25.10.19 22:53 Alter: 21 days

عباس رحمتي: «روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!

Kategorie: Meldungen Links

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

دوشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨ روح الله زم( نيما) رئيس «آمد نيوز» را اطلاعات برون مرزي سپاه پاسداران در عراق / بغداد ويا در راه  نجف با تله اي كه از قبل برايش ترتيب داده بود با روش  پليسي نظامي  به دام انداختند و  با شيوه معمول  آدم ربايي با چشم بسته راهي بازداشتگاههاي عراق و بعد احتمالن  به ايران برده شد.( مازيار مدير فني آمد نيوز گفته بود مدتي در عراق بازداشت بود) بي بي سي فارسي  كه خواسته است دستان خون آلود رژيم را پاك كند ، مي گويد «زم »را اطلاعات عراق ،سي و شش ساعت باز جويي كرده ولي بازجوها در عراق هم ايراني بودند!! اما رژيم  ابتداء با يك دروغ شاخدار ديگري ، گاف بزرگي  را نمايان  كرده است. آنها اعلام كردند كه روح اله زم را در پاريس دستگير كرده اند! خبرها حاكي از اين است كه دستگيري روح الله زم در كنسولگري فرانسه در عراق بوده است ! درحالي كه قبل از پروازِ « زم » ، پليس فرانسه به او گفته بود كه به عراق رفتن خطرناك است و بهتر است نرويد!! ولي چرا گوش نكرد، تعجب آور  است؟!روزنامه هاي اصولگرا بيشتر به اين دستگيري پرداخته اند ويكي از آنها،  تيتر بزرگي با عنوان  «زم ذليل» را در صفحه اول زده است. 

دستگيري  «زم »چگونه بود؟ 

مقدمقه اين پرواز را فردي بنام «شيرين نجفي » يا همان سودابه خرسند ( ادمين ٢ آمدنيوز) تلفني از تركيه رقم  ميزند. شيرين نجفي ( سودابه خرسند) او كسي  است كه با كانال " آمد نيوز" كار مي كرده است و روح اله به او اعتماد  كامل داشته است وي وعده  ملاقات با آيت ا... علي سيستاني  مرجع تقليد شيعيان  در نجف رابه او  مي دهد! نجفي ، حتا اضافه مي كند كه پول و امكانات مالي هم  وجود دارد مي گويند ؛ روح اله زم مي خواسته يك تلويزيون براه اندازد  ( البته ،پول ،پاشنه آشيل زم است )  و بدنبال أنبوهي پول بوده است. شيرين نجفي اين پاشنه آشيل را خوب مي شناخت و قبلن هم با يك عكس مدير آمد نيوز را تحريك مي كند.در همين جا كوتاه اشاره كنم ، شيرين نجفي يك هفته قبل از روح الله وارد عراق شده بود! او كسي  است كه نه اقامت تركيه را دارد و نه اروپا! او  با پاسپورت  جعلي  وارد عراق شده است و در عراق رد شدن از پاس كنترل با پاسپورت جعلي امكانش بسيار ضعيف است  ( پليس امنيتي / مرزي بايد او را از پاس  كنترل رد كند) دومين مسئله اي كه بايد به آن  اشاره كرد اين است، چگونه نفري كه  أدمين ٢  است  بعد از دستگيري نفمهميده كه كانال لو رفته و مسئول اولش دستگير شده است و در اين رابطه ديگران را خبر نكرده يعني هيچ اقدامي نكرده است ،به دوستان  و أمين ها  و اسپانسر و...  ديگران هم خبري نداده است . بعدها خبر را روزنامه لافيگارو فرانسوي ،  قطر چكاني درز داد اين روزنامه  بدون نام بردن ، از زن جواني كه  رابط  «زم » بوده است ،در خبرها ياد كرده است.

البته فيگارو هم  نوشته است :" فرانسه،( دولت ) مي توانست از اين واقعه جلوگيري كند ولي نكرد "شايد براي  معامله  و تعويض با «رونلاند مارشال» و «فريباعادلخواه» دو محقق دانشگاه ساينس پو فرانسه  وچند تن ديگر از گروگانهاي فرانسوي  كه در زندانهاي رژيم هستند! علي جوانمردي مي گويد پليس  فرانسه ، خطر سفر به عراق را ياد آوري كرده است امما بازهم گوش نكرده است! به احتمال زياد،« روح الله زم» در ذهن خودش ماجرا جويي هايي كرده است تا جايي كه حرف پليس فرانسه  كه خطر را گوشزد كرده  هم گوش نمي كند، چنين برخوردي سوال برانگيز است! آيا آگاهانه اين كار را كرده أست ؟  روح الله زم  در نهايت از طريق امان پايتخت اُردن (با  ترانزيت)   خود را به بغداد  مي رساند! بايد پرسيد چطور مي شود يك فردي كه خود را سياسي مي داند در آن شرايطي كه رژيم أربعين حسيني را به عراق كشانده و تمامي نيروهاي امنيتي اش را به عراق برده اين  موضوع را درك نكرده است كه احتمال ضربه و حتا دستگيري را هممتصور نشده است  ؟! تعجب آور نيست  كه چنين  حركاتي ،  سوال بزرگي را براي هر مخاطبي ايجاد ميكند.

 توجه داشته باشيد بغداد و نجف ، جلولانگاه  و مركز اطلاعاتي سپاه است و باز  فراموش نكنيم ، هشت سال پيش  قانون استرداد مجرمين سياسي (مبارزين ومخالفان رژيم ياافراد سياسي )بين ايران و عراق امضاء شد گرچه به گفته آمريكايي هارژيم به قانون عدم استرداد سياسيون وقعي نگذاشته است! بخاطر همين قانون  بود كه رژيم چندين بار قانون را رعايت نكرده وبه مقرمجاهدين ا(اشرف) حمله كرد و در پايان سپاه قدس ، با كمك حاكمان تهران آنجا را اشغال كردند. در واقع قانون استرداد با معامله هاي اقتصادي حل و فضل مي شود.در رابطه با دستگيري  « روح الله زم »سپاه تلاش مي كند كه جا و مكان ديگري را مطرح كند خبرهايي كه اطلاعات  سپاه رژيم درز داده بود حاكي از اين است كه در آسمان ايران، هواپيما حامل زم را فرود اجباري داده است! (شيراز) شركت هواپيمايي فلاي دوبي در پاسخ به بي بي سي  شايع سفر روح الله زم با اين شركت را تكذيب كرده است (١٩مهر) اين شركت ، به بي بي سي گفته است؛ چنين كسي با اين نام را نداشته ايم و بدون مسئله به عراق فرود آمده ايم! لازم است اشاره شود ، بليط پرواز روح الله زم در دفتر مسافرتي در كربلا با يك بليط "فرست كلاسه" رزرو  شده است! در طول سفر «زم» مرتب با همسرش در تماس بوده است و در اردن يك عكس هم براي همسرش ميفرستد.

همسرش «مهسارازانی »می‌گوید:" از زمانی که همسرش وارد بغداد شده از او بی خبر بوده تا اینکه ۲۴ ساعت پس از ورود به بغداد با او تماس می‌گیرد. اما به گفته او آقای زم در آن مکالمه حالت عادی نداشته و به نظر می‌رسیده زودتر می‌خواهد برود."

آدم ربايي شيوه هميشگي براي بقاء:

بايد گفت ؛اين اولين بار نبوده و نيست كه جمهوري فاشيستي مذهبي بطور پيچيده اي  نفرات خود را به خارج كشور ميفرستد تا در درون نيروهاي اپوزيسيون  نفوذ داده  تا در موقعيت هاي مناسب ترور و يا آدم ربايي كند، البته اين بار ضربه به اپوزيسيون شكل ديگري به خود گرفت .به چقدر مورد آدم ربايي اشاره مي كنم، در تركيه زماني كه منوچهر متكي ( وزير خارجه جنجالي احمدي نژاد)سفير رژيم در آنجا بود در تاريخ ١٩ مهر ١٣٦٧ ابوالحسن مجتهدزاده ( نبي )از اعضاي سازمان  مجاهدين خلق ربوده مي شود كه در راه بردن به ايران ،  پس از نه روز ازدست ربايندگان فرار مي كند. موردديگر، علي اكبر قرباني نيكجه در ١٤ خردادماه ١٣٧١ربوده و به فجيع ترين شكل او را در تركيه شكنجه كرده و بعد حلقه آويز  مي كنندآثار شكنجه بر روي بدنش ديده شده بود. پس از آن در باكو يكي از فدايي هاي ( أكثريت ) سابق ( در آن زمان تاجر چوب بود ) بنام علي توسلي  با قرار معامله بزرگ چوب  به باكو رفته بود كه  از ربويندگان ميشود. رژيم ترور و وحشت ، در سوريه ( عبدالله منصوري و ٦ تن ديگر) را ربود و به قتل رسانده است  . در عراق و لبنان و... آدم ربايي ها را  براي  از بين بردن مخالفين  و يا   تحت فشار قرار داده  و ضربه اهداي را زده و يا به قتل رسانده است . امروز باز ، پس از چهل سال ، هر زمان كه موقعيش را يافته ، به ترور و آدم ربايي  ادامه داده است ،اين فهرست طولاني است كه باز در جاي ديگر به آن مي پردازيم. [١] درست است كه رژيم ،  هر از چندي كه دستش به سوژه ها نمي رسيده كار ترور را  متوقف كرده است ولي باز به شكلهاي ديگري  به  جنايات  خود ادامه داده است ! رژيم تروريست پرور جوهره تروريستي دارد و  هر كجا كه بتواند دست به ترور و آدم ربايي مي زند.

روح زم اپوزيسيون يا نفوذي؟!

درمورد روح اله زم بايد نوشت ؛ او از فرستندگان  جناحهاي دروني  رژيم بود  كه براي كوبيدن جناح ديگر رژيم به خارج مي آيد و تبديل به ابزاري مي شود تا در مقابل جناح هاي ديگري إفشاگري  كند. خبرهايي كه سي درصد و گاهي كمتر،  درست از آب در مي آمد! او اطلاعات را از جناحي ( احتمالن روحاني و رفسنجاني ) مي گرفت  كه بعدها از كانالهاي مختلف دروني ، خبرهاي درست  و غلطي را تركيب مي كرد  و عليه جناح ديگري به افشاگري مي پرداخت، مثلن به گفته خودش اطلاعاتي كه در مورد لاريجاني ها و خانوادة اش در دست داشت كه به هزارها صفحه هم ميرسيد را قطره چكاني مي گفت يعني كاملن باز گو نمي كرد. او سر كلاف را  به شيوه احمدي نژادي باز  مي كرد ( بگم بگم) و بقيه را به بعد موكول ميكرد. در مورد بدل خامنه اي ( طاهري )زياد مانور مي داد! او پس از طرد شدن از سوي اپوزيسيون با تلويزيوني اينترنتي بيان كارش را شروع كرد.حركات او در  روزهاي اول و همكاري با تلويزيون «بيان»  شايد مخاطب را جذب مي كرد ولي ديري نمي پايد كه مستندي از طرف رژيم به نمايش در ميايد كه تمامي نيروهاي اپوزيسيون و حتا همكار خود را ( بيژن فرهودي)مورد تهاجم قرار ميدهد. او گامها يش را با بلند پروازي  بسياري بر ميداشت تا مخاطب هايش را افزايش دهد. از طرفي ، بخاطر انباشت اطلاعاتي كه از درون كشور به او ميرسيد ، نمي توانست جمع و جورشان كند و به همين خاطر يك وضعيت هيستريكي بر او حاكم بود. از همان بدو ورودش«روح الله زم »از طرف نيروها و جريانات اپوزيسيون طرد شده بود شايد بخاطر همين بود كه  با  مطرح كردن سؤالاتي از مهمانان برنامه آخر هفته ( بيان)،  بدنبال سرنخهايي در خارج كشور از اپوزيسيون بود! همانطور كه نوشتم ، اين موضوع را زنده ياد «مانوك خدابخشيان »پس از اولين مصاحبه اش با بيژن فرهودي و زم  ياد آوري كرد و ديگر حاضر به ادامه كار با اين تلويزيون نشد. مانوك  او را فردي مشكوك ميدانست كه بدنبال  جمع آوري اطلاعات بود، او  سوالاتي بؤ دار مطرح ميكرد !در مجموع مي توان گفت ؛  اطلاعاتي كه كه «زم» مي داد، يك فايده اي داشت ، يعني درست يا غلطش ،جناحهاي رژيم را بجان يگديگر انداخته بود!  بعنوان مثال ،  خبر متهم كردن وزير اطلاعات روحاني با آمد نيوز (علوي)  از طرف «حسن عباسي »باعث دستگيري او ميشود. بعضي خبرهايش  هم بلوف بود كه شايد  نهادهاي درون رژيم از سپاه تا بيت رهبري ولايت مطلقه فقيه عمدن در اختيارش قرار مي دادند تا جناحهاي مخالف ديگر را افشاء كند و در صورت لزوم با مطرح كردن خبرِديگري  بر بي اعتباري «زم »بيافزايند يعني هم خود و هم مخاطبين را بازيچه قرار داده بودند!در درون  اين گونه خبرها گاهي  آمارها و ارقام عجيبي بدست  مي آمد، كه به خالي بود منابع  از بي خبري نزديكتر بود!  .خبري ( يا بلوفي) كه در مورد خارج كردن ٢٤٨ ميليارد دلار از كشور  و انتقال به بانكهاي آفريقا داده شد، هيچگاه كسي به آن باور نكرد!امما  افشاء حسابهاي لاريجاني رئيس قوه قضائيه و جاسوسي دخترش در انگليس، يا جنگ گرگها يعني  لاريجاني و يزدي بيرون مي زند كه  گوشه اي از آن نمايان شد و رژيم به آرامي از كنار آن گذشت . خارج كردن سرمايه هاي كشور توسط قاليباف  سر و صداي زيادي بپا  كرد. در مورد تظاهراتهاي گسترده شهرهاي ايران در سال١٣٩٦  روح الله زم باد به غبغب انداخت كه اين فراخوان من بود كه مردم را به خيابانها كشاند كه اينچنين نبود اين مسئله   خود باز به بي اعتمادي مردم  از اپوزيسيون افزود. در اين رابطه  بايد گفت ؛چنان فشاري هم از نظر سياسي و هم اقتصادي اجتماعي  بر مردم حاكم است كه هر فرصتي را برعليه رژيم تبديل ميكنند. درست  است كه آمد نيوز  خبر هاي موثق و غير موثق را تركيب كرده و  بيرون مي داد، امما بعد از دستگيري رئيس آمد نيوز ضربه اي  كاري به شبكه هاي اينترنتي در داخل و خارج وارد خواهد كرد. خصوصن  به كانالهاي تلگرامي و افرادي كه در اين رابطه  در داخل فعاليت مي كردن، بيشترين ضربه را خواهند زد كه ضررش بيشتر  از نفع آن خواهد بود. حال بعد از دستگيري ِ روح اله زم  از او براي تصفيه هاي داخلي استفاده خواهند كرد البته اين كار تضادها و اختلافات دروني را بيشتر دامن خواهد زد كه مردم مي توانند از بهم ريختن اوضاع در جهت سرنگوني رژيم استفاده كنند. در آينده ، رژيم و  جناحهاي دروني  آن باز هم از  اين گونه افراد  براي فريب و يا بي اعتبار كردن نيروي اپوزيسيون استفاده خواهد كرد.اين گونه افراد از درون  جناحها  از  داخلِ كشور به بيرون خواهند آمد تا  هم اپوزيسيون را بي اعتبار كنند و هم اينكه يكديگر را افشاء كنند البته روح الله از نوع ديگري از آقازاده ها بود. نمونه هاي زيادي مانند« اكبر گنجي و عطاء الله مهاجراني» و... وجود دارد كه هنوز هم براي رژيم خوش خدمتي مي كنند! اين گونه افراد ته ذهنشان تغيير در روش رژيم است! «روح الله زم » از اين تيپ افراد است . او آخوند زاده بود و سرنگوني رژيم را نمي خواست او هم مي خواست جناح چپ تر اصلاح طلبان را تحريك كند تا شايد تغييراتي در بدنه رژيم ايجاد شود در حاليكه مي دانيم كه اين رژيم  از رهبري تا كل بدنه فاسد هستد و تا سرنگون نشود، هيچ گونه تغييري در ايران  بوجود نخواهد آمد. اين مردمان  ايران هستند كه بايد سرنوشت خودرا  در دست بگيرند و كار را يك سره  كنند. در اينجا باز بايد آوري كنيم در گذشته هم  هشدار داده بوديم كه رژيم ترور و سركوب نفرات خود را با محملهاي  پناهندگي به خارج كشور ميفرستد تا سر نخهايي  از اپوزيسيون كشف كند و به موقع ضرباتش را وارد كند. نمونه بارز اين سري افراد «پاسدار محمد رضا مدحي»بود، او يكي ديگر از سپاهياني بود كه به شكل پيچيده وارد كارزار اپوزيسيون خارج كشور شده بود و تا آنجا پيش رفته بود كه توانست بعنوان  اعضاي هسته أوليه در درون يكي از جريانات (اپوزيسيون) خود را جا كند و حتا تا اعلام بيروني كردن هم پيش  رفتند[٢]! 

مي توان گفت اطلاعات سپاه با اين كارها دو هدف را دنبال مي كند : ١- تضعيف اپوزيسيون ٢- قوي نشان دادن اطلاعات سپاه و اينكه ، اپوزيسيون خارج  ضعيف است و بايد  دست از مبارزه باما دست برداريد و... بايد گفت ؛دستگيري «روح الله زم»  تلنگري است به اپوزيسيون خارج كشور! اين اولين و آخرين ترفند رژيم سركوبگر و ترور پرور نخواهد بود. نيروهاي اپوزيسيون  بايد هوشيار باشند و نبايد در دام چنين مهره هايي گرفتارشوند.

نظرات سپاه اپوزيسيون: 

سپاه پاسداران مي گويد ؛ روح الله زم از دو سال پيش در تور امنيتي ما بوده است ،سپاه نوشت؛ اين تازه شروع ماجراست . لازم به يادآوري  است ، در حال حاضر،  نهاد اطلاعاتي و امنيتي كشور به سپاه تحويل داده شده است و چنين بلوفهايي فقط از اطلاعات سپاه  شنيده مي شود. بايد پرسيد اگر توان اطلاعاتي سپاه انقدر بالاست چرا عاملين رانت و اختلاسگران و دزدان بزرگ  و اسيد پاشان و...  را دستگير نمي كنند؟! بايد گفت اين دستگيري عمليات پيچيده اي نبوده است ، عمليات فريب بوده است و شيرين نجفي و زن جواني ديگر دست روح الله زم را دردست اطلاعات سپاه گذاشته و هردو را باهم به ايران برگردانده اند! رژيم مي خواهد بگويد بزرگترين جاسوس موساد و انگليس و اروپا و.كل جهان  را دستگير كرده ايم و  اين را هر شب هم  با يك مستند نشان مي دهد در حاليكه اينها پولتيك هاي اطلاعات سپاه است يا ذهن مردم را به ناكجا آباد بكشاند.

تحليل و نظرات زيادي در مورد دستگيري «زم» و دستگيريها و گروگان گيري هاي خارج كشور شنيده مي شود. يك نظر اين است كه ؛ به احتمال زياد روح الله زم را براي نفوذ در اپوزيسيون خارج كشور به فرانسه فرستاده اند و حالا كه  مهره ي سوخته اي شده ، ماموريتش به پايان رسيده است او را دستگير كرده اند تا قدرت اطلاعاتي سپاه را به رخ اپوزيسيون بكشند يكبار ديگر در يك برنامه مستند كه از   تلويزيون رژيم پخش شد مسائل پشت پرده اي زم و يارانش بشكل فجيعي لو رفت. در آنجا شخصيتهاي زيادي از جمله رضا پهلوي   حتا همكار تلويزيوني خود را كوبيده و سكه ي يك پولش مي كند! البته  شايد براي رد گم كردن ،  بعد از پخش از اين مستند، از افراد پوزش مي خواهد! نظر ديگر هم مي گويد ؛ او فرستاده رژيم نبوده است. «روح الله زم  »أقازاده اي  از جنس ديگر و از اپوزيسيونهايي است كه تغيير رژيم را نمي خواست امما تغيير توسط جناحي را خواستار بود!

چرا زم به عراق مي رود؟!

ابتداء بنا بود به استراليا برود و با يك دعوت نامه بي اعتبار از طرف «وفا نيكفر»از رفتن به آنجا پشيمان شد و يكباره با تلفن شيرين نجفي تصميم رفتن به عراق را مي گيرد! پليس فرانسه مي گويد اين سفر خطر ناك است نرويد بهتر است . تصميم از ابتداء در سر  روح الله گرفته شده است ، مي خواهد فرانسه را براحتي ترك كند. چرا؟ اين سوال بزرگي است ! نزديكان روح الله زم مي گويند ؛ او در خارج مسائل امنيتي را كاملن رعايت ميكرده و پليس پاريس هم از او مراقبت مي كرد وهرگز بدون گدار به آب نمي زد ، او براحتي فرانسه را ترك نمي كرد.  حتا پليس فرانسه به عراق رفتن را خطرناك دانسته بود و به او ياد آوري كرده بود، با اين حال حرفِ پليس راهم گوش نكرده و رفت ! اينجاست كه رفتن به عراق و دستگيري او سوال برانگيز است. همزمان با ربودن روح الله زم اطلاعات سپاه قصد عمليات ديگري را دارد ، بدين صورت كه فرد ديگري را بنام  «سميرا م» با هدايت «صالحي» به كردستان عراق، فرستاده ميفرستند تا با «علي جوانمردي» تماس بگيرند و با مطرح كردن اينكه خبرهايي از  درون رژيم داريم ، كه قصد فريب او و يارانش را داشتند ولي تيم «جوانمردي» تور امنيتي  رژيم را به موقع تشخيص داده و اين ضربه را خنثا مي كنند. حتا شيرين نجفي با جوانمردي ، تماس مي گيرد كه او در ظرف دو دقيقه جاي شيرين را مي گويد، كه شروع به فحش دادن جوانمرد مي كند! كاركنان " آوا تودئ" بعد از لو رفتن نقشه هاي اين دو (همكار تروريستها)  ، موضوع را رها نكرده  با كمك پليس و نيروهاي امنيتي عراق، آنها را دستگير كرده و بقول «جوانمردي» به همه كارهاي تروريستي كه بنا بود عملي شود اعتراف كرده اند آنها تمام اطلاعات را لو داده اند. لازم به يادآوري است، قبلن هم چندين بار جوانمردي و تيمش توسط رژيم تهديد شده بودند.

بازهم ياد آور يمي كنيم ؛ وظيفه اپوزيسيون ،هوشياري كامل و توجه به طرحهاي تروريستي در خارج كشور است .توجه داشته باشيد، هيچ رژيم ديكتاتور و تروريست پروري  بدون ترور نتوانسته است دوام بياورد اگر يك روز، دست از ترور بردارد  پايه هاي حكومت ضد مردمي اش سست تر خواهد شد. امما رژيم تهران اين راه را تا پايان ادامه خواهد داد.چهل سال حاكميت ترور و وحشت نشان از اين واقعيت دارد.

-پس ترور و گروگان گرفتن تا سرنگوني رژيم ادامه خواهد يافت به همين دليل ، رژيم ،  سعي دارد به روشهاي مختلف  اپوزيسيون را بي اعتبار كند. نفوذ كردن در اپوزيسيون  يكي از شيوه هاي ديگر رژيم بوده است  تا به قول خودشان، چند صباحي  بيشتر بماند.نبود اپوزيسيون و يا ضعيف شدن آن، هميشه  به رژيم قدرت مانور بيشتري  در صحنه خواهد داد! هوشياري اپوزيسيون و  تشكيلاتي عمل كردن از مبرمترين كارهايي است كه نيروهاي مبارز  بايد به توجه داشته باشند. حضور اپوزيسيون در صحنه مي تواند تمامي مانورهاي رژيم و اطلاعات سپاه را خنثا كند، نمونه اش تيم «آواتودي» بود كه در بالا به آن اشاره شد . 

نكته ديگر اينكه رژيم  جمهوري اسلامي سعي دارداز طريق نيروها و سفيران خارجي  اش ، خود را به اپوزيسيون  نزديك كند. شيوه هاي كار رژيم شكلها و محملهاي  مختلفي داشته است كه تاكنون توانسته است به موقع ضربه هايش را وارد كند. در همين ماجراي اخير نمونه بارزش شيرين نجفي است كه مدتها با شبكه آمدنيوز بعنوان أدمين ٢ اين كانال كار كرده و اعتماد كامل را براي ضربه زدن به نيروي نفوذي خودشان  جلب كرده بود،  بطوريكه رئيس اين شبكه رابراحتي به عراق مي كشاند و در تور امنيتي اطلاعات سپاه مي اندازد.در اينجا بايد اشاره شود كه روح الله زم چون از خط قرمز هاي رژيم عبور كرده بود مي خواستند با او تصفيه حساب كنند.( در اينجا خط قرمز افشاگري بيت ولايت فقيه و فرزندش بود) تقريبن همگان مي دانند كه رژيم تروريست پرور پولهاي فراواني  با فرستادن نفوذي هايش به خارج  كشور، خرج ميكند تا درون نيروهاي اپوزيسيون نفوذ  كند. در اين رابطه حتا وعده هاي مزايا و فوق برنامه  و... هم از طرف رژيم داده ميشود. در خصوص روح الله زم بايد گفت كه او با بلند پروازي هايش از طرف نيروهاي اپوزيسيون طرد شده بود بايد گفت او به بن بست رسيده بود. در اين ميان  مي توان گفت ؛همكاري با برنامه آخر هفته در تلويزيون «بيان»خروج از اين بن پست بود او با افشاگري هاي  درست و نادرستي كه شايد به او ديكته شده بود مي پرداخت  امما بعدها گافهاي كار  با مستندي كه پخش شد  اهداف رژيم مشخص تر شد و سر مار از زير عمامه ملا  بيرون زد! در واقع ، اين مستند، شك  و ترديدها را  به حقيقت نزديكتر كرد ( پخش مستند پايان دروغ با زم ).در اين مستند اهداف رژيم كه همان زدن اپوزيسيون بود علني تر شد. ولي بعد از نمايش مستند« زم »با بلند پروازي ها و  پز مبارزاتي دو باره از موضع حق طلبي به راهش ادامه  ميدهد تا نفوذيهاي ديگري  با ماموريت و پيچيدگي  حساب شده او را به عراق كشاند تا قدرت اطلاعاتي خود را به رخ اپوزيسيون خارج كشور نشان دهد.سوال اينجاست كه روح الله زم با چه اطميناني در ايام أربعين به عراق مي رود؟ رفتن زم به عراق از دو حال خارج نيست يا بعد از مستند كذا مامور يتش تمام شده و به مهره سوخته تبديل شده بود و بايد به عراق مي رفت  و يا جناب زم خيلي ساده و بي اطلاع از مسائل امنيتي اطلاعات سپاه بوده است! 

- بهر صورت ،دستگيري روح الله زم هشداري است به نيروهاي اپوزيسيون  است تا از ساده انگاري بپرهيزند و پيچيدگيهاي رژيم را دست كم نگيرند.

- در طول اين چهل سال  رژيم فاشيستي مذهبي تجربيات زيادي كسب كرده است ،استفاده از تجربيات نيروهاي امنيتي ساواك و رژيمهاي سركوبگر روسيه واحتمالا چين ، باعث غني شدن تجربياتش در سركوب و كنترل و مهار جنبشهاي داخل ايران  وخارج كشوربوده است.مرور اين پروسه يكي از وظايف اپوزيسيون است .

با زم چه خواهند كرد؟ 

_ درحال حاضر اطلاعات سپاه تمام اختيارات كشور را در دست دارد با دستگيري روح الله زم ، تعداد زيادي از دوستان و منابع خبري او  را دستگير خواهند كرد. با مطرح شدن محمدحسين رستمي   بعنوان جاسوس اسرائيل ،با اينكه در بند است ، تصفيه حسابهاي درون جناحي آغاز ميشود. بايد منتظر ماند و ديد چه كسان ديگري در درگيري هاي جناحي دستگير خواهند شد؟ آيا از جناح احمدي نژاد و يا روحاني هم دستگير خواهند شد؟! آيا اين مقدمه اي براي جايگزين كردن اطلاعات سپاه بجاي وزارت اطلاعات دولت روحاني خواهد بود يا بهانه اي براي حذف خود او و كابينه اش خواهدشد؟  سوال ديگر اينجاست  چرا بيت خامنه اي و  دولت روحاني  در اين مورد تاكنون سكوت كرده اند؟! 

به نظر نگارنده دستگيري «زم »لايه هاي مختلفي را در برخواهد گرفت با توجه به اينكه ٨٠ درصد اطلاعاتي كه در آيفون و تبلت روح الله زم در دست اطلاعات سپاه است، بسياري از منابع خبري اش لو رفته است و اين خود باعث منهدم شدن شبكه  آمد نيوز و نيروهاي هاي وابسته داخلي خواهد شد حال بايد ديد آيا مانند جريان « محمدرضامدّحي » خواهد شد و يا اينكه به لايه هاي  ديگري كشيده خواهد شد كه در اين صورت بايد منتظر درگيري هاي داخلي در درون جناح هاي رژيم بود كه اين يكي در انتخابات اسفند ماه خوراك تبليغاتي براي جناح خامنه اي و سپاه خواهد شد. گمان ميرود اين درگيري ها  به روحاني و كابينه اش تا احمدي نژاد  و يارانش  با اطلاعات سپاه كشيده شود. 

مسئله ديگر اينكه ، كودتاي نرمي  كه سپاه پاسداران  در انتظارش بود، حال  با سناریوی سازی و دستگيري، روح الله زم بهانه ای در دست دارد  كه  مي تواند از آن  کمال استفاده را كند و آنچه که اهدافش بود را عملی کند ! تمامي اين موارد انحرافي فقط با حركت مردم و حضورشان در خيابانها است كه مي تواند وضعيت ايران را تغيير دهد. مردمان ایران نبايد به كمتر از سرنگوني رضايت دهند. 

___________________________________________________________________________________

 

[١]فهرست مخالفان سیاسی خارج از کشور که به دست نیروهای امنیتی حکومت ایران افتادند، طولانی است. به سرنوشت برخی از این چهره‌‌ها نگاه كنيد:‌ علی اکبر قربانی نیکجی (مسئول امنیت سازمان مجاهدین)، علی توسلی (از رهبران سازمان فدائیان خلق اکثریت)، فرود فولادوند (پایه‌گذار انجمن پادشاهی ایران) و عبدالمالک ریگی (پایه‌گذار جندالله) علاوه براينها، عباس يزدان پناه در سال ٨٣ از شارژه ربوده و به ايران برده مي شود. فرشيد علوي در تركيه و سر آخر روح‌الله زم (از پایه‌گذاران آمدنیوز).

[٢] عليرضا نوري زاده و محسن سازگارا از جمله افرادي بودن كه در تور اطلاعاتي سپاه افتاده بودند و قرار شده بود با مدحي هسته ي اوليه اپوزيسيون را براي ائتلاف بزرگ پي ريزي كنند كه در همان قدم اول از هم پاشيده شد ومشخص شد كه «مدحي» را اطلاعات سپاه فرستاده بود كه هردو اين جنابان با خامي كامل  فريب مدّحي را خوردند ولي باز ادعاي مبارزاتي اشان گوش فلك را كَر كرده است !  جالبتر اينكه سازگارا خود از بنيان گذاران سپاه بوده است ولي  ديديم، چگونه   همراه نوريزاده فريب اطلاعات سپاه را خوردند كه خود نيز ضربه اي  به اپوزيسيون بود!
Gozareshgar
info@gozareshgar.com