19.05.19 01:14 Alter: 2 yrs

سخن روز گزارشگران از بهروز سورن: افتضاح سیاسی در دولت راستگرای اتریش

Kategorie: Nachricht

 

گزارشی ویدئویی از سوی مجله اشپیگل آلمان و دویچه زایتونگ منتشر شد و در پی آن دولت اتریش در بحرانی سیاسی و عمیق گرفتار آمد. این دولت که از ائتلاف دو حزب خلق و ازادیخواه تشکیل شده بود. تا کنون و پس از حدود دو سال از روی کار آمدنشان سیاست های ضد پناهندگی و ضد خارجی بسیاری در این کشور اعمال کرده بودند. این ویدئو چهره واقعی هر دو جناح دولتی را برای مردم اتریش افشا کرده است.

معاون نخست وزیر اتریش هانس کریستیان اشتراخه که سوابق عضویت در دسته های فاشیست اتریشی را نیز در پرونده خود دارد در نشستی خصوصی  با طرف مقابل خود بوضوح در قبال دریافت پول حاضر به سوء استفاده از موقعیت خود در دولت میباشد. این ویدئو در سال 2017 ضبط شده است. اشتراخه در این ویدئو تلاش دارد تا از طریق توسل و جلب نظر مافیای سرمایه داری روسیه در این کشور بر یکی از بانفوذ ترین روزنامه های دست راستی اتریش ( کرونن زایتونگ ) نفوذ و تسلط پیدا کند و تعدادی از روزنامه نگاران آنرا اخراج کند و افراد خودی را جایگزین آنها نماید.

بدین ترتیب تلاش میکند تا آزادی بیان و استقلال روزنامه نگاری در اتریش را تحت کنترل خود و یا الیگارشی روسی درآورد. در قبال دریافت این حمایت ها از سوی سرمایه داران با نفوذ روسی او متعهد میشود که بستن برخی ازقراردادهایی اقتصادی با شرکت ها را مانع شود. او در ادامه و در صورت رضایت طرف روسی تقاضای دریافت رشوه بطور غیر مستقیم میکند. غیر مستقیم در پوشش هدیه به کانون ها زیر مجموعه آنها که جایی نیز ثبت نخواهد شد.

این کانون ها را صنعت اسلحه سازی, قمار خانه ها و شرکت های خرید و فروش زمین و مسکن .... مینامد. این ویدئو تنها یکی از سوء استفاده های دولت راستگرای اتریش است که منافع خود و حزبی خویش را در پس ایجاد نفرت و ضدیت با مهاجران و پناهندگان جستجو میکنند. در پی انتشار این ویدئو اشتراخه از جایگاه معاونت نخست وزیری کناره گرفت و همتای دولتی او سباستین کورت اعلام کرد که انتخابات دوباره و زودتر از تاریخ مقرر را فراخواهد خواند.

او امیدوار است که آراء ناراضیان حزب راسیست آزادیخواه را به لیست خود بیافزاید و در انتخابات آتی اکثریت مطلق را بدست آورد. حال آنکه از کارکرد دو ساله دولت خود همراه با حزب ازادیخواه رضایت کامل خود را اعلام کرد. اینکه سلب اعتماد عمومی مردم اتریش تا چه حد با ارزوهای او مطابقت داشته باشد میبایستی در انتظار نتایج انتخابات آتی ماند. همچنین در آینده نزدیک دادستانی اتریش نتیجه تحقیقات خود را همراه با اتهامات اشتراخه اعلام خواهد کرد. آنچه مسلم است روزنامه نگاران مستقل و آزاد در مناسباتی نسبتا دمکراتیک توانسته اند  با انتشار این ویدئو دولتی را در آستانه سقوط قرار دهند و این نقش بسیار مهم قلم و توان روزنامه نگاری آزاد و مستقل را به اثبات میرساند.

در زیر لینک این گفتگوی سری را میبینید

https://www.youtube.com/watch?v=KqE6X7uHt38

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com