08.09.19 03:18 Alter: 14 days

برنامه فیس بوکی زنده در باره احکام جنایتکارانه علیه کارگران

Kategorie: Meldung Rechts

 

زنده باد تحصن و اعتصاب!

دوستان گرامی!

همین دوشنبه شب، ١٨ شهریور ١٣٩٨ (٩-٩- ٢٠١٩)،

ساعت٢٠ به وقت اروپای مرکزی(١٠ و ٣٠ دقیقه به وقت ایران) برنامه زنده وکوتاهی در فیس بوک، در صفحه خودم(salam zijji)در باره احکام صادره اخیر علیه کارگران، و چه باید کرد؟ خواهم داشت.

امیدوارم فعالین زیادی به ویژه در داخل کشور به این بحث و به ضرورت عکس العمل متحد علیه این اقدام جنایتکارانه توجه کنند.(سلام زیجی)

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com