27.10.19 01:29 Alter: 20 days

ناصر بابامیری: زنان و مردانی از جنس کموناردها

Kategorie: Meldungen Links

 

زنان و مردانی از جنس کموناردها

آزادیتان هر چند مشروط مبارک!

 

امروز 4 آبان جمعی از زندانیان آزادیخواه و برابری طلب دربند و از اعضای هیئت تحریریه نشریه گام اعم از سپیده قلیان خبرنگار، سازناز الهیاری، امیرامیرقلی و امیر حسین محمدی فر در جریان اعتصابات هفت تپه و مرضیه امیری و عاطفه رنگریز از دستگیر شدگان روز گرامیداشت 1 مه با قید وثیقه سنگین آزاد شدند. خبرها حاکی از اینست آزادی اسماعیل بخشی، عسل محمدی و ندا ناجی را به روز دوشنبه موکول کرده اند. پیشاپیش باید این آزادی را هر چند مشروط به این عزیزان و خانواده هایشان و جنبش کارگری ایران و دیگر جنبشهای پیشرو در داخل و خارج از کشور نیز که از هیچ تلاشی برای فشار به رژیم جهت آزادی فوری و بی قید و شرط آنان فرو گذار نبودند تبریک گفت. شادی و نشاطی که امروز دل این خانواده ها و همه ما را فرا گرفت بایستی با سرنگونی انقلابی این رژیم کل جامعه را فرا بگیرد.

 

رژیم سرمایه داری ایران وقتی نتوانست در اراده مبارزاتی فولادین زنان و مردان از جنس کموناردها نه با شکنجه و نه با شوهای تلویزیونی ساختگی به ذره خلل ایجاد کند؛ وقتی نتوانست با صدور احکام سنگین روحیه مبارزه جوئی آنان در زندان و همنوعانشان در خیابان، دانشگاه و کارخانه را در هم بشکند؛ وقتی نتوانست با پای نامه امضاء کردن چهره ها فعالین را در انظار عموم خدشه دار کند و میان صفوف طبقاتی آنان شکاف بیاندازد و چند دستگی ایجاد کندد؛ وقتی همه راههای دور زدن طبقه کارگر مبنی بر وعده و وعیدهای پوچ به بن بست خورد و کارفرما، دلالان خانه کارگر و شورای اسلامی کار و اعوان وانصارش همه دست از پا درازتر برگشتند؛ وقتی رژیم نه تنها نتوانست مبارزات هر روزه کارگران در هفت تپه و فولاد اهواز را برغم بگیر و ببند جمعهای ده ها نفری و هجوم های مکرر و مضروب کردنشان به عقب نشینی وادارد، بلکه مبارزه هر روزه هپکو و آذرآب و دیگر بخشهای کارگری را دید در برابر سرکوب مرعوب نشدند و حتی بخشی از شعار و مطالبه مبارزاتیشان را منوط کرده اند به حمایت و همبستگی با کارگران هفت تپه و فولاد اهواز، رژیم ناچار شد با ارزیابی از بحرانی که با آن گریبانگیر است آزادی جمعی از زندانیان را به عنوان یک راه حل بیازماید، شاید از اینطریق و با این عقب نشینی بشود جلو مخاطرات جدی تر را در این شرایط بحرانی گرفت.

جنبش کارگری ایران، کمونیستها و دیگر جنبشهای پیشرو و آزادیخواهان ضمن اینکه این عقب نشینی رژیم را یک گام به پیش در مبارزات خود به حساب میاورند اما کماکان مبارزه را تا سرنگونی انقلابی این رژیم و بر چیدن کل بساط ننگین آن پی میگیرند.

 

26.10.2019
Gozareshgar
info@gozareshgar.com