05.06.19 11:28 Alter: 15 days

نامه ای از اهالی جنت اباد جنوبی درباره مشکلات موجود - امضاء محفوظ

Kategorie: Nachricht

 

با سلام

احتراما با توجه به اینکه خبرگزاری شما خیلی فعال در  زمینه  اطلاع رسانی است  لطفا درخواست داریم مشکلات ما   اهالی جنت آباد جنوبی را هم در خبرگزاری منعکس کنید یا حداقل گزارش در این خصوص تهیه شود تا مسئولین با آن آشنا و در صدد رفع آن باشند

توقفگاه شرکت واحد سامانه 5 در قسمت شرقی با منازل مسکونی بسیاری در ارتباط است و با توجه به ساعت کاری اتوبوسها که از سحرگاه شروع و تا پایان هر شب ادامه دارد و این اتفاق در هر روز هفته در حال جریان است مشکلات  بسیار زیادی برای اهالی این منطقه به وجود آورده است  

آلودگی زیست محیطی به خاطر روشن گذاشتن اتوبوسها  و صدای ناهنجار اتوبوسهایی  که یا در حال گاز دادن برای گرم شدن هستند یا بوق زدن  که عملا آسایش ما اهالی ضایع شده 

و هرچند اعتراضات ما بنا به قانون برای مزاحمت دقیقا در قوانین شهرداری به اسم کمیسیون 20 بند ماده 55 شهرداری اعلام شده  و خود شهرداری مستقل می تواند ورود کند اما چون شرکت واحد زیر نظر شهرداری است  هیچ کار عملی برای رفع مشکلات ما اهالی انجام نشده

 با تشکر از انعکاس مشکلات ما اهالی 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com