریاست نیروهای ارتجاعی نظامی و امنیتی در منطقه را بعهده داشت، توسط آمریکای تروریست این مهره رژیم به حلاکت رسید، این خوش خدمتی آمریکا به نظام سرمایه داری اسلامی وقفه ای کوتاهی در اعتراضات مردم ایجاد کرد، رژیم خوشحال از به انحراف رفتن مبارزات مردم، اعزای عمومی اعلام نمود و در همین حین بود که، موشک مرگ توسط سپاه به هواپیمایی مسافربری شلیک گردید و جنایت دیگری از طرف این دستگاه منفور که منجر به کشته شدن 176 نفر تمام شد، صورت گرفت.

مردم معترض و خشمگین به پا خاسته و در اعتراض به این وحشیگری، دوباره اعتراضات خود را آغاز نمودند و اینبار با شعارهای منسجمتر، قاطعانه تر خواهان نابودی جمهوری اسلامی شدند و هرگونه رهبر و شاه را به دور ریختند. مردم در کنار دانشجویان در شهرهای مختلف فریاد اعتراضشان را علیه سیستم کشتار بلند کردند، بخشهای مختلف جامعه علاوه بر کارگران و زحمتکشان نیز به این حرکت مبارزاتی سراسری پیوستند و در مقابل انواع و اقسام نیروهای سرکوبگر جسورانه ایستاده و لقب " بی شرف" را به این اوباشان و اراذل دادند. این مبارزه برعلیه نظام سرمایه داری در ایران تا تحقق آلترناتیو جایگزینی در قدرت و مدیریت بدست شوراهای مردم ادامه خواهد داشت.

ما ضمن حمایت از گردهمائی 15 ژانویه 2020 از همگان دعوت میکنیم که دراین حرکت شرکت فعال نموده و در هرکجا و به هرشکل که میتوانیم از مبارزات مردم در ایران علیه نظام سرمایه داری اسلامی فعالانه دفاع کرده و افکار عمومی مترقی جهانی را آگاه از شرایط و مبارزات در ایران کرده و به جلب همبستگی وسیع از مردم مبارز بپردازیم. 

برابری، آزادی – اداره شورایی

نان، کار، آزادی – شادی، رفاه، آبادی

 

شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی – فریاد خاوران

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

پلاتفرم دمکراتیک ایران – استکهلم

شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران – استکهلم

حامیان مادران پارک لاله – استکهلم

 

ژانویه 2020
Gozareshgar
info@gozareshgar.com