08.03.19 23:21 Alter: 11 days

سیروس بینا: روز جهانی زن بر شما مبارک باد!

Kategorie: Meldungen Links

 

دوستان گرامی،

امروز، هشتم مارچ، ما نه تنها هستی و بودمانِ زنان را به حساب گردش تقویم به جشن نشسته ایم، بل به یاد و بزرگداشت زنان، به خاطر این همه پایداری ها و "شدن" های چشمگیر و خستگی ناپذیر (با و جود لعن طبقه بر پیکر و چلیپای جنسیت بر دوش: چه در جرگه ی زحمتکش ترینِ زحمتکشان در کار مزدوری و رنج طاقت فرسای طولانی و چه در بستر تحول انگیز دیگر لایه ها و شئون زندگی سازِ اجتماعی)، سرِ تعظیم فرود آورده و جنبش پر افتخار زنان را به مثابه قلب تمامی جنبش های آزادی بخش بشمار می آوریم - که جز این هم هیچ گونه حقی نیست.  


با علاقه به شعر ها و ترانه های عارف قزوینی شاعر آزادمنش مقارنِ مبارزات مشروطه، حیفم آمد این یادداشت را بدون موسیقی برای شما ارسال کنم. تصنیف زیر با صدای دلنشین زنده یاد گیتی پاشائی همراه است و جای خاصی در زندگی سیاسی من دارد.   

تصنیف مشروطه ... زنده یاد گیتی


روز جهانی زن بر شما مبارک باد!


سیروس بینا


هشتم مارچ 2019

الکساندریا، مینه سوتا (آمریکا)       
Gozareshgar
info@gozareshgar.com