27.08.19 20:51 Alter: 2 yrs

توفیق محمدی: خاطره رفیق غلام کشاورز ( بهمن جوادی) فراموش نشدنی است درسی امین سالگرد ترور و جانباختن رفیق غلام کشاورز

Kategorie: Nachricht

 


 
سی سال از قتل رفیق غلام کشاورز ، یکی از بنیانگذاران و سازماندگان شواری پناهندگان ایرانی و اولین سخنگوی شواری پناهندگان در خارج از کشور گذشت.رفیق غلام یک انسان آزادیخواه و برابرطلب بود. انسانی که علیه همه تبعیضات و ناملایمات زندگی انسانی ، علیه خرافات و عقب‌ ماندگی‌های مذهبی، مبارزه میکرد. تمام عمر خود را به مبارزه علیه هر دو سیستم حاکم سرمایه داری سلطنتی و رژیم فاشیست جمهوری اسلامی، اختناق سیاسی و گرایشات مختلف ارتجاعی آن ، از جمله ناسیونالیسم و مذهب، گذراند. رفیق غلام سخنگو و نماینده محرومان و زحمتکشان جامعه بود. او سیستم حاکم استبدادی و جنایات آن را با زبانی ساده به باد تمسخر و انتقاد میگرفت. با تلاش برای آگاه کردن محرومان ، آن‌ها را به مبارزه متشکل و اجتماعی علیه مصائب جامعه فرا میخواند. او انسانی کمونیست و مدرن بود و آزادی جامعه را در تشکل و آگاهی طبقاتی و اجتماعیش می دید.رفیق غلام برای ساختن یک دنیای بهتر و آزادتر و انسانی تر مبارزه میکرد.

 سی سال قبل مزدوران تروریست رژیم جنایتکار اسلامی ایران روز 26 اوت 1989 وی را در مقابل چشمان مادر، همسر، برادر و چند نفر دیگر از بستگانش در قبرس به گلوله بستند. روز پانزدهم سپتامبر 1989 جسد رفیق غلام پرشور، آن کمونیست پر کار و محبوب ، در شهر استکهلم سوئد توسط صدها نفر از دوستان و یاران و همرزمانش به خاک سپرده شد. رفیق غلام در کشور سوئد پناهنده سیاسی و در تبعید بود.

در سالگرد ترور رفیق غلام کشاورز باید تداوم تروریسم رژیم جمهوری اسلامی را به جهانیان خاطر نشان کرده و خواستار محکومیت رسمی این حکومت ضد انسان و ضد آزادی و آدمکش شد.چهل سال است که تمام دولتهای بورژوازی در اروپا به توطئه سکوت خود در اینباره ادامه میدهند و یا وانمود میکنند که دلایل کافی برای محکومیت جمهوری اسلامی وجود ندارد. در سالهای پس از قتل و ترور رفیق غلام کشاورز ، تروریسم جمهوری اسلامی در ایران و خارج ادامه داشته و از شخصیتهای اپوزسیون قربانی های بسیاری گرفته است. در عوض دولتهای اروپایی آدمکشان و تروریستهای دستگیر شده حکومت سیاه اسلامی را ، بخاطر منافع ملی به خود این رژیم منحوس تحویل می دهند. یا برای وزیر امور خارجه این رژیم آپارتاید جنسی جواد کثیف فرش قرمز پهن و پذیرایی میکنند، مخالفان و آزادیخواهان را در تبعید وحشیانه سرکوب و دستگیر میکنند. صرحیتر از این‌ها نمیشود معیارهای شناخته شده جامعه مدنی را در این عصر جدید علناً به تمسخر گرفت.

در چنین فضایی است که رژیم هیولای اسلامی در حال فروپاشی دوباره به سرکوب، تهدید، دستگیری و شکنجه فعالین کارگری، مدافعان حق زن، معلمان و دانشجویان و سایر زحمتکشان دست میزند. باید با اعتراضات سراسری و گسترده جلوی این توحش و بربریت اسلام سیاسی را گرفت! ضرورت همبستگی طبقاتی با مبارزات طبقه کارگر و مبارزات زحمتکشان و اکثریت مردم در ایران، ضرورت دفاع ازهر ذره حقوق انسانی و بزرگداشت خاطره غلام کشاورز انجام این وظیفه را از همه آزادیخواهان و سوسیالیستها می طلبد.

 انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ از ابتدای تاسیس یکی از وظایف خود را پیمان وفاداری به آرمانهای انسانی و آزادیخواهانه رفیق غلام کشاورز قرار داده است .یک بار دیگر در سی امین سالگرد جانباختن رفیق غلام کشاورز عزیز تجدید پیمان و وفادارای به آرمانهای او برای یک دنیای بهتر و بدون مرز یاد و خاطره همیشه جاویدش را زنده و گرامی میداریم. یادش گرامی باد!
توفیق محمدی
بیست و ششم اوت 2019


 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com