09.07.19 22:53 Alter: 14 days

شورای حمایت - استکهلم: از کارگران زندانی وزندانیان سیاسی حمایت کنیم

Kategorie: Meldung Rechts

 

روز شنبه 13 ژوئیه ساعت 5 در میدان مرکزی شهر( سرگل) پیکت برگزار خواهد شد .

 از همه آزادیخواهان دعوت میشود صدای کارگران و زندانیان سیاسی باشند 

جهت اطلاع رسانی و در صورت امکان درج ارسال می شود

با احترام

--

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم
shora.se/

 

Tel: 0728379451
Gozareshgar
info@gozareshgar.com