02.10.19 22:52 Alter: 14 days

دعوت به میتینگ در پاریس برای همبستگی با زندانیان سیاسی

Kategorie: Meldung Rechts

 

نان، کار، آزادی:دموکراسی شورایی

جمهوری اسلامی در همۀعرصه‌های اجتماعی، اعم از اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و محیط‌ زیستی در بحران فرو رفته‌ است. خیزش فراگیرفردوستان در دی 96 و متعاقب آن تشدید اعتراضات هرروزۀ زنان، ملل تحت ستم، کارگران، معلمان، بازنشستگان، مالباختگان و فعالین محیط‌ زیستی گواهی‌ست روشن بر تعمیق تضاد‌های اجتماعی. 40 سال دیکتاتوری نئولیبرال، درکنارتحریم‌های همه‌جانبه ازسوی آمریکا و حمایت آن ازسوی متحدین منطقه‌ای‌اش، حیات میلیون‌ها نفر را به زیستی حیوانی وتهی‌شده از هرنوع شأن‌و‌کرامت انسانی تقلیل داده است.
سرکوب و ارعابِ هرچه‌ بیشتر تنها راه‌ حل جمهوری اسلامی به این بحران‌ها و تضاد‌های اجتماعی بوده. طی ماه‌های اخیر، دستگاه قضایی/امنیتی با صدور احکام سنگین، شلاق و شکنجه "طعم شیرین عدالت" را در کام جامعه چشانده است. اززمان به‌قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی در اسفند 97، هزار و ۲۷ سال و شش ماه حبس، و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق نصیب فعالان سیاسی و مدنی شده است. یک قرن و دوازده سال زندان برای هفت کارگرهفت‌تپه و فعالین مدافعِ حق‌‌ وحقوق بدیهی‌شان نمونۀ متأخرِ چنین حلاوتی‌ست.
در بطن چنین زمانۀعسرتی، ابراز همبستگی بین‌اللملی شایدنخستین و پایه‌ای‌ ترین کنش برای حمایت از مبارزات مردم ایران و زندانیان سیاسی باشد. در 6 اکتبربناست به‌شکل جمعی یادی کنیم از زندانیان سیاسی و مقاومت‌های‌شان در زندان؛ همینطوربناست به یادآوریم مبارزات طاقت‌فرسا و شجاعانۀ کارگران علیه استثمار مضاعف، خصوصی‌سازی‌ها، سلب مالکیت و بیکاری؛ مقاومت زنان علیه آپارتاید جنسی، حجاب اجباری، مردسالاری و قیمومت مردانه‌؛ اعتصابات گسترده و تظاهرات معلمان علیه موقتی‌ساختن کار‌ و کالایی‌ساختن آموزش به‌عنوان حق بدیهی همگان؛ بناست همینطور نزاع کولبر‌ها و تقلای‌شان برای بقا، و نزاع هرروزۀ " "اقلیت"‌ها علیه آپارتاید شیعی فارس و حذف سیستماتیک‌ شان را به‌یادآوریم.

 

برای همبستگی با تمام زندانیان سیاسی در ایران، از همه ایرانیان مقیم پاریس و حومه دعوت می کنیم که روز یکشنبه ششم اکتبر ساعت ۱۲ با حضور خود در کانتینپیرنه واقع در آدرس 77 rue de la mare 75020 paris در ادای دین به این زندانیان سهمی داشته باشند. 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com