28.10.19 21:46 Alter: 18 days

شروع اعتصاب غذای خشک همایون زارعان پناهجوی ایرانی در کابل و طرح مطالباتش از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

Kategorie: Nachricht

 

به نام انسان و به نام آزادي

خواسته هاي من از كميشنري سازمان ملل متحد و دفتر امور مهاجرين

١.تامين مسكن براي زندگي ٢.تامين امنيت جاني و رواني بنده ٣.حداقلی از حقوق برای مخارج زندگی یا ایجاد اشتغال برای درآمد زایی مبلغ(٢٠٠٠٠)افغاني برای تمام مخارج مشمول اجاره خانه و غذا و روزمره ٤.تضمین عدم قطع حقوق، قبل از ایجاد اشتغال. (با این توضیح که سند پناهندگی این سازمان در جامعه ی افغانستان نزد مردم و سازمانها معتبر نیست و با آن نه خانه به پناهنده اجاره میدهند، نه کار.) ٥.اگر فراهم كردن اين شرايط براي كميشنري سازمان ملل متحد و دفتر امور مهاجرين در افغانستان قابل اجرا نميباشد،من را به كشور ديگري انتقال دهند. ٦.در صورت عمل نكردن به هيچيك از اين خواسته ها كه به عنوان پناهنده حق قانوني اينجانب ميباشد. اعتصاب غذاي خشك را که شروع کرده ام تا مرگ یا تحقق خواسته هایم، ادامه خواهم داد .

به نام انسان و به نام آزادي وانگه نبرد ابدي به خواب بينيد چهره ي آسايش... هنر تا ابد آشوبگر و همیشه انقلابی است، زیرا هنرمند، به اندازه بزرگی اش،همیشه به مصاف ناشناخته ها می رود، و رهاورد این مصاف همیشه یک بدعت و نوآوری، یک نماد جدید، نگاه تازه ای به زندگی و تصویر بیرونی امور درونی است. هيچ كس و هيچ چيزي آن قدر قوي نيست كه بتواند مرا از رسيدن به اهدافم بازدارد.به تنهائي هم از همه قوي ترم و به راهم ادامه خواهم داد. (شروع اعتصاب غذاي خشك از دوشنبه ششم آبان ماه سال ١٣٩٨) پاينده باشيد


ارادتمند شما:همايون زارعان كمپ مهاجرين كابل

https://twitter.com/ZareanHomayoon
Gozareshgar
info@gozareshgar.com