08.04.19 10:49 Alter: 15 days

رادیو پیام: به یاد تمامی قربانیان سیل

Kategorie: Meldung Rechts

 

به یاد تمامی قربانیان سیل ـ این ویدئو تنها بخشی از فاجعه ای را نشان میدهد که میلیونها انسان با مواجه شده و جان و مال و آینده شان را تحت تاثیر قرار داده است. این فاجعه در اینجا ختم نخواهد شد، جدای از سیل و خانه خرابی و ویرانی، بیماریهای متعددی همچون حصبه، وبا، هپاتیت A، اسهال و استفراق وغیره در انتظار سیل زده گان خواهد بود. البته نباید ازبیماریها و صدمات روحی و روانی حاصل از سیل، خصوصا برای کودکان غافل بود. جمهوری اسلامی که با سیاستها، غارت و چپاول خود از تشدید کنندگان این بحران میباشد، نشان داده که درشرایط وخیم و بحرانی کنونی نه میخواهد و نه در آلویتش است که پاسخگوی نیازهای امروز و فردای سیل زدگان باشد.

این شرایطی است که تشکلهای کارگری، احزاب و سازمانها بتوانند و باید حول یک پلتفرم مشخص گرد آمده تا بتوان تمامی نیروهای چپ و کمونیست، فعالین محیط زیست و غیره را متشکل نمایند. اگر نتوان درک صحیح از شرایط را داشت و فقط وظیفه خود را در حد چند اطلاعیه و بیانیه محدود نمود، این سیل شما را نیز از صحنه سیاسی به انزوا و گوشه نشینی پرتاب خواهد نمود. شاید تجربه انقلاب اکتبر و تیزهوشی و تشخیص درست لنین از معضل جنگ و عاملان آن به عنوان عامل خانه خرابی مردم برای کسب قدرت سیاسی کمکی باشد در این زمینه.

http://radiopayam.ca/Flooding2

 

 

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com