11.01.19 00:44 Alter: 14 days

مصاحبه خبرنگار بیست و سی با اسماعیل بخشی با یورش گارد ویژه لغو شد

Kategorie: Meldung Rechts

 

.یک نماینده مجلس: فلاحت پیشه خودش حرفهایی را که در مورد اسماعیل بخشی زده باور ندارد.

 

پس از آنکه دیروز سه شنبه، کمیسیون امنیت ملی مجلس بدون حضور اسماعیل بخشی و وکیلش و با حضور وزیر اطلاعات و مدیران این وزارتخانه، برای بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی تشکیل جلسه داد و در خبر رسانی پس از جلسه، فلاحتپیشه رئیس این کمیسیون مساله شکنجه اسماعیل بخشی را به درگیری در حین انتقال تقلیل داد و به دروغ اعلام کرد اسماعیل بخشی به یک حزب سیاسی وابستگی دارد آنچنانکه یکی از نمایندگان مجلس در گفتگو با من خبر داد، امروز چهارشنبه اسماعیل بخشی و وکیلش به مجلس مراجعه میکنند تا آنچنانکه این نماینده میگوید شکایت خود را در کمیسیون اصل نود ثبت کنند.

 

این نماینده که به شرط عدم انتشار نامش با من گفتکو میکرد گفت «زمانی که اسماعیل بخشی و وکیلش درصدد ورود به مجلس بودند، خبرنگار و فیلمبردار بیستوسی صدا و سیما با اسماعیل بخشی وارد صحبت شده و از او خواستند که با آنان مصاحبه کند. آنچنان که من شنیدهام اسماعیل بخشی در پاسخ گفته تنها در صورتی که عین حرفهای او پخش شود مصاحبه میکند و اگر هنگام پخش، گفتههای او را با سانسور یا تقطیع منتشر کنند کلیپی را که قبلا تهیه کرده است منتشر میکند.

 

به گفته این نماینده در این اثنا، و در حالیکه خبرنگار بیستسی در حال گفتگو با اسماعیل بخشی بوده، دستهای از نیروهای گارد ویژه آنها را محاصره کرده و دوربین و تجهیزات خبرنگار بیستوسی را ضبط کرده و خبرنگار و فیلمبردار و تجهیزاتشان را با خود به درون مجلس میبرند. به گفته این نماینده، ماموران سپس از فیلمبردار میخواهند مقدمات گفتگو با بخشی را از روی دوربین پاک کند.

به گفته این نماینده، چند نیروی لباس شخصی امنیتی هماهنگی و فرماندهی نیروهای گارد ویژه را بر عهده داشتند و قبل از اینکه مصاحبهای شکل بگیرد جلوی آن را گرفتند: «این برای من خیلی عجیب بود. همه میدانیم که این گفتگوها اگر مشکل داشته باشد اصلا پخش نمیشود و اگر پخش شود پس از ادیت و به شیوهای که با سیاستهای صداوسیما همسو باشد آن را پخش میکنند و من اولین بار است که میبینم ماموران امنیتی به جای حمایت از خبرنگاران بیستوسی با آنان برخورد میکنند و مانع کارشان میشوند.»

 

به گفته این نماینده، اسماعیل بخشی در گفتگوهای دو به دو و چند نفره با تعدادی از نمایندگان تاکید کرده است که نه وابستگی و نه عضویت و نه ارتباطی با هیچ یک از احزاب داخل و خارج کشور ندارد: «آقای بخشی میگوید او اصلا در زمان بازجویی نام هیچ حزبی را بر زبان نیاورده است تا چه رسد به اینکه به وابستگی یا ارتباط با حزبی اعتراف کرده باشد و تاکید داشت که گفتههای آقای فلاحت پیشه که به نظر آقای بخشی عین سناریوی دیکته شده وزارت اطلاعات است سراسر کذب است.»

به گفته این نماینده مجلس، اسماعیل بخشی به نمایندگان گفته است که در طول بازجوییها علیرغم همه فشارها و آزارها بر این واقعیت پافشاری کرده است که او کاملا مستقل بوده و صرفا نماینده کارگران هفت تپه است. «میدانید نکته جالب این است که همکار محترم آقای فلاحت پیشه، خودش هم اظهار میدارد که صدای پخش شده از تصاویر بازجویی واضح نبود و تاکید کرد که آنچه می گوید نظر شخصی ایشان است و میتوانید از دیگر اعضای کمیسیون نیز درباره این جلسه سوال کنید.»

 

این نماینده اضافه میکند که البته خودش در جلسه کمیسیون امنیت ملی حضور نداشته است اما اگر هم بود نمیتوانست خلاف نظر رئیس کمیسیون در این مورد چیزی بگوید چنانچه اعضا کمیسیون حاضر در آن جلسه نمیتوانند چنین کاری بکنند چون هیچ نمایندهای جرات نمیکند با وزرات اطلاعات دربیفتد: «شاید اگر علی مطهری در جلسه بود، اگر نظر متفاوتی داشت میگفت. البته مطمئن نیستم چون ایشان هم از کذب بودن ادعاها علیه آقای بخشی اطلاع دارد و حتی موضوع شکنجه را هم میداند و... واکنشی علنی نشان نداده و تا جایی که من میدانم بیشتر تلاش کرده آقای بخشی را به سکوت دعوت کند. به هرحال میبینید صداوسیما با هیچ یک از حاضران در کمیسیون در این باره مصاحبه نکردهاند.»

این نماینده میگوید بعید است ثبت شکایت آقای بخشی و وکیلش در کمیسیون اصل نود هم نتیجهای داشته باشد: «یکی از بزرگان مجلس به من گفت واقعیت این است که بنده خدا فلاحتپیشه هم به حرفهایی که از سر ناچاری مقابل دوربین گفت باوری ندارد اما به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی چارهای جز تائید نظر وزارت اطلاعات در این مورد نداشت...»

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com