27.10.18 23:26 Alter: 18 days

پلاتفورم دمکراتیک جنبش ها و خلق های ایران: گزارش کوتاهی از شب همبستگی 26 اکتبر 2018

Kategorie: Nachricht

 

 

شب همبستگی با اعتصاب کارگران، مبارزات خلق‌ها و مردم تحت ستم و آزادی‌خواه و برابری‌طلب در ایران در 26 اکتبردر شهر استکهلم از طرف «پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران» و «کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد» برگزار شد.

رفیق نگین وطنی، برنامه را با یک دقیقه سکوت به‌ یاد جان‌باختگان راه آزادی و سوسیالیسم و پخش سرود انترناسیونال آغاز کرد.

در ادامه از سوی برگزار‌کنندگان گفته شد که: «رژیم سرمایه‌داری اسلامی در ایران سخت در بحران است و روزی نیست که کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، بازنشستگان، بیکاران، رانندگان کامیون، مالباختگان، کشاورزان، اصناف و خلق‌های تحت ستم در ایران، از کردستان تا خوزستان، از بلوچستان تا آذربایجان، تهران و... دست به اعتصاب، تحصن و اعتراض نزنند و حکومت جهل و خرافات، زندان و اعدام، ستم و استثمار و تبعیض را به‌چالش نکشند. همه این وقایع نشان‌دهنده افق تحول بزرگ و سرنوشت‌سازی را در مقابل جامعه ایران قرار داده تا با مبارزه متشکل و متحد، رژیم سرمایه‌داری اسلامی در ایران را از اریکه قدرت پائین کشیده و سرنوشت و مدیریت جامعه را مستقیما به دست خویش گیرند.»

 برنامه نیز با توضیحاتی به‌زبان سوئدی توسط رفیق بهزاد بارخدائی ادامه پیدا کرد.

 

سپس پیام رفیق محمود صالحی از فعالین شناخت شده جنبش کارگری توسط رفیق بهرام رحمانی ارائه گردید.

رفیق نیما گلکار عضو هیئت مدیره سازمان کارگران اتوبوس‌رانی استکهلم، سندیکالیست‌ها پیام همبستگی و حمایت از اعتصابات و اعتراضات مردمی در ایران را به زبان فارسی و سوئدی ارائه دادند.

روبرت بیلکی از طرف حزب عدالت سوسیالیست‌ها، پیام خود را در دفاع از جنبش کارگری و مبارزات مردم و نیز نیاز به‌همبستگی و پیوند مبارزات در ایران را به اطلاع حاضرین رساند.

رفیق امیر بابکری از سوی حزب حیات آزادی‌(پژاک) پیام خود را در همبستگی با شب همبستگی، مطالبات و خواسته‌های کارگران، زحمت‌کشان و مردم تحت ستم را ارائه دادند.

یوران گوستاوسن، از فعالین کارگری و فعال اتحادیه کمونال ضمن حمایت از مبارزات طبقه کارگر و اعتصابات و تحصن‌های اعتراضی زحمت‌کشان و مردم در ایران، فراخوان دفاع بی‌وقفه از آزادی کلیه زندانیان سیاسی را طرح نمودند.

رفیق خاور عطاری از سوی انجمن تشکیلات زنان شرق کردستان‌‌(روناک)، پیام همبستگی با مبارزات برای یک زندگی انسانی بدون زور و تبعیض را ارائه نمودند.

رفیق حمید شهریاری، از طرف انجمن سوسیالیست‌ها در سوئد، تاکید به‌نیاز مبرم به‌مبارزه متحد و متشکل برای سرنگونی رژیم سرمایه‌داری در ایران و گرفتن قدرت به‌دست کارگران، زحمت‌کشان و مردم و نیز نیاز به‌همبستگی بین‌المللی را تاکید کردند.

رفیق آزاد کریمی از سوی پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران، ضمن همبستگی و اتحاد با مبارزات و اعتراضات جاری، خود مدیریتی جامعه به دست خود مردم را نیاز یک زندگی انسانی طرح نمودند.

رفیق اریک بوک دبیر کل سازمان سراسری کارگران سوئد نیز به زبان فارسی و سوئدی ارائه گردید.

 

شب همبستگی بعد از استراحت کوتاه سخنرانی اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفتتپه، سخنرانی یک نماینده زن سندیکای هفتتپه و نیز تظاهرات مردم مراغه در دهم دی‌ماه  1396 پخش و نمایش داده شد.

رفیق هنرمند رفیق رویا صادقی چند سرود و ترانه انقلابی خواندند و نیز سرودی از احمد کایا خواننده انقلابی کردستان ترکیه، به‌نام «به پا خیز از عزیزترین ام» و سپس سرود کارگر توسط ستارگان جوان افغانستانی پخش شد.

شب همبستگی با تریبون آزاد ادامه یافت، توضیحاتی در مورد حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه که رهبران و نمایندگان و اعضایشان به‌دستور رجب طیب اردوغان فاشیست دستگیر شده‌اند، داده شد. بحث‌هایی در مورد دفاع از رادیکالیسم و سوسیالیسم در محیط‌های فعالیت سیاسی، به‌طور مشخص در شهر استکهلم، یاری رساندن به‌متشکل شدن و سازمان‌یابی در خارج کشور و نیز طرح نیاز به‌دفاع از تشکل‌های مستقل در ایران و مقابله و افشاگری از سندیکا سازی دولتی حکومت اسلامی ایران با کمک نیروهای امنیتی و نظامی‌اش، برای حمایت فعالانه از سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای نیشکر هفت‌تپه در مقابل پروژه حکومت اسلامی زیر عناوین دروغین تاکید گردید. شب همبستگی با ارائه اشعار خیام توسط رفیق حسین ... در فضائی گرم و صمیمانه خاتمه یافت.

 

*لینک خبر و گزارش تهیه شده از این شب همبستگی، توسط روزنامه‌نگار ترکیه‌ای رفیق «مراد قیصری» در خبرگزاری فرات نیوز:

https://anfturkce.com/dunya/Isvec-te-Iranli-emekcilerle-dayanisma-gecesi-115142

 

پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

 

27 اکتبر 2018

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com