31.10.18 22:25 Alter: 14 days

دعوت به آکسیون ۳ نوامبر در ونکوور در حمایت از اعتصابات کارگری

Kategorie: Meldung Rechts

 

دعوت به آکسیون ۳ نوامبر در ونکوور در حمایت از اعتصابات کارگری و برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران

بار دیگر همچون دفعات گذشته ما فعالین "کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران – ونکوور" از همه ایرنیان آزاده و انسانهای ترقیخواه میخواهیم که:

- در همبستگی با دور چهارم اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و اعتراض به تهدید رانندگان به اعدام

- در حمایت از فراخوانشورایهماهنگیکارگران « خطوابنیه » راهآهن ایران برای اعتصاب و تجمع

- در همبستگی با مبارزات زنان، معلمان، بازنشستگان، کولبران، دستفروشان و عموم زحمتکشان

- در اعتراض به احکام زندان و شلاق برای پانزده نفر از کارگران مبارز شرکت هپکو در اراک

- در اعتراض به ترور وحشیانه دکتر فرشید هکی فعال محیط زیست و کودکان کار

- و دفاع از آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیده تی

روز شنبه ۳ نوامبر از ساعت ۳ تا ۵ بعدازظهر جلوی آرت گالری واقع در داون تاون ونکوور ( تقاطع خیابانهای رابسون و هورنبی) تجمع کنیم و از عزم کارگران و زحمتکشان ایران برای بزیر کشیدن رژیم استبداد و استثمار و برای دستیابی به آزادی،عدالت اجتماعی و برابری حمایت نمائیم.

کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران – ونکوور (کانادا)
Gozareshgar
info@gozareshgar.com