05.11.18 21:11 Alter: 9 days

آمریکا رفیق دزد و شریک قافله: نوشته جیمز پتراس - برگردان از آمادورنویدی

Kategorie: Nachricht

 

پروژه ساخت امپراتوری آمریکا بر روی  خشونت، بمب، و جنگ‌های تجاری ساخته شده است. بعلاوه، نمی‌توان برای همیشه به نزدیک‌ترین و جنایت‌کارترین متحدان و دست نشاندگانش اتکاء کرد...ترامپ در عقب‌نشینی متوجه می‌شود که نه متحدان دائم، بلکه منافع دائموجود دارد.امروز کاخ سفید تنها و بدون متحدانی می ایستد که شریک و مدافع امپراتوری تک‌قطبی او باشند. توده بشریت نیازمند وداع با سیاست‌های جنگ و تحریم است. بازسازی آمریکا از اساس نیاز به ساخت دارد، که از جنبش‌های مردمی قدرت‌مند بوده و مدیون وال استریت و صنایع جنگی نباشد.

 

 

آمریکا رفیق دزد و شریک قافله

 

نوشته: جیمز پتراس

 

برگردان: آمادورنویدی

 

 

اتحادترامپ با مثله کنندگان، جوخه های مرگ و قاتلان کودکان: عربستان سعودی، برزیل و اسرائیل

 

 

کاخ سفید در هفته های اخیر، شیوه خون آشام ترین رژیم‌های جهان معاصر را در برگرفته است. رئیس جمهور ترامپ، «شاهزاده مرگ» محمد بن سلمان، کسی را در آغوش گرفته است که فارغ التحصیل مثله کردندرمیدان های عمومی تا بریدن اعضای بدندر کنسول‌گری‌های خارج از کشور –نمونه جمالخاشوقی است.

 

کاخ سفید موفقیت انتخاباتی ژایربولسونارو، کاندید ریاست جمهوری برزیل، قهرمان پرشورشکنجه گران، دیکتاتورهای نظامی، جوخه های مرگ وبازاریاب آزاد را به گرمی تبریک گفت.

 

رئیس جمهور ترامپ در برابر اسرئیل سر تعظیم می‌کند، با احترام حرف می‌زند و افتخار می‌کند، که با بنیامیننتانیاهوبه عنوان  راهنمای  معنوی خود، سَبَت(روز مذهبی و پرهیز از کار) را با قتل‌عام و زخمی کردن هفتگی صدها فلسطینی غیرمسلح، بویژه جوانان، جشن می‌گیرد.

 

این‌ها «متحدان طبیعی» رئیس جمهور ترامپ هستند، که در ارزش‌ها و منافع او سهیم می‌باشند، درحالی‌کههرکدامروش‌های خاص خودشان را برای از بین بردناجساد رقبا و مخالفان خود دارند.

 

در این مقاله ما ابتدا درزمینه مسائل سیاسی و اقتصادی بزرگ تر بحث می‌کنیم، که تروئیکایهیولادر آن  کار می‌کنند. سپس،ما منافع وامتیازاتی را تجزیه و تحلیل می‌کنیم که منجر به آن می‌شودتا رئیس جمهور ترامپاعمالی رانادیده بگیرد‌، و حتی ستایش ‌کند، که ارزش‌ها و احساساتدمکراتیکآمریکا را نقض ‌می‌کند. در پایان، ما عواقب و خطرات ناشی از در آغوش گرفتنتروئیکاتوسط ترامپرابررسی می‌کنیم.

 

 

زمینهبرای اتحاد سه گانه ترامپ

 

روابط صمیمی ترامپ با نامشروع ترین رژیم‌های جهان ناشیاز چندین منافع استراتژیک است. در مورد عربستان سعودی، شامل پایگاه‌های نظامی؛ تأمین  مالی مزدوران و تروریست‌هایبین المللی؛ فروش چندین میلیارد دلاری اسلحه، سودهای حاصل از نفت؛ و اتحاد مخفیانه با اسرائیل علیه ایران، سوریه و یمن است.

 

به منظور تأمین این دارایی هایسعودی، کاخ سفید بسیار مایل است که هزینه های سیاسی و اجتماعی خاصی را بپردازد.

 

آمریکا مشتاقانه به عربستان سلاح می‌فروشد و جهت تهاجم نسل کسی سعودی مشاوره ارائه می‌دهد، که میلیون‌ها یمنی را بقتل برساند و گرسنگی دهد. اتحاد کاخ سفید علیه یمن چند پاداش پولی  یا مزایای سیاسی و هم‌چنین ارزش تبلیغاتی منفی دارد.

 

با این‌حال،واشنگتنعلی‌رغم داشتن چند کشور دست نشانده در منطقه، با شاهزاده سلمان «فارغ التحصیل مثله کردن» کار می‌کند.

 

آمریکا تأمین مالی تروریست‌های اسلامی توسط سعودی علیه متحدان آمریکا در آسیا (فیلیپین) و افغانستان و هم‌چنینآدم‌کش‌هایرقیب در سوریه و لیبی را نادیده می‌گیرد.

 

دریغازمانی‌که یک هم‌کار حامی آمریکا مانند روزنامه نگار واشنگتن پست و شهروند آمریکایی جمالخاشوقی ترور می‌شود، رئیس جمهور ترامپ مجبور شد تظاهر به تحقیق کند،که از مافیایریاضفاصله بگیرد. متعاقباً، او شاهزاده قصاب بن سالمان را مبرا کرد: او یک دروغ انگشت نما اختراع نمود -«عناصر سرخود» درگیر در بازجویی – بخوان شکنجه را مقصر دانست.

 

رئیس جمهور ترامپ، پیروزی انتخابات، فاشیست نيولیبرال برزیلیژایربولسونارو را جشن گرفت، برای این‌که او همه سئوالات درست را بررسی می‌کند: او قول داد که مقررات اقتصادی و مالیات کورپوراتها(شرکت‌های بزرگ) را برای شرکتهای بزرگ چندملیتی کاهش دهد. او متحدپروپاقرص جنگ اقتصادی واشنگتن علیه ونزوئلا و کوباست. او وعده داد که جوخه های مرگ راست‌گراها را مسلح کند و پلیس را میلیتاریزه نماید. او ضمانت کرد که حامی وفادار سیاست‌های جنگی آمریکا در خارج باشد.

 

با این‌حال، بولسونارونمی‌تواند از جنگ تجاری ترامپ بویژه علیه چین حمایت کند، که بازاری برای تقریباً چهل درصد از صادرات کشاورزی برزیل است. این بویژه به این دلیل‌ست که کارفرماهایبیزنس(کسب و کار) کشاورزی، حامیان اصلی اقتصادی و کنگره ای بولسونارو هستند.

 

با توجه به نفوذ محدود واشنگتن در بقیه آمریکای لاتین، رژیمنئولیبرال فاشیست برزیل به عنوان متحد اصلی ترامپ عمل می کند.

 

اسرائیل استاد و رئیس عملیات (جنگ، جاسوسی، خراب‌کاری...) کاخ سفید در خاورمیانه، هم‌چنینیک متحد نظامی استراتژیک است.

 

تحت رهبری نخست وزیر بنیامیننتانیاهو، اسرائیل اکثر کرانه باختری را تسخیر و مستعمره و بقیه فلسطین را از نظر نظامی اشغال کرده است؛دهها هزار نفر از مخالفان سیاسی را به زندان انداخته و شکنجه کرده است؛ بیش از یک میلیون نفر از ساکنان غزه را محاصره و گرسنگی داده است؛ شرایط قومی و مذهبی را برای شهروندان در اسرائیل تحمیل کرده است، حقوق ابتدایی بیش از ۲۰ درصد از ساکنان عرب را با «دولت یهودی» خودسر انکار نموده است.

 

نتانیاهو صدها شهر، شهرک، فرودگاه ها و پایگاه‌های سوریه را به حمایت از تروریست‌هایداعشی و مزدوران غربی  بمباران کرده است. اسرائیل در انتخابات آمریکا دخالت می‌کند، رأی های مربوط به کنگره را می‌خرد و به رسمیت شمردن اورشلیم به عنوان پایتخت کشور یهودی را توسط کاخ سفید تأمین می‌کند.

 

صهیونیست‌ها در آمریکای شمالی و بریتانیای کبیر به عنوان «ستون پنجم»  عمل می‌کنندکه پوشش جامع رسانه ای مطلوب از سیاست‌هایآپارتائیدراتضمین می‌کنند.

 

نخست وزیر نتانیاهو حمایت مالی و سیاسی بدون قیدوشرط آمریکا و پیش‌رفته ترین سلاح‌های آمریکایی را تأمین می‌کند.

 

در عوص، واشنگتن برای خودحق ویژه درنظرمی‌گیرد که به عنوان پیاده نظام برای جنگ‌هایهدف‌مند اسرائیل در عراق، سوریه، لیبی،  یمن و سومالی ... خدمت کند. اسرائیل با آمریکا در دفاع از عربستان سعودی، مصر و اردن هم‌کاریمی‌کند. نتانیاهوو متحدان صهیونیست او در کاخ سفید درعقب‌نشینی از توافق هسته ای با ایران موفق شدند و تحریم‌های اقتصادی جدید و شدیدتری را تحمیل نمودند.

 

اسرائیل دستور کار خود را دارد: با سیاست های تحریم  روسیه و جنگ تجاری چین توسط ترامپ مخالفت می‌کند.

 

اسرائیل در فروش سلاح و نوآوری ها با فن آوری پیشرفته،حریصانهبا پکن درگیر است.

 

 

فراتر از تروئیکای جنایی

 

اتحاد رژیم ترامپ با عربستان سعودی، اسرائیل و برزیل نه بخاطر خوب بودن آن‌ها، بلکه به جهت رفتار جنایت‌کارانهآن‌هاست. این سه کشور پیشینه اثبات شده ای از موافقت کامل و مشارکت فعال در جنگ‌هایدائم آمریکا دارند.

 

بولسونارو، نتانیاهو و بن سلمانبه عنوان الگوهایی برای رهبرهای ملی کشورهای دیگر متحد با واشنگتن جهتسُلطه بر جهان هستند.

 

مشکل این‌ست که این ترويیکا جهت تقویت اشتهای واشنگتن که «امپراتوری را قوی کند» کافی نیست.همان‌گونهکه قبلا ذکر شد، این تروئیکا در تطابق با جنگ‌های تجاری ترامپ نیستند؛ سعودی با روسیه کار می‌کند که قیمت نفت را درست کند. اسرائیل و برزیل با پکن معامله می‌کنند.

 

مسلم است که واشنگتن بدنبال متحدان و دست نشاندگاندیگری‌ست.

 

کاخ سفید در آسیا، با ترویج جدایی‌طلبی قومی، چین را هدف قرار میدهد.ایلغورهارا با تروریسم اسلامی و تبلیغات زبانی تشویق می‌کند که از چین جدا شود. رئيسجمهور ترامپ از طریق فروش تسلیحات نظامی و توافقات دیپلوماتیک از تایوان حمایت می‌کند.واشنگتن با تشویق سیاست‌مداران حامی جدایی‌طلبی و تبلیغات رسانه ای طرفدار «استقلال»در هنگ کنگ مداخله می‌کند.

 

واشنگتن استراتژی محاصره نظامی و جنگ تجاری را علیه چین به راه انداخته است. کاخ سفید کشورهای ژاپن، استرالیا، زلاند نو، فیلیپین و کره جنوبی را جمع کرده است که پایگاه‌های نظامی ارائه دهند تا چین را هدف قرار دهد. اما تا بحال، آمریکا متحدانی در جنگ تجاری خود ندارد. تماماینباصطلاح «متحدان» آسیایی ترامپ مخالف سیاست‌های تحریم های اقتصادی او هستند.

 

این کشورهای (آسیایی) متکی بهتجارت و به دنبال سرمایه گذاری از چین هستند. در حالی‌که همه آن‌هازبانی در خدمت دیپلوماتیک هستند و پایگاه‌های نظامی ارائه می‌دهند، اما همه آن‌ها در مسائل حیاتی جهت پیوستن به تمرینات نظامی نزدیک سواحل چین و بایکوت پکن  تأخیر می‌کنند.

 

تلاشهایآمریکا جهت تحریم و به زانو درآوردن روسیه، با ادامه توافقات نفتی و گازی بین روسیه، آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا خنثی شده است. چاپلوس های سنتی آمریکا مانند بریتانیا و لهستان کاری از دستشان برنمی آید.

 

سیاست تحریم‌هایبیش‌تر منجر به اتحاد استراتژیک نظامی و اقتصادی طولانی مدت، و در مقیاس بزرگ بین مسکو و پکن شده است.

 

بعلاوه، اتحاد ترامپ با «تروئیکای شکنجه» به تقسیمات داخلی دامن زده است.  قتل روزنامه نگار- شهروند آمریکایی توسط عربستان سعودی منجر به بایکوت کسب و کار گشته و کنگره خواهان تلافی شده است. فاشیسم برزیل منجر به انتقاد لیبرال از ستایش‌گریترامپ از دمکراسی جوخه های مرگ برزیل شده است.

 

اپوزیسیون انتخاباتی داخلی رئیس جمهور ترامپ با موفقیت رسانه های جمعی را بسیج کرده است، ومی‌تواند اکثریت کنگره و یک اپوزیسیون توده ای مؤثر را هم‌راه کند کهمخالف روش پلوتو–پوپولیست او(پوپولیست در شعار، پلوتوکرات در عمل)  جهتساخت امپراتوریاست.

 

 

نتیجه گیری

 

پروژه ساخت امپراتوری آمریکا بر روی  خشونت، بمب، و جنگ‌های تجاری ساخته شده است. بعلاوه، نمی‌توان برای همیشه به نزدیک‌ترین و جنایت‌کارترین متحدان و دست نشاندگانش اتکاء کرد. حتی سهام بازار فیستا نزدیک به بسته شدن است. علاوه براین، زمان تحریم‌ های موفقیت آمیز سپری گشته است.یاوه گویی های وحشیانه در سازمان ملل باعث خنده و سرشکستگیمی‌شود.

 

اقتصاد نه تنها باعث افزایش نرخ بهرهمی‌شود، بلکه به سوی بحران می‌رود. و کاهش مالیات ها تنها یک معامله است - سودها برداشته شده و به جیب ها رفته اند.

 

رئیس جمهور ترامپ در عقب‌نشینی متوجه می‌شود که نه متحداندائم، بلکه منافع دائموجود دارد.

 

امروز کاخ سفید تنها و بدون متحدانی می ایستد که شریک و مدافع امپراتوری تک‌قطبی او باشند. توده بشریت نیازمند وداع با سیاست‌های جنگ و تحریم است. بازسازی آمریکا از اساس نیاز به ساخت دارد، کهاز جنبش‌های مردمی قدرت‌مند بودهو مدیون وال استریت و صنایع جنگی نباشد. اولین گام تصفیه حساب با هردو حزب در کشور و متحد تروئیکا در خارج است.

 

 

درباره نویسنده:

 

جیمز پتراس، پروفسوربارتل( بازنشسته) جامعه شناسی دانشگاه بینگهامتون، در نیوریک است.

 

 آدرس سایت انترنتی :

 

https://petras.lahaine.org

 

برگردانده شده از:

Trump’s Alliance with Body-Choppers, Death Squads and Child Killers: Saudi Arabia, Brazil and Israel

By Prof. James Petras

http://www.informationclearinghouse.info/50463.htm?fbclid=IwAR1y62xtiY8rndPssQ9TLp_9e83vkEApvK-AhSI1WZci48rC2jvyJRejwA4
Gozareshgar
info@gozareshgar.com