06.03.19 15:18 Alter: 13 days

برگردان از زهرا شمس یدالهی: شعری از ویکتور هوگو فوریه ۱۸۵۵

Kategorie: Meldungen Links

 

 

 

به مناسبت روز زن ۸ مارس

...

ما زن را با احترام بیشتر مساوی خود اعلام می کنیم.

ای زن، ای مادر، ای رفیق، ای خواهر

ای صغیر ابدی، ای برده ی ابدی، ای قربانی ابدی

ای شهید ابدی ما ارزش تو را بالا خواهیم برد!

دنیای کهنه پرست گذشته ما را به این خاطر مسخره می کند، من این را می دانم.

انگیزه ی اصلی حق زن که توسط ما اعلام می شود خوشنودی اوست.

یک روز در پارلمان کسی حرف مرا قطع کرد و فریاد زد: - خصوصا با این مطلب زنان است که شما باعث خنده ی ما می شوید.

به او پاسخ دادم: - و شما خصوصا با این مطلب زنان است که باعث گریه ی ما می شوید.

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com