30.11.19 00:11 Alter: 7 days

متن سخنرانی فرناز امامی از اعضای انجمن پناهندگان در اکسیون «میدان یرن توریت» همراه لینک فیلم

Kategorie: Meldungen Links

 خوشحالم امروز در اینجا جمع شدیم تا در حد توان و امکانات خود از اعتراضات مردم در ایران بر علیه حکومت جمهوری اسلامی حمایت کنیم. از دستگیرشدگانی که در معرض مرگ قرار گرفته‌اند. چهل سال است که این حکومت اسلامی خون می‌ریزد و هر اعتراضی را سرکوب می‌کند. مردم در این چهل سال نه شادی داشته‌اند و نه آنگونه که خواسته‌اند لباس پوشیده‌اند و نه زندگی دلخواه خود را داشته‌اند و نه هروقت به گرانی و فقر و بیچارگی اعتراض کرده‌اند در امان مانده‌اند. مگر ما پناهجویان چه چیزی به جز این گفته‌ایم؟
 چه سندی از اخباری که از سرکوب به بیرون می‌رسد میتواند واضح‌تر توضیح دهد که زندگی در ایران با وجود داشتن عقیده متفاوت از عقیده اسلامی به معنای از دست دادن شانس زندگی معمول است و در خطر مرگ قرار گرفتن. صحنه‌های دلخراش سرکوب و کشتار اخیر جوانان تنها به دلیل اعتراض آنها به گرانی بنزین نمونه انکار ناپذیر نا امنی زندگی کسانی است که خلاف جریان اسلامی حاکم فکر میکنند و نظر دارند.
 ما تبعیدشدگان که توانستیم جان خود را حفظ کنیم امروز در شرایط امن چگونه می‌توانیم نسبت به سرنوشت هزاران انسان معترض از جنس خودمان بی‌تفاوت باشیم. ما امروز در اینجا توجه جهانیان را به وضعیت اسفناک کشتار توسط جمهوری اسلامی جلب کرده و می‌گوئیم اگر نمی‌توانید به رژیم جمهوری اسلامی برای دست برداشتن از این همه ظلم و کشتار فشار آورید پس پذیرای موج وسیع مهاجران از آن کشور باشید و فردا به آنها نگوئید در ایران خطری جان شما را تهدید نمی‌کند.

 آنها به دختر سیزده ساله رحم نکرده‌اند و او را به حساب اشرار کشته‌اند، چه رسد به کسانی که برای گسترش عقیده خود تبلیغ کنند. ما که از آن جهنم «جان سالم به در برده‌ایم» وظیفه خود می‌دانیم با هر امکانی که داریم صدای آنانی باشیم که در
ایران زندانی و اسیر این رژیم جنایت‌کار شدند. (فرناز امامی. اکسیون اعتراضی به رفتارهای دیکتاتوری جمهوری اخوندی.
لینک فیلم:
https://www.facebook.com/fara.Ema54/videos/424146545156689


فرناز امامی
 ۲۸ نوامبر ساعت۱۶ میدان یرنتوریت گوتنبرگ
Gozareshgar
info@gozareshgar.com