01.11.18 21:50 Alter: 13 days

نهادهای همبستگی: جمهوری اسلامی درهراس از پیشروی مبارزات جنبش های اجتماعی، همچنان خود رادرنهانخانه این همه جنایات پنهان می دارد!

Kategorie: Nachricht

 

در ایران با آغازمرحله سوم اعتصاب رانندگان کامیون در بیش از ۳۰۰ شهر درفاصله سه هفته مهر ماه۹۷ و  تحصن دو روزه معلمان سراسر کشور در تمامی استان ها ، گردهم آئی بخش های گوناگون بازنشستگان، تجمعات دانشجویان وبیانیه "شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن" در امر صدور فراخوان به تجمع و اعتراض سراسری  از ۵ تا ۱۰ آبان ، تجمعات پیگیرانه مالباختگان، مقامات حکومتی و بخش های امنیتی رژیم را  هراسان ساخته که در تلاشند تا به شکل همه جانبه ای از مردمان ایران زهرچشم بگیرند.

با اعتصاب رانندگان کامیون ها و پیشروی آنها بیش از۲۶۵ تن ازرانندگان اعتصابی دستگیر و روانه زندان ها می گردند که در حال حاضر هفده (۱۷) تن ازآنان زیرحکم اعدام هستند.همزمان با تحصن معلمان، موج دستگیری معلمان شناخته شده عبدالرضا قنبری، محمدرضا رمضانزاده ،عباس واحدی و محمد صالح شکری آغاز می گردد. خبرها حکایت از احضار هفت معلم سقزی به اداره اطلاعات دارد و اخبار احضار فعالان صنفی معلمان از شهرهای تهران، قزوین، بجنورد، مریوان، کرمانشاه و الیگودرز به گوش می رسد. فعالان محیط زیست همچنان در بازداشت هستند و به زندان های طویل مدت محکوم شده اند. معلمانی همچون  اسماعیل عیدی- محمد حبیبی- محمود بهشتی لنگرودی هم چنان در زندانند و حالا خبر ربوده شدن هاشم خواستار و بستری کردن او در بیمارستان روانی بربهت و حیرت همگان افزوده است. بی خبری اولیه از وضعیت این فعال صنفی معلمان، دو روز پس از ربودن وی ، کارد آجین کردن و سوزاندن پیکر فرشید هکی، حقوق دان، اقتصاددان، عضو کمپین محیط زیست، فعال حقوق بشر، حامی کودکان کار، و از مسئولان کانال رسمی «پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان» روز جمعه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ، وی را نزدیک منزل اش  در محله باغ‌ فیض تهران با ضربات چاقو به قتل رساندند و به آتش کشیدند. عمق این جنایات  موجی از نگرانی در میان فعالان مدنی ، صنفی و سیاسی ایجاد کرده که انگار بازگشت به دوران قتل های زنجیری تداعی شده است. حاکمیت استبدادی، همچنان حلقه به حلقه توسط مردم از یک طرف در محاصره و فرومانده است و از سوی دیگر دشنه های سلاخی اش را به نمایش می گذارد و خود را در پس پشت این همه جنایات ، برای رعب آفرینی بیشتر پنهان ساخته و می تازد!

رژیم سرمایه داری ایران همواره با نابرابری ها ، تبعیض ، فقر و فساد مالی چنان گسترده و تعمیق یافته روبرو است . موج فریادهای توده ای علیه ساختار الیگارشی از دیماه سال ۹۶ با روانه شدن سیلی از جمعیت زخمی دختران و پسران و زنان و مردان از محرومین جامعه و عاصی به خیابان ها آمدند و با پشت کردن به تمامی جناح ها ، خواستار تغییبرات بنیادی شدند و سرکوب گشتند و جمعی به قتل رسیدند. باید گفت : در ایران روزی نیست که زنان، دانشجویان، بازنشستگان ، معلمان و کارگران، رانندگان، مالباختگان، کشاورزان و خلق های تحت ستم دست به اعتراض نزنند. درچنین فضایی با صدور احکام قرون وسطایی شلاق و زندان برای ۱۵کارگر هپکو را اعلام می دارد.  بار دیگر حکم زندان پنج سال و سه ماه ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران تایید شد و پرونده ایشان برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است وهمچنین دادگاه تجدید نظر داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران فردا چهارشنبه نهم آبان ساعت ۹ صبح در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب برگزار می شود.   هاشم خواستار یکی از صدها هزار معلم معترضی است که کوتاه نیامد . او را میربایند و در تیمارستان در میان بیمارانی که از درد روح و روان آفریده شده حاکمیت مذهبی، به آنجا پناه آورده اند، رها می سازند تا به جامعه بگویند: او یک بیمار روانی بیش نیست و چه ناپسند می نماید ،رفتار نهادهایی که قراراست امنیت را به ارمغان آورند.

فعالان نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور از تمامی تحرکات مستقل کارگران ، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان قویا پشتیبانی می نماییم .همچنان خود را ملزم می شناسنیم تا در جنبش خارج از کشور،از حقوق انسانی همگان دفاع کرده وتمامی جنایات نظام اسلامی با هر شیوه و شگردی را محکوم کنیم. ما همچنین از نیروهای انسان دوست می خواهیم به چنین جنایات سازمانیافتۀ دولتی واکنش در خور نشان دهند و اجازه ندهند حاکمیت اسلامی فعالان و کنشگران عرصه های گوناگون را به شیوه های رذیلانه از میان بردارد.

سرنگون با د رژیم سرمایه داری اسلامی ایران

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

https://t.me/nahadhayehambastegi

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com