07.03.19 22:41 Alter: 12 days

سوسن شهبازی: بگذارید این وطن دوباره وطن شود

Kategorie: Nachricht

 

 

راننده محترم !!

 

در ایستگاه پایانی دروغ لطفا نگه دار که هوشیارانه تصمیم به پیاده شدن داریم .

 

سخت است بیداری در جماعتی که خود را به خواب زده اند ، مجازستان پرشده از دیدگاه های افراد مطلع یا غیر مطلع اما هیجانی درباره شخصی که اسمش با هدفی خاص برسر زبان ها افتاده .

 

چهل سال از انقلاب مردم ایران یا تصمیم برای انقلاب میگذرد ، تاوان آن انتخاب، چهل سال کشتار ، دوری از وطن ، زندان و اتفاق هایی جبران ناپذیر بود و هست !

 

همیشه بین افرادی که ترک وطن را اجبارا انتخاب کرده بودند ، تلاش برای بهبود و رهایی خاک بود که متاسفانه جریان های نفوذی در این تشکل ها باعث خلل در آرمان آزادیخواهی بود .

 

از سال ۸۸ و جریان اصلاحات که سوپاپی بود برای بقای حکومت دیکتاتور که سودای آزاد کردن وطن در سرنداشتند و تنها با یک ژست سیاسی بی مطالعه با فردیکه از دل حکومت بود ، همراه شدند و افسوس و صد افسوس که بازداشتی ها و یا معترضین سبز که بعد از ۸۸ به بیرون از وطن گریختند هم نام اپوزیسیون گرفتند و خیلی ها فکر نکردند که هدف این افراد آزادی کشور نیست بلکه هدف آنها رفع حصر ۳ تن از افراد حکومتیست .

 

تا جاییکه گوی سبقت از بزرگان اپوزیسیون را ربوده و بدون در نظر گرفتن هدف آزادی کشور به صورت اصولی و علمی ، نظم آزادیخواهی مشروع را به قصد نام آوری ، بزرگ شدن در محافل و حتی به صورت ماموریتی از سوی نهاد های امنیتی داخل به کارهای وحشتناکی دست زدند که به بدنه واقعی اپوزیسیون و حتی افراد آزادیخواه داخل آسیب جدی وارد کرد .

 

اینجا روی سخنم به صورت صریح به افرادیست که مزدورانه در خارج به نفع داخل تیشه به ریشه بسیاری زحمات افراد دلسوز زدند .

 

این آقایون و خانم ها با پول هنگفت و اختیارات خاص وارد تشکل های مختلف شدند و از سوی دیگر در داخل با نشانه رفتن جمعیت اکثریت عام ، با اخبارهایی که بیشتر ار نهادهای امنیتی تغذیه میشد بدون هیچ راستی آزمایی طرفدار جمع کردند ، به طور مثال خبر اینکه در فلان خیابان چنین است وچنان و هیچکس نپرسید یا تحقیق که آیا خبر صحت دارد یا نه ، پخش دیالوگ افراد با صداهایی که شاید یک در میلیون هم احتمال سنجش راستی آن میسر نباشد .

 

مردم یاحتی افراد خارج از ایران هم بی تقصیرند ، اول که اسامی را از کجا بشناسند یا اینکه قرار نیست برای هر خبر ، تحقیقات میدانی انجام شود مثلا رسانه قسم خورده راستگوییست مثل پزشکی که سوگند میخورد.

 

بعد به جایی میرسیم که گرگ و شیر که تابحال باهم پیمان داشتند ، شیر تصمیم به حذف گرگ یا حتی تبانی برای فکری تازه تر دارد ، اسمش این روزها شده افشاگری .

 

نتیجه چیست ؟

 

- سرخوردگی و بی اعتمادی .

 

- دعوای بین تشکل ها بابت نفوذ این مزدورها

 

- دلزدگی از اپوزیسیون

 

- حذف افراد یا آسیب زدن دستوری از طرف نهادهای امنیتی

 

- ازبین رفتن سرمایه های انسانی یا حتی مالی

 

- محکم تر شدن پایه های حکومتیکه در حال حاضر با کارهای اینچنینی وقت بقا میخرد .

جناب راننده ! لطفا نگه دارید ، بوی خوشی از این جنگ های زرگری به مشام نمی رسد ما فرزندان آن دیار سوخته و همدرد مردمان جان بر لب رسیده ، قصد پیاده شدن داریم از این دور باطل پر از دروغ.

 

«بگذارید این وطن دوباره وطن شود.

 

بگذارید دوباره همان رویایی شود که بود. بگذارید پیشاهنگ دشت شود

 

و در آن‌جا که آزاد است منزلگاهی بجوید»

 

سوسن شهبازی
Gozareshgar
info@gozareshgar.com