09.09.19 00:43 Alter: 13 days

آخرین گزارش رفیق جانباخته سلیمان محمدی

Kategorie: Meldungen Links

 

ما یک هفته قبل شروع به بوجود آوردن زمینه اعتصابات نمودیم

آخرین گزارش رفیق جانباخته سلیمان محمدی (تیر ۱۳۶۵)

مختصری از اعتصاب کوره خانه ها  

ما یک هفته قبل از اعتصاب شروع به بوجود آوردن زمینه اعتصابات نمودیم و در این رابطه بخشی از رفقا را بسیج نمودیم. بیش از هر چیز مسئله دستمزد را با کارگران مطرح کردیم و بعدا چون صاحبان کوره جواب کارگران را نمیدادند،تراکتی در سراسر کوره ها پخش کردیم و از طرف کومه له آنها را دعوت به مبارزه و اعتصاب کردیم. در همین رابطه من با عده ای از رهبران عملی کارگران جلسه گذاشته و قرار شد آنان با بقیه رهبران کوره خانه های دیگر صحبت کنند و در همین رابطه شب جمعه تعدادی از رفقا با چشم بسته به کوره های دیگر رفته و کارگران را دعوت به اعتصاب نمودند و برایشان سخنرانی کردم. روز شنبه ۲۱- ۴- ۶۵ اعتصاب در ۱۱ کوره خانه شروع شد که ما کار خود را در آنجا متمرکزکرده بودیم. فردای آنشب ما تراکتی به پشتیبانی از اعتصاب کارگران پخش کردیم و همان شب با رهبران اعتصاب جلسه گذاشتیم و روی چگونگی اعتصاب در بقیه کوره ها و ضعفهای مبارزاتمان بحث نمودیم. در همین رابطه و برای اینکه نمایندگان و رهبران شناخته نشوند قرار گذاشتیم که کارگران ۱۱ کوره برای قانع کردن بقیه کارگران دیگرکه همگی دارای منافع مشترک هستند اقدام کنند. و به همین شیوه صبح تا عصر اعتصاب در سراسر کوره خانه ها شروع شد و اعتصاب در بقیه کوره ها گسترش پیدا کرد و در تاریخی که گزارشش را دادیم اعتصاب تمام شد. در جریان اعتصاب کارگران در جلسات عمومی خود بر روی وضع زندگیشان و کار خود صحبت میکردند و به همین شیوه اعتصاب باعث اتحاد کارگران و بالا رفتن روحیه مبارزاتی کارگران و پی بردن به منافع مشترکشان گردید. اما در رابطه با نقاط ضعف مبارزه  

۱- رهبری منسجم و یکپارچه نبود و برای یکپارچه کردن خود نتوانستند اقدام زیادی بکنند.

۲- کارگران به نیروی خود اعتماد زیادی نداشتند

۳- کارگران کمتر به نیروی خود اتکاء داشتند و منتظر نیروی خارجی بودند منظور (پیشمرگ)

در مورد نقش دلالانه حزب دمکرات

کارفرمایان با دیدن مبارزه یکپارچه کارگران به سراغ افراد ح- د (حزب دمکرات) رفته و با دادن مقداری پول به آنها با سازش با آنها پرداختند و افراد ح - د برای منحرف کردن سیر مبارزات کارگران و طی نکردن سیر عادی خود اعلام کردند که ما دستمزد کارگران را تعیین کردیم و کارگران باید به سرکار خود برگردند. این حرکت حزب دمکرات باعث ترس و تزلزل در صفوف کارگران شد و در پایان دادن اعتصاب تاثیر داشت. و نگذاشتند اعتصاب سیر رو به پیشرفت خود را طی کند و تاکنون افراد ح - د بارها چنین نقشی را ایفا کرده و وقتی کارگران خواسته اند دست به مبارزه بزنند با چنین حرکتی به مانعی در قبال مبارزات کارگران بدل شده اند. اخیر افراد ح - د به تهدید عده ای از کارگران مبارز پرداخته و گفته اند که شما علیه منافع ح- د در کوره خانه ها حرکت میکنید. "لازم به یادآوری است  که ح- د گفته است من ۱۵۰ تومان تعیین کرده ام و باید به سرکار بروید و خواست کارگران ۱۶۰ تومان بوده است"

پیشنهاد می کنیم بعضی مطالب مربوط به کوره خانه ها، آنهایی را که مربوط به دستمزد است دوباره از رادیو تکرار شوند.

***

گزارشی از کوره خانه ها بعد از اعتصاب  

اتحادیه کارفرمایان کوره پزخانه ها که از افرادی هم چون محمود دانایی، محمد ره ش آذر و بهمن نادری تشکیل شده است و با رژیم ج- ا (جمهوری اسلامی) همکاری نزدیکی دارند در اداره کار تشکیل جلسه داده و روی دستمزد کارگران به توافق میرسند و آنرا بین خودشان تصویب میکنند که بقرار زیر اعلام شده است.

الف - قالبدار ۱۴۰ تومان -  ب- قرمزدار ۵۲ تومان -  انبارزن ۲۵ تومان - کوره سوز(قیری)  ۵۰۰ تومان - چرخ کش ۴۰ تومان - تاریخ تشکیل جلسه ۸- ۵- ۶۵ بوده است.

کارفرمایان پس از تصویب آنرا به اطلاع کارگران میرسانند که با مخالفت تند کارگران روبرو میشوند. عده ای از کار فرمایان  از جمله علی زبید به کارگران میگوید که تا این تاریخ با نرخ قبلی دستمزدتان داده میشود  از این تاریخ به بعد با نرخ دولت دستمزد داده میشود و اگر کسی با این مزد کار نمیکند میتواند به منزل خودش برود. کارگران تا کنون مخالفت خودشان را ابراز داشته اند و کارفرمایان اکنون که کار رو به اتمام است و فروش خوبی داشته اند میخواهند از فرصت استفاده نموده و دستاوردهای تاکنونی کارگران را که حاصل مبارزاتشان است را از آنان بگیرند، تا دوباره سالی دیگر همان نرخ و دستمزد را به کارگران بدهند.

۳- خبر دیگری از کوره خانه ها

بر اساس شکایت دو تن از صاحبان کوره به نام فتاح خان و محمد ره ش آذر از جمعی از کارگران مبارز که در جریان اعتصاب،  حاضر به قبول اهانت و تسلیم و تمکین نکرده بودند پاسداران رژیم به این دو کوره رفته و این کارگران را مورد اذیت و آزار و کتک کاری قرارمیدهند، که کارگران در مقابل پاسداران ایستادگی میکنند و از حقوق خود دفاع مینمایند.

***

توضیح:

آنچه در گزارش بالا مطالعه کردید، آخرین مکاتبه سلیمان عزیز با ما حدود دو هفته قبل از ترورش به دست جنایتکاران حزب دمکرات بود. دو نامه قبلی سلیمان و این گزارش او نشان میدهد، چگونه با زندگی و مبارزه و اعتصاب کارگران بیش از ۵۰ کوره خانه ساروقامیش بوکان عجین شده بود. این نامه ها نشان میدهد، اولویت و مشغله فعالیت او تلاش برای ایجاد اتحاد و تشکل و اعتصاب در مبارزه برای کسب حقوق کارگران بوده است. به همین دلیل مورد خشم صاحبان کوره خانه، حزب دمکرات کردستان و جمهوری اسلامی بود. این نامه ها و گزارش صف بندی این جدال طبقاتی را به وضوح نشان میدهد. به همین علت در تبانی مشترک صاحبان کوره و افراد مسلح حزب دمکرات کردستان، شب دوم شهریور۱۳۶۵ در مقابل دفتر کوره صاحب کوره  مرتجع و بدنام علی زبید، به کمین از قبل طراحی شده تعدادی از جنایتکاران مسلح حزب دمکرات کردستان افتاد و سبعانه ترورش کردند، لکه سیاه دیگری به کارنامه جنایتهای حزب دمکرات کردستان افزودند. امیدوارم به زودی چگونگی اجرای این توطئه و ترور و به علاوه بیوگرافی سلیمان عزیز را در دسترس قرار دهم. در ضمن بعد از ترور رفیق سلیمان ودر چهارچوب کمپین اعتراضی علیه این ترور سیاه،  شخصیت و شاعر کمونیست شناخته شده، رفیق مصلح (ریبوار) شعری را به زبان کردی در گرامیداشت سلیمان سرود که همین امروز منتشر میشود.

*** 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com